Chính sách

Giải quyết các lỗi vi phạm chính sách trong Trung tâm chính sách

Theo sau các thay đổi gần đây với chính sách của chúng tôi, một số nội dung từng bị xem là vi phạm chính sách giờ sẽ được phép hiển thị, nhưng chúng tôi sẽ hạn chế (hoặc có thể không cho phép) việc phân phát quảng cáo đối với những nội dung này. Chúng tôi đang cố gắng cập nhật Trung tâm chính sách để giúp bạn dễ dàng xác định những vấn đề bắt buộc phải khắc phục và những vấn đề không cần khắc phục (nhưng sẽ dẫn đến việc hạn chế nhu cầu nếu bạn không khắc phục).

Để xác định xem liệu bạn có cần khắc phục vấn đề hay không, hãy nhấp vào vấn đề đó trong Trung tâm chính sách để xem thêm về định nghĩa chính sách.  Nếu định nghĩa bắt đầu bằng Chúng tôi hạn chế một số nguồn quảng cáo nhất định xuất hiện trên nội dung:, thì tức là chúng tôi đã áp dụng hạn chế đối với khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản. Bạn không cần phải khắc phục vấn đề này, nhưng bạn sẽ bị hạn chế việc phân phát quảng cáo. Mọi vấn đề còn lại đều là lỗi vi phạm chính sách và bạn phải khắc phục.

Trung tâm chính sách AdMob cung cấp cho bạn thông tin về các lỗi vi phạm chính sách đã được tìm thấy trong ứng dụng của bạn, cũng như những bước để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân phát quảng cáo, và hướng dẫn cách yêu cầu xem xét sau khi bạn đã thực hiện các nội dung thay đổi.

Sử dụng Trung tâm chính sách để xem:

 • Ứng dụng nào trong số các ứng dụng của bạn bị phát hiện có lỗi vi phạm chính sách
 • Thông tin về lý do ứng dụng của bạn vi phạm
 • Các bước cần thiết để tuân thủ chính sách chương trình
 • Cách yêu cầu xem xét ứng dụng của bạn sau khi giải quyết các lỗi vi phạm

Để truy cập Trung tâm chính sách, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn và nhấp vào Trung tâm chính sách

Trong bài viết này:

Understanding the App Policy Center for AdMob

Thông báo về lỗi vi phạm chính sách

Nếu vi phạm chính sách, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang tổng quan chính của tài khoản AdMob và qua email. 

Có ba loại thông báo về lỗi vi phạm chính sách:

 • Cảnh báo: Một hoặc nhiều ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ các chính sách chương trình. Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện thay đổi để ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của chương trình không muộn hơn ngày thực thi được nêu trong thư cảnh báo. Nếu bạn không thực hiện thay đổi trước ngày thực thi, hệ thống có thể giới hạn hoặc vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo và chúng tôi có thể áp dụng thêm các biện pháp khác lên ứng dụng hoặc tài khoản của bạn. 
 • Đã giới hạn việc phân phát quảng cáo: Một trong các ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ chính sách chương trình. Do đó, ứng dụng của bạn sẽ không thể kiếm tiền từ tất cả các nguồn cầu của Google. Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện thay đổi để ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của chương trình. Nếu bạn không thực hiện thay đổi, chúng tôi có thể áp dụng thêm các biện pháp khác lên trang web hoặc tài khoản của bạn. 
 • Đã vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo: Một trong các ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ chính sách chương trình, do đó, hệ thống đã vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên ứng dụng của bạn. Để giải quyết vấn đề này, hãy xem xét lỗi vi phạm và thực hiện thay đổi để ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi. 

Khi bạn đã thực hiện các nội dung thay đổi cần thiết, hãy yêu cầu xem xét cho từng ứng dụng có thông báo về lỗi vi phạm chính sách, nếu bạn muốn quảng cáo được khôi phục hoặc tiếp tục phân phát trên ứng dụng của mình. 

Xem lỗi vi phạm chính sách 

Để xem thông tin chi tiết về lỗi vi phạm chính sách:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Trong trang tổng quan chính AdMob, bạn sẽ tìm thấy thông báo về lỗi vi phạm chính sách. Nhấp vào Xem trong Trung tâm chính sách.

Chi tiết về lỗi vi phạm chính sách

Trong mục Ứng dụng có lỗi vi phạm chính sách, bạn có thể xem thông tin chi tiết về lỗi vi phạm chính sách:

 • Trạng thái ứng dụng: Trạng thái của ứng dụng có lỗi vi phạm chính sách; cho biết ứng dụng đó đã nhận được cảnh báo hay hệ thống đã giới hạn hoặc vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên ứng dụng đó. 
 • Ứng dụng: Ứng dụng có lỗi vi phạm chính sách.
 • Lỗi vi phạm: Chính sách mà ứng dụng của bạn đã vi phạm.

Mở rộng mục Ứng dụng có lỗi vi phạm chính sách bằng cách nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống để xem thêm thông tin về (các) lỗi vi phạm chính sách, bao gồm cả thời gian thông báo về lỗi vi phạm và cách khắc phục lỗi đó.

Lỗi vi phạm AdMob

Trong mục Lỗi vi phạm AdMob, bạn sẽ thấy lỗi vi phạm, trạng thái xem xét và ngày vi phạm lỗi.

Để tìm hiểu thêm về các chính sách vi phạm, hãy nhấp vào tên của từng chính sách trong mục Vi phạm. Bạn sẽ được cung cấp thêm thông tin về cách xác định và khắc phục nguyên nhân vi phạm. Khi bạn đã thực hiện thay đổi để chỉnh sửa ứng dụng của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét nếu muốn quảng cáo được khôi phục hoặc tiếp tục phân phát trên ứng dụng của mình.  

Lỗi vi phạm Google Play

Mục lỗi vi phạm Google Play cho biết liệu bạn có bị tạm ngưng trên Google Play hay không và ngày ban hành lệnh tạm ngưng đó. Nhấp vào Khắc phục trong Google Play để tìm hiểu cách khắc phục lỗi vi phạm này.  

Yêu cầu xem xét

Bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng của mình sau khi đã khắc phục lỗi vi phạm, hoặc nếu bạn muốn kháng nghị một lỗi vi phạm. Nếu muốn yêu cầu xem xét vì bạn đã khắc phục lỗi vi phạm, hãy đảm bảo bạn tải phiên bản mới của ứng dụng lên Google Play và/hoặc App Store trước khi yêu cầu xem xét.  

Lưu ý: Nếu bạn muốn quảng cáo được khôi phục hoặc tiếp tục phân phát cho ứng dụng của mình, hãy yêu cầu xem xét cho từng ứng dụng đã nhận được thông báo vi phạm chính sách trong Trung tâm chính sách của bạn.  

Cách gửi yêu cầu xem xét trong Trung tâm chính sách ứng dụng

Để yêu cầu xem xét ứng dụng của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
 3. Trong mục Ứng dụng vi phạm chính sách, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống.
 4. Trong mục Lỗi vi phạm AdMob, hãy nhấp vào Yêu cầu xem xét.
 5. Xem lại thông tin trong hộp thoại, sau đó mô tả các nội dung thay đổi bạn đã thực hiện để tuân thủ chính sách chương trình, hoặc giải thích lý do bạn cho rằng ứng dụng của bạn không vi phạm trong trường hợp này.
 6. Nhấp chọn hộp kiểm nhằm xác nhận bạn đã sẵn sàng để được xem xét.
 7. Nhấp vào Yêu cầu xem xét

Trạng thái xem xét

Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét của mình trong mục Lỗi vi phạm AdMob ở mục Trạng thái đánh giá:

 • Đang chờ xử lý: Ứng dụng của bạn đang được xem xét và chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định. 
 • Không được chấp thuận: Việc xem xét ứng dụng của bạn đã xác định rằng ứng dụng đó vẫn vi phạm các chính sách của chúng tôi. Hãy xem lại thông tin chi tiết về lỗi vi phạm chính sách để đảm bảo bạn thực hiện đúng các nội dung thay đổi trong ứng dụng của mình. Sau khi đã xem lại các chính sách và thực hiện các nội dung thay đổi bổ sung, bạn có thể yêu cầu xem xét lại. 

Nếu nội dung xem xét của bạn không được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo trong Trung tâm chính sách và qua email. Nếu nội dung xem xét của bạn thành công, chúng tôi sẽ xóa lỗi vi phạm khỏi Trung tâm chính sách và bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách:

Tôi đã chỉnh sửa ứng dụng của mình dựa trên các thông tin chi tiết về lỗi vi phạm chính sách. Tại sao tôi vẫn thấy lỗi vi phạm trong Trung tâm chính sách của mình?

Bạn sẽ cần yêu cầu xem xét ứng dụng của mình trước khi có thể xóa lỗi vi phạm. Hãy làm theo các bước để yêu cầu xem xét.

Trung tâm chính sách có hiển thị tất cả các ứng dụng bị phát hiện lỗi vi phạm chính sách chương trình của Google không?

Không. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng vi phạm đã tạo yêu cầu quảng cáo trong 7 ngày qua. Một số ứng dụng nhất định (ví dụ: những ứng dụng có lưu lượng truy cập hàng ngày rất thấp) sẽ không xuất hiện trong Trung tâm chính sách. 

Nếu lỗi vi phạm chính sách cho một ứng dụng không được hiển thị trong Trung tâm chính sách, điều đó có nghĩa là ứng dụng vẫn tuân thủ chính sách chương trình phải không?

Không hẳn. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng vi phạm một hoặc nhiều chính sách chương trình do quy trình xem xét của chúng tôi phát hiện. Mặc dù được cải tiến liên tục, nhưng các quy trình đó không thể phát hiện hết mọi lỗi vi phạm. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn bên ngoài Trung tâm chính sách, nếu phát hiện ra lỗi vi phạm thông qua các phương tiện khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?