Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Quản lý nguồn quảng cáo đặt giá thầu

Xem trạng thái của những nguồn quảng cáo đặt giá thầu yêu cầu phải có mối quan hệ đối tác #bidding #partnership

Để sử dụng nguồn quảng cáo đặt giá thầu, trước tiên bạn phải thiết lập mối quan hệ đối tác với nguồn quảng cáo đó. Mối quan hệ đối tác đó phải ở trạng thái đang hoạt động trước khi nguồn quảng cáo đặt giá thầu có thể chấp nhận các yêu cầu quảng cáo từ tài khoản AdMob của bạn.

Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần tạo tài khoản trên trang chủ của nguồn quảng cáo này là đủ. 

Tìm hiểu thêm về những nguồn quảng cáo có thể đặt giá thầu và điều kiện sử dụng trong hướng dẫn dành cho AndroidiOS trên Google Developers.

Trạng thái đối tác

Thẻ Trạng thái đối tác cho biết trạng thái mối quan hệ đối tác của bạn với mỗi nguồn quảng cáo. Cách xem trạng thái đối tác:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
  3. Nhấp vào thẻ Nguồn đặt giá thầu.
  4. Chọn nguồn quảng cáo mà bạn muốn xem. 
  5. Nhấp vào Quan hệ đối tác

Bảng bên dưới cho thấy các trạng thái và ý nghĩa của từng trạng thái.

Trạng thái  Ý nghĩa
Thỏa thuận đã bắt đầu Bạn đã bắt đầu thỏa thuận hợp tác với nguồn quảng cáo nhưng chưa gửi bản thỏa thuận. Hãy làm theo các bước này để hoàn tất thỏa thuận đó. 
Đã hoàn tất thỏa thuận Bạn đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác nhưng chưa xác nhận và chấp nhận các điều khoản sử dụng tính năng đặt giá thầu của AdMob. Hãy làm theo các bước này để ký điều khoản đặt giá thầu của AdMob. 
Đang chờ xử lý

Trạng thái đối tác của bạn sẽ là Đang chờ xử lý trong khi nguồn quảng cáo xem xét lời mời hợp tác của bạn. Quá trình này thường mất 2 ngày làm việc. 

Nếu bạn không nhận được phản hồi sau 2 ngày làm việc, hãy liên hệ trực tiếp với nguồn quảng cáo đó. 

Đang hợp tác Nguồn quảng cáo đã chấp thuận lời mời hợp tác của bạn. Nguồn quảng cáo hiện có thể chấp nhận các yêu cầu quảng cáo từ tài khoản của bạn. 
Đã từ chối

Nếu nguồn quảng cáo không chấp thuận đề nghị hợp tác của bạn, thì trạng thái đối tác sẽ là Đã từ chối. Để gửi một đề nghị khác, hãy nhấp vào Thêm nguồn quảng cáo, sau đó nhấp vào Thử lại bên cạnh nguồn quảng cáo mà bạn muốn hợp tác. 

Nếu nguồn quảng cáo từ chối đề nghị hợp tác của bạn và bạn gửi một đề nghị khác, thì trạng thái đối tác sẽ vẫn là Đã từ chối cho đến khi nguồn quảng cáo đó chấp thuận đề nghị của bạn. 

Lưu ý: Đây là quyết định của nguồn quảng cáo. Google không có thông tin chi tiết về lý do khiến họ từ chối đề nghị hợp tác của bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nguồn quảng cáo để biết thêm thông tin.
Không có

Hiện tại, bạn không thể xem trạng thái đối tác của mình với nguồn quảng cáo do lỗi nội bộ.

Mẹo: Bạn có thể thử tải lại trang để làm mới trạng thái hoặc thử lại sau.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính