Začíname

Testovacie reklamy

Testovacie reklamy vám umožňujú otestovať kód vašej implementácie ešte pred zverejnením aplikácie. Vo fáze vývoja vašej aplikácie testovacie reklamné jednotky vracajú reklamy do aplikácie, vďaka čomu viete, že kód implementácie funguje správne. 

Testovacie reklamy je dôležité povoliť aj preto, aby ste na reklamy mohli klikať bez účtovania poplatkov inzerentom Googlu. Ak kliknete na príliš veľa reklám v inom ako testovacom režime, váš účet môže byť nahlásený pre porušenie pravidiel služby AdMob pre neplatnú aktivitu

Testovacie reklamy môžete implementovať dvoma spôsobmi:

  1. Použite niektorú vzorovú reklamnú jednotku Googlu. Google poskytuje na testovanie reklám identifikátory vzorových reklamných jednotiek. 
  2. Použite vlastnú reklamnú jednotku a povoľte testovacie zariadenia. Ako testovacie zariadenie môžete konfigurovať svoje zariadenie a použiť identifikátory vlastných reklamných jednotiek, ktoré ste vytvorili v používateľom rozhraní služby AdMob.

Ak chcete implementovať testovacie reklamy, postupujte podľa pokynov v službe Google Developers pre AndroidiOS.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory