Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Как да тествате рекламите си

Тествайте дали рекламите Ви работят правилно чрез демонстрационни реклами, тестови устройства или инспектор за реклами. #testads

Тестването дали рекламите Ви са правилно внедрени е важна стъпка в разработването на приложението Ви. Издателите обаче нямат право да кликват върху собствените си реални реклами, дори и за тестови цели. Кликването върху реални реклами може да е причина за нарушение на правилата за невалиден трафик

По време на разработването и тестването на приложения използвайте демонстрационни реклами или тестови устройства, за да потвърдите кода си за внедряване, без да нарушавате правилата на AdMob.

Демонстрационни реклами

Най-бързият начин да активирате тестването е да използвате предоставените от Google демонстрационни рекламни елементи. Чрез демонстрационни реклами не е необходимо да създавате собствен рекламен елемент, за да тествате приложението си. Предоставените от Google демонстрационни рекламни елементи не са свързани с профила Ви в AdMob, така че няма риск да генерирате невалиден трафик, когато ги използвате. 


Когато използвате предоставените от Google идентификационни номера на рекламните елементи, демонстрационните реклами винаги ще бъдат запълнени. Идентификационните номера на демонстрационните рекламни елементи са налице в Google Developers за Android и iOS.

Кликнете, за да видите примерна демонстрационна реклама

Пример за заставка за демонстрационна реклама в AdMob.

Тестови устройства

Тестовите устройства Ви дават възможност за по-обстойно тестване на кода Ви за внедряване, като извеждат в приложението Ви реклами с реален облик в тестов режим. Можете да конфигурирате устройството си като тестово и да използвате идентификационните номера на собствените си рекламни елементи, създадени от Вас в профила Ви в AdMob. 

Когато активирате тестово устройство, мрежата на AdMob изпраща реални реклами в тестов режим до устройството Ви чрез идентификационните номера на рекламните елементи, създадени от Вас в профила Ви в AdMob. Така можете безопасно да тествате реални реклами и да проверявате кода си за внедряване, без да нарушавате правилата на AdMob за невалиден трафик

Научете как да настроите тестово устройство.   

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню