Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Hướng dẫn và các phương pháp hay nhất về quảng cáo khi mở ứng dụng

Đây là bài viết về Quảng cáo khi mở ứng dụng trong AdMob, một định dạng chuyên biệt để kiếm tiền từ màn hình tải của ứng dụng. Quảng cáo này sẽ xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng. Quảng cáo khi mở ứng dụng được thiết kế để mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng trong thời gian tải ứng dụng.

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

Ví dụ về Quảng cáo khi mở ứng dụng

Tại sao nên dùng quảng cáo khi mở ứng dụng?

  • Trải nghiệm người dùng nâng cao: Được thiết kế để kết hợp tự nhiên với các khoảnh khắc tải ứng dụng hoặc chuyển đổi.
  • Cơ hội kiếm tiền: Tạo doanh thu trong các màn hình tải mà trước đây không bật tính năng kiếm tiền.

Các phương pháp triển khai hay nhất

Vị trí đặt quảng cáo

  • Đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng sẽ chỉ xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng.
  • Tích hợp quảng cáo khi mở ứng dụng vào màn hình chờ hoặc màn hình tải.
  • Nếu bạn chưa có màn hình chờ, hãy hiển thị quảng cáo ngay lập tức khi mở hoặc chuyển đổi ứng dụng.
  • Tuỳ chỉnh cách triển khai dựa trên nhiều trải nghiệm tải trong ứng dụng.

Tần suất

  • Phân tích hiệu suất của ứng dụng và điều chỉnh giới hạn tần suất quảng cáo để đạt được kết quả tốt nhất.
  • Các ứng dụng thường xuyên mở (nhiều lần sau mỗi 4 giờ) sẽ đạt được hiệu suất cao nhất với quảng cáo khi mở ứng dụng. Hãy cân nhắc các định dạng quảng cáo khác nếu ứng dụng của bạn không đáp ứng được cách sử dụng này.

Tránh xung đột

  • Không hiển thị quảng cáo ngay trước hoặc sau quảng cáo khi mở ứng dụng.
  • Không hiển thị quảng cáo khi mở ứng dụng lên trên các quảng cáo khác (ví dụ: nội dung có quảng cáo biểu ngữ).

Tuân thủ chính sách

Quảng cáo khi mở ứng dụng yêu cầu tuân thủ các chính sách và quy định hạn chế của AdMob, bao gồm cả chính sách về vị trí đặt quảng cáo. Các ứng dụng thuộc chương trình Thiết kế cho Gia đình của Google Play không được sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng.

Ví dụ về cách triển khai

Sử dụng các ví dụ sau để triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng của bạn.

Ví dụ về cách triển khai đề xuất

Trong ví dụ đề xuất bên dưới, quảng cáo khi mở ứng dụng được đặt ở đầu màn hình tải của ứng dụng. Màn hình tải hiển thị bên dưới quảng cáo.

Ví dụ về ứng dụng được đề xuất đang mở.
Ví dụ về cách triển khai không được khuyến khích 
Trong ví dụ về cách triển khai không được khuyến khích này, quảng cáo được đặt phía sau màn hình tải và không có nội dung nào hiển thị trong quảng cáo.
Ví dụ về các trường hợp không được phép.
Trong ví dụ không được khuyến khích này, quảng cáo được đặt sau khi nội dung ứng dụng hiển thị. Quảng cáo khi mở ứng dụng sẽ xuất hiện trước khi người dùng có thể tương tác với nội dung của ứng dụng đó.
Ví dụ về các trường hợp không được phép.
Mặc dù một số cách triển khai không được khuyến khích có thể không vi phạm cụ thể các chính sách của chúng tôi, nhưng việc không tuân theo các nguyên tắc này có thể dẫn đến hoạt động không hợp lệ và/hoặc việc Google không phân phát quảng cáo cho ứng dụng của bạn nữa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12975120935270874338
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175