Chính sách

Giải quyết các vấn đề trong Trung tâm chính sách có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo

Trung tâm chính sách hiển thị tất cả các biện pháp thực thi mà chúng tôi hiện đang áp dụng với ứng dụng của bạn. Việc thực thi chính sách với ứng dụng ảnh hưởng đến hoạt động phân phát quảng cáo theo một trong hai cách sau:

 • Chặn tất cả quảng cáo trên ứng dụng của bạn, còn gọi là trạng thái Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa hoặc
 • Chỉ định những nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn, còn gọi là Nhu cầu bị hạn chế

Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp thực thi đối với bạn do có nhiều vấn đề với nội dung của bạn:

 • Lỗi vi phạm chính sách phải được khắc phục. Google thực thi biện pháp đối với các lỗi vi phạm chính sách bằng cách áp dụng trạng thái Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa hoặc Nhu cầu bị hạn chế
 • Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản không phải là lỗi vi phạm chính sách, vì vậy, bạn không cần thay đổi nội dung hoặc yêu cầu quảng cáo. Tuy nhiên, ứng dụng thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ hiển thị kèm theo trạng thái Nhu cầu bị hạn chế
Để tìm hiểu xem bạn có cần thực hiện hành động để chúng tôi gỡ bỏ biện pháp thực thi hay không, hãy xem lại cột Phải khắc phục trong Trung tâm chính sách. Cột này sẽ hiển thị nếu lý do chúng tôi áp dụng biện pháp thực thi là do lỗi vi phạm chính sách. Cột sẽ hiển thị Không nếu bạn có nội dung thuộc các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản.

Nội dung trong bài viết này:

Ứng dụng có vấn đề

Nếu bạn đã nhận được thông báo về ứng dụng của mình, hãy kiểm tra bên dưới để tìm hiểu thêm về vấn đề và hành động mà bạn cần thực hiện:

Lỗi vi phạm chính sách

Nếu cột Phải khắc phục hiển thị , thì một trong các ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình và do đó, chúng tôi đã tiến hành một biện pháp thực thi. Khi điều này xảy ra, bạn cần thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng của mình để đảm bảo ứng dụng đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.  

Sau khi giải quyết các lỗi vi phạm chính sách trên ứng dụng, bạn có thể yêu cầu xem xét

Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản

Nếu cột Phải khắc phục hiển thị Không, thì điều này có nghĩa là ứng dụng của bạn có nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google. Mặc dù có thể chọn kiếm tiền từ loại nội dung này, nhưng bạn sẽ có khả năng nhận được ít quảng cáo hơn vì một số nguồn quảng cáo sẽ không thể đặt giá thầu trên nội dung đó.

Nếu đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản trên ứng dụng của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét

Cảnh báo

Bạn nhận cảnh báo khi một hoặc nhiều ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thay đổi ứng dụng của mình để ứng dụng đó tuân thủ chính sách. 

Nếu bạn không thực hiện thay đổi, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp khác đối với ứng dụng hoặc tài khoản của bạn.

Vấn đề với AdMob và Google Play

Trung tâm chính sách sẽ hiển thị các biện pháp thực thi chính sách cho cả AdMob và Google Play. Hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuốngbên cạnh ứng dụng để xem thêm chi tiết về các vấn đề.

Vấn đề với AdMob

Trong mục Vấn đề với AdMob, bạn sẽ thấy vấn đề, trạng thái xem xét và ngày trạng thái này bắt đầu có hiệu lực trên tài khoản của bạn. Hãy nhấp vào tên vấn đề để tìm hiểu về cách xác định và khắc phục nguyên nhân gây ra vấn đề.

Khi đã thực hiện thay đổi để khắc phục lỗi trong ứng dụng của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét nếu muốn quảng cáo được khôi phục hoặc tiếp tục phân phát trên ứng dụng của bạn.

Vấn đề với Google Play

Mục Vấn đề với Google Play cho biết liệu bạn có bị tạm ngưng hoạt động trên Google Play hay không và ngày trạng thái này bắt đầu có hiệu lực trên tài khoản của bạn. Hãy nhấp vào tên vấn đề để tìm hiểu về cách xác định và khắc phục nguyên nhân gây ra vấn đề.

Đối với các vấn đề với Google Play, bạn không thể yêu cầu xem xét trong tài khoản AdMob của mình. Sau khi khắc phục lỗi vi phạm, bạn có thể gửi khiếu nại đến Google Play

Yêu cầu xem xét

Bạn có thể yêu cầu xem xét cho ứng dụng của mình sau khi khắc phục vấn đề hoặc nếu bạn muốn kháng nghị một biện pháp thực thi. Nếu bạn muốn yêu cầu xem xét vì bạn đã khắc phục vấn đề, hãy nhớ tải phiên bản mới của ứng dụng lên Google Play và/hoặc App Store trước khi yêu cầu xem xét.  

Lưu ý: Nếu bạn muốn ứng dụng của mình tiếp tục phân phát quảng cáo, hãy yêu cầu xem xét cho từng ứng dụng có (các) biện pháp thực thi chính sách trong Trung tâm chính sách của bạn. 

How to submit a review in the App Policy Center

Cách yêu cầu xem xét cho ứng dụng của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Trung tâm chính sách.
 3. Trong phần Ứng dụng có vấn đề, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống.
 4. Trong mục Vấn đề với AdMob, hãy nhấp vào phần Yêu cầu xem xét.
  Lưu ý: Đối với các vấn đề với Google Play, bạn không thể yêu cầu xem xét trong tài khoản AdMob của mình. Sau khi khắc phục lỗi vi phạm trên Google Play, bạn có thể gửi khiếu nại đến Google Play.
 5. Xem lại thông tin trong hộp thoại, sau đó mô tả các thay đổi mà bạn đã thực hiện để tuân thủ Chính sách chương trình, hoặc giải thích lý do bạn cho rằng một biện pháp thực thi không thích hợp với ứng dụng của bạn trong trường hợp này.
 6. Đánh dấu vào hộp để xác nhận rằng ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để xem xét.
 7. Nhấp vào Yêu cầu xem xét

Truy cập vào Trung tâm chính sách

Trạng thái xem xét

Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét của mình trong mục Vấn đề với AdMob trong phần Trạng thái xem xét:

 • Đang chờ xử lý: Ứng dụng của bạn đang được xem xét và chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định. 
 • Không được chấp thuận: Sau khi xem xét, chúng tôi xác định rằng ứng dụng của bạn vẫn vi phạm chính sách hoặc các quy định hạn chế của chúng tôi. Hãy xem lại thông tin chi tiết về biện pháp thực thi chính sách để đảm bảo bạn đã thực hiện các thay đổi thích hợp đối với ứng dụng của mình. Sau khi xem lại chính sách và thực hiện các thay đổi bổ sung cho ứng dụng của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại. 

Nếu yêu cầu xem xét của bạn không được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo trong Trung tâm chính sách và qua email. Nếu thấy ứng dụng của bạn đã tuân thủ chính sách sau khi xem xét, chúng tôi sẽ loại bỏ biện pháp thực thi đó khỏi Trung tâm chính sách và bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Biện pháp thực thi cấp tài khoản

Phân phát quảng cáo bị hạn chế

Phân phát quảng cáo bị hạn chế có nghĩa là Google đã đặt giới hạn về số lượng quảng cáo mà tài khoản AdMob của bạn có thể hiển thị. Hãy tìm hiểu thêm về giới hạn phân phát quảng cáo.

Câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách:

Tôi đã chỉnh sửa ứng dụng của mình dựa trên các thông tin chi tiết về biện pháp thực thi chính sách. Tại sao tôi vẫn thấy biện pháp thực thi trong Trung tâm chính sách?

Trước khi chúng tôi có thể loại bỏ biện pháp thực thi cho ứng dụng của bạn, bạn sẽ cần phải yêu cầu xem xét cho ứng dụng. Hãy thực hiện các bước để yêu cầu xem xét.

Nếu biện pháp thực thi cho một ứng dụng không xuất hiện trong Trung tâm chính sách, điều đó có đồng nghĩa với việc ứng dụng đó vẫn tuân thủ chính sách chương trình không?

Không hẳn. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng đang mắc một hoặc nhiều lỗi vi phạm Chính sách chương trình mà quy trình xem xét của chúng tôi đã phát hiện ra. Mặc dù được cải tiến liên tục, nhưng các quy trình đó không thể phát hiện hết vấn đề. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn bên ngoài Trung tâm chính sách nếu phát hiện ra một vấn đề bằng các cách khác.

Trung tâm chính sách có hiển thị tất cả các ứng dụng mắc lỗi vi phạm Chính sách chương trình của Google không?

Không. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng mắc lỗi vi phạm đã gửi yêu cầu quảng cáo trong 7-10 ngày qua. Một số ứng dụng nhất định (ví dụ: những ứng dụng có lưu lượng truy cập hàng ngày rất thấp) sẽ không xuất hiện trong Trung tâm chính sách. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các ứng dụng của mình để đảm bảo trạng thái tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố