Преглед на промените в профила Ви (бета-версия)

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

Историята на промените Ви предоставя общ преглед на миналите промени в профила Ви. Тя включва такива подробности, като кога и къде се е случила промяната и кой я е извършил.    

Историята на промените може да Ви помогне да отстранявате аномалии в профила си. Ако например забележите спад в приходите си на определена дата, можете да потърсите промени в профила си в периода около нея, за да видите каква може да е причината за този спад.

За да видите историята на промените в профила си:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху История на промените в страничната лента.

Подробности за промените

Историята на промените включва промени на ниво приложение и профил. За всички промени са налице следните подробности:

 • датата и часът на извършване на промяната;
 • промененият елемент. Ако елементът съдържа хипервръзка, можете да кликнете върху нея, за да видите къде е извършена промяната. Ако например сте променили типа реклама за рекламен елемент, връзката ще Ви отведе към променения рекламен елемент.
 • типът на промяната – например „Добавено приложение“.
 • потребителят, извършил промяната. Научете повече.

Кликнете върху Стрелка за надолу, за да разгънете още подробности за промените, включително списък със засегнатите елементи и подробно описание на промените.

Откриване на промени

За да намерите промяна, въведете елемент или промяна в лентата за търсене. Можете да приложите и филтър за търсене на конкретни промени.

Филтър за период от време

С помощта на филтъра за период от време можете да стесните обхвата на промените в историята на промените. Можете да посочите конкретна дата от календара или да изберете относителен период, като например „Днес“ или „Последните 7 дни“. Този филтър се прилага по подразбиране, но можете да го редактирате, за да промените стандартните настройки.

За да промените филтъра за период от време:

 1. Кликнете върху филтъра за период от време в областта за филтри в горната част на отчета.
 2. Изберете относителен период от време от списъка или посочете конкретен период посредством календара.
 3. Кликнете върху Прилагане

Филтър за тип елемент

С помощта на филтъра за тип елемент можете да стесните променените типове елементи. За да филтрирате по тип елемент:

 1. Кликнете върху Добавяне на филтър.
 2. Изберете един или няколко от следните типове елементи:
  1. рекламен елемент;
  2. приложение;
  3. контроли за блокиране;
  4. група за посредничество. 
 3. Кликнете върху Прилагане

Поддържани промени

По-долу са посочени промените, поддържани от историята на промените.

Промени в рекламните елементи

 • Добавен е рекламен елемент
 • Премахнат е рекламен елемент
 • Променен е тип реклама
 • Променена е CPM на ниво държава
 • Променена е стандартната eCPM
 • Променено е ограничение на честотата
 • Променена е честотата на опресняване

Промени на приложения

 • Добавено е приложение
 • Променено е ограничение на честотата
 • Блокирано е приложение
 • Разрешено е приложение
 • Блокирана е обща категория
 • Разрешена е обща категория
 • Разрешена е деликатна категория
 • Блокиран е URL адрес
 • Разрешен е URL адрес
 • Променена е класификацията на рекламното съдържание

Контроли за блокиране

 • Разрешена е рекламна мрежа
 • Блокирана е рекламна мрежа
 • Актуализирано е предпочитание за контрола за блокиране за рекламната мрежа
 • Блокирано е приложение
 • Разрешено е приложение
 • Активиран е център за преглед на реклами
 • Деактивиран е център за преглед на реклами
 • Блокирана е обща категория
 • Разрешена е обща категория
 • Разрешена е деликатна категория
 • Блокирана е деликатна категория
 • Блокиран е URL адрес
 • Разрешен е URL адрес
 • Променена е класификацията на рекламното съдържание

Промени в групите за посредничество

 • Добавена е група за посредничество
 • Премахната е група за посредничество
 • Активирана е група за посредничество
 • Деактивирана е група за посредничество
 • Към групата е добавена целева държава
 • От групата е премахната целева държава
 • Към групата е добавена изключена държава
 • От групата е премахната изключена държава
 • Към групата е добавен целеви рекламен елемент
 • От групата е премахнат целеви рекламен елемент
 • Добавен е екземпляр на източник на реклама
 • Премахнат е екземпляр на източник на реклама
 • eCPM на екземпляра на източник на реклама е променена 
 • Приоритет на групата за посредничествоНОВО
Забележка: Промените в следните елементи не се показват в историята на промените:
 • Настройки на профила
 • Кампании
 • Плащания
 • Център за правила

AdMob полага непрестанни усилия да подобрява историята на промените. Това означава, че с течение на времето можете да очаквате към историята на промените да бъде добавяна поддръжка за нови промени. Обърнете внимание, че новите промени засягат само събитията, настъпили след добавянето им към историята на промените – те не са със задна дата. Ако например на 31 март 2020 г. бъде добавена нова промяна, възможно е преди тази дата да не виждате екземпляри на промяната в профила си. 

Потребител

Тази графа Ви дава информация за това кой от следните потребители е извършил промяната:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си