Začíname

Testovanie reklám

Otestovanie správnosti implementácie reklám je dôležitý krok vývoja aplikácie. Vlastníci však nesmú klikať na vlastné produkčné reklamy, a to ani na testovacie účely. Klikanie na produkčné reklamy môže spôsobiť porušenie pravidiel pre neplatnú návštevnosť.

Počas vývoja a testovania aplikácie použite testovacie reklamy alebo testovacie zariadenia na overenie kódu implementácie bez porušenia pravidiel služby AdMob.

Testovacie reklamy

Testovanie môžete najrýchlejšie aktivovať pomocou testovacích reklamných jednotiek poskytnutých Googlom. V prípade testovacích reklám nemusíte vytvárať vlastnú reklamnú jednotku na testovanie aplikácie. Testovacie reklamné jednotky poskytnuté Googlom nie sú spojené s vaším účtom AdMob. Pri používaní týchto reklamných jednotiek preto nehrozí, že váš účet vygeneruje neplatnú návštevnosť.


Keď použijete identifikátory reklamných jednotiek poskytnutých Googlom, testovacie reklamy sa vždy zobrazia. Identifikátory testovacích reklamných jednotiek sú k dispozícii na webe Google Developers pre AndroidiOS.

Kliknutím zobrazíte príklad testovacej reklamy

Testovacie zariadenia

Testovacie zariadenia umožňujú dôkladnejšie otestovať kód implementácie vrátením reklám v testovacom režime, ktoré vyzerajú ako produkčné, do vašej aplikácie. Môžete nakonfigurovať zariadenie ako testovacie a použiť vlastné identifikátory reklamných jednotiek, ktoré ste vytvorili v účte AdMob.

Keď aktivujete testovacie zariadenie, sieť AdMob doň odošle produkčné reklamy v testovacom režime pomocou identifikátorov reklamných jednotiek, ktoré ste vytvorili v účte AdMob. Takto budete môcť bezpečne testovať produkčné reklamy a overiť svoj kód implementácie bez porušenia pravidiel služby AdMob pre neplatnú návštevnosť.

Zistite, ako nastaviť testovacie zariadenie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory