Käytännöt

Sääntörikkomusten korjaaminen Käytäntökeskuksessa

Äskettäisten käytäntömuutosten vuoksi osa sisällöstä, joka oli aiemmin käytäntöjen vastaista, on nyt sallittua, mutta sen yhteydessä näytetään vain rajoitetusti mainoksia (tai mahdollisesti ei lainkaan mainoksia). Päivitämme parhaillaan Käytäntökeskusta helpottaaksemme sen tunnistamista, mitkä ongelmat täytyy korjata ja mitkä ongelmat puolestaan ovat sellaisia, joita ei tarvitse korjata mutta jotka korjaamattomina rajoittavat mainosten näyttämistä.

Voit selvittää, täytyykö ongelma korjata, klikkaamalla sitä Käytäntökeskuksessa, jolloin käytännön määritelmä laajenee.  Jos määritelmä alkaa näin: Tiettyjen mainoslähteiden mainoksia ei saa näyttää seuraavanlaisen sisällön yhteydessä:, tämä tarkoittaa, että julkaisijan mainosjakaumaa on rajoitettu. Tällöin ongelmaa ei tarvitse korjata, mutta se rajoittaa mainosten näyttämistä. Muulla tavoin alkavat määritelmät kertovat sääntörikkomuksesta, joka täytyy korjata.

AdMobin Käytäntökeskuksesta löydät tarkat tiedot sovelluksissasi havaituista sääntörikkomuksista sekä ohjeet, joita seuraamalla voit ratkaista mainosten näyttämistä rajoittavat ongelmat ja pyytää tarkistusta muutosten tekemisen jälkeen.

Käytäntökeskuksesta näet

 • sovellukset, joista sääntörikkomuksia on löytynyt
 • perustelut sovelluksen sääntörikkomukselle
 • tarvittavat korjaustoimenpiteet ohjelmasääntöjen noudattamiseksi
 • ohjeet, joita seuraamalla voit pyytää sovelluksen tarkistusta, kun rikkomukset on korjattu.

Voit siirtyä Käytäntökeskukseen kirjautumalla AdMob-tilillesi ja klikkaamalla Käytäntökeskus

Artikkelin aiheet:

Understanding the App Policy Center for AdMob

Sääntörikkomusilmoitukset

Jos tililläsi on sääntörikkomus, sinulle ilmoitetaan siitä sähköpostitse ja AdMob-tilisi etusivun raporttinäkymässä. 

Tilillä voi olla seuraavantyyppisiä sääntörikkomusilmoituksia:

 • Varoitus: Yksi tai useampi sovelluksesi on tällä hetkellä ohjelmasääntöjen vastainen. Sovellukseen on tällöin tehtävä tarvittavat muutokset, jotta se on jälleen käytäntöjemme mukainen. Muutokset on tehtävä varoituksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Jos et tee muutoksia kyseiseen päivään mennessä, mainosten näyttämistä saatetaan rajoittaa tai mainosten näyttäminen voidaan poistaa käytöstä. Sovellukseesi tai tiliisi voi kohdistua myös muita toimia. 
 • Rajoitettu mainosten näyttö: Jokin sovelluksesi on tällä hetkellä ohjelmasääntöjen vastainen, minkä seurauksena sitä ei tulouteta kaikissa Googlen kysynnän lähteissä. Sovellukseen on tällöin tehtävä tarvittavat muutokset, jotta se on jälleen käytäntöjemme mukainen. Jos muutoksia ei tehdä, sovellukseesi tai tiliisi voi kohdistua lisätoimia. 
 • Mainosten näyttö poistettu käytöstä: Jokin sovelluksesi on tällä hetkellä ohjelmasääntöjen vastainen, minkä vuoksi mainosten näyttäminen on poistettu käytöstä sovelluksessasi. Voit korjata ongelman tarkastamalla rikkomuksen tiedot ja tekemällä sovellukseen tarvittavat muutokset, jotta se on jälleen käytäntöjemme mukainen. 

Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, voit pyytää tarkistusta jokaiselle sovellukselle, josta olet saanut sääntörikkomusilmoituksen, jotta mainosten näyttämistä voidaan jatkaa sovelluksessasi. 

Sääntörikkomusten katsominen 

Voit katsoa sääntörikkomuksen tietoja seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään AdMob-tiliisi osoitteessa https://apps.admob.com.
 2. Löydät sääntörikkomusilmoituksen AdMobin etusivun raporttinäkymästä. Klikkaa Näytä Käytäntökeskuksessa.

Sääntörikkomuksen tiedot

Sääntöjä rikkovat sovellukset ‑osiosta löydät seuraavat sääntörikkomusta koskevat tiedot:

 • Sovelluksen tila: Tästä kohdasta näet sääntöjä rikkovan sovelluksen tilan eli sen, onko sovellus saanut varoituksen tai onko mainosten näyttämistä rajoitettu tai onko mainosten näyttäminen poistettu käytöstä. 
 • Sovellus: Tästä kohdasta näet sovelluksen, jossa sääntörikkomus on havaittu.
 • Rikkomus: Tästä kohdasta näet, mitä käytäntöä sovelluksesi on rikkonut.

Laajenna Sääntöjä rikkovat sovellukset ‑osio klikkaamalla Alanuoli, niin näet lisätietoja sääntörikkomuksista sekä siitä, milloin rikkomuksesta on ilmoitettu ja miten voit korjata rikkomuksen.

AdMob-rikkomukset

AdMob-rikkomukset‑osiosta näet rikkomuksen, tarkistuksen tilan ja päivämäärän, jolloin rikkomuksesta on ilmoitettu.

Jos haluat lisätietoja käytännöistä, joita sovelluksesi rikkoo, klikkaa kunkin käytännön nimeä Rikkomus-kohdasta. Näin saat lisätietoja siitä, miten voit tunnistaa ja korjata rikkomuksen taustalla olevan syyn. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset sovellukseesi, voit pyytää tarkistusta, jotta mainosten näyttämistä voidaan jatkaa sovelluksessasi.  

Google Play ‑rikkomukset

Google Play ‑rikkomusten osiosta näet, onko tililläsi Google Play ‑jäädytys. Jos tililläsi on tällainen jäädytys, näet myös jäädytyksen alkamispäivän. Saat ohjeet tämän rikkomuksen korjaamiseen klikkaamalla Korjaa Google Playssa.  

Tarkistuksen pyytäminen

Korjattuasi rikkomukset voit pyytää sovelluksesi tarkistusta. Voit myös halutessasi kiistää rikkomukset. Jos pyydät tarkistusta korjattuasi rikkomukset, muista ladata sovelluksesi uusi versio Google Playhin ja/tai App Storeen ennen tarkistuksen pyytämistä.  

Huom. Jos haluat jatkaa mainosten näyttämistä sovelluksessasi, pyydä Käytäntökeskuksessa tarkistusta jokaiselle sovellukselle, josta olet saanut sääntörikkomusilmoituksen.  

How to submit a review in the App Policy Center

Voit pyytää sovelluksesi tarkistusta seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään AdMob-tiliisi osoitteessa https://apps.admob.com.
 2. Valitse Käytäntökeskus.
 3. Klikkaa Sääntöjä rikkovat sovellukset ‑osiosta Alanuoli.
 4. Klikkaa AdMob-rikkomukset-osiosta Pyydä tarkistusta.
 5. Tarkasta valintaikkunan tiedot. Kuvaile sitten muutoksia, jotka olet tehnyt ohjelmasääntöjen noudattamiseksi, tai kerro, miksi rikkomusta ei mielestäsi ole tapahtunut.
 6. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että sovelluksesi on valmis tarkistettavaksi.
 7. Klikkaa Pyydä tarkistusta

Tarkistuksen tila

Klikkaamalla Tarkasta tila ‑kohdan AdMob-rikkomukset-osiota voit selvittää tarkistuksen tilan:

 • Odottaa: Sovellustasi tarkistetaan, eikä päätöstä ole vielä tehty. 
 • Ei hyväksytty: Tarkistuksessa ilmeni, että sovelluksesi on edelleen käytäntöjemme vastainen. Tarkasta sääntörikkomuksen tiedot uudelleen ja varmista, että teet sovellukseesi oikeat muutokset. Kun olet tarkastanut käytännöt uudelleen ja tehnyt tarvittavat lisämuutokset, voit pyytää uutta tarkistusta. 

Jos sovelluksesi ei läpäise tarkistusta, saat siitä ilmoituksen Käytäntökeskuksessa ja sähköpostitse. Jos sovelluksesi läpäisee tarkistuksen, rikkomus poistetaan Käytäntökeskuksesta ja sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Käytäntökeskuksen UKK

Alla on vastauksia usein kysyttyihin Käytäntökeskusta koskeviin kysymyksiin.

Olen tehnyt sovellukseeni tarvittavat muutokset sääntörikkomuksen tietojen perusteella. Miksi rikkomus näkyy edelleen Käytäntökeskuksessa?

Sinun on pyydettävä sovelluksen tarkistusta, ennen kuin rikkomus voidaan poistaa. Seuraa tarkistuksen pyytämistä koskevia ohjeita.

Näytetäänkö Käytäntökeskuksessa kaikki Googlen ohjelmasääntöjen vastaiset sovellukset?

Ei. Käytäntökeskuksessa näytetään vain sellaiset sääntörikkomuksia sisältävät sovellukset, jotka ovat luoneet mainospyyntöjä 7 viime päivän aikana. Tietyt sovellukset (esimerkiksi sovellukset, joilla on hyvin vähän päivittäistä liikennettä) eivät näy Käytäntökeskuksessa. 

Jos sovelluksen sääntörikkomusta ei näy Käytäntökeskuksessa, tarkoittaako se, että sovellus on ohjelmasääntöjen mukainen?

Ei välttämättä. Käytäntökeskuksessa näytetään sovellukset, joiden on tarkistusprosessin aikana havaittu rikkovan yhtä tai useampaa ohjelmasääntöä. Vaikka pyrimme jatkuvasti parantamaan näitä prosesseja, ne eivät pysty havaitsemaan kaikkia rikkomuksia. Saatamme ilmoittaa sinulle Käytäntökeskuksen ulkopuolella, jos havaitsemme rikkomuksen jollakin muulla tavalla.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?