Zásady

Řešení porušení zásad v Centru zásad

V důsledku nedávných změn v našich zásadách je určitý obsah, který dříve porušoval zásady, nyní povolen, ale zobrazování reklam v něm bude omezeno (případně deaktivováno). V současné době aktualizujeme centrum zásad tak, abyste snadněji poznali, které problémy je nutné napravit a které ne. Pokud je však nebudete řešit, povedou k omezení poptávky.

Chcete-li zjistit, zda je určitý problém nutné odstranit, rozbalte jeho definici tak, že na něj kliknete v centru zásad.  Pokud definice začíná větou Některé zdroje inzerce nemohou zobrazovat reklamy u obsahu, který:, jde o omezení inventáře majitele stránek, jež není nutné řešit, nicméně povede k omezenému zobrazování reklam. Vše ostatní je porušením zásad, které musíte napravit.

V centru zásad AdMob se dozvíte podrobnější informace o porušeních zásad zjištěných ve vašich aplikacích. Dočtete se také, jak řešit problémy se zobrazováním reklam a požádat o kontrolu po provedení změn.

V centru zásad zjistíte:

 • které aplikace zásady porušují,
 • z jakého důvodu aplikace zásady porušují,
 • jak aplikaci upravit, aby neporušovala programové zásady,
 • jak požádat o kontrolu aplikace po vyřešení porušení.

Chcete-li navštívit Centrum zásad, přihlaste se k účtu AdMob a klikněte na Centrum zásad

Obsah tohoto článku:

Understanding the App Policy Center for AdMob

Upozornění na porušení zásad

Pokud došlo k porušení zásad, zjistíte to na domovském panelu účtu AdMob a v e-mailu. 

Existují tři typy oznámení o porušení zásad:

 • Upozornění: Jedna nebo více vašich aplikací porušují programové zásady. Chcete-li věc řešit, je nutné do data vynucení uvedeného v upozornění provést v aplikaci takové změny, aby nadále k porušení nedocházelo. Pokud do data vynucení aplikaci nezměníte, můžeme omezit nebo deaktivovat zobrazování reklam a můžeme v souvislosti s vaší aplikací nebo účtem podniknout další kroky. 
 • Omezení zobrazování reklam: Jedna z vašich aplikací momentálně porušuje programové zásady. Proto bylo pozastaveno zpeněžování aplikace všemi zdroji poptávky na Googlu. Chcete-li věc vyřešit, proveďte v aplikaci takové změny, aby nadále k porušování nedocházelo. Pokud potřebné změny neprovedete, můžeme v souvislosti s vaší aplikací nebo účtem podniknout další kroky. 
 • Deaktivování zobrazování reklam: Jedna z vašich aplikací momentálně porušuje programové zásady. Proto bylo v aplikaci deaktivováno zobrazování reklam. Chcete-li věc vyřešit, přečtěte si informace o porušení a změňte aplikaci tak, aby nadále k porušování nedocházelo. 

Pokud chcete obnovit zobrazování reklam v aplikaci nebo v něm pokračovat, požádejte po provedení změn o kontrolu všech aplikací s oznámením o porušení zásad. 

Zobrazení porušení zásad 

Chcete-li zobrazit podrobnosti o porušení zásad:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na domovském panelu služby AdMob najdete oznámení o porušení zásad. Klikněte na Zobrazit v centru zásad.

Podrobnosti o porušení zásad

V části Aplikace, u nichž dochází k porušování zásad si můžete prohlédnout podrobnosti o porušení zásad:

 • Stav aplikace: Stav aplikace s porušením zásad – bylo zasláno varování nebo omezeno či deaktivováno zobrazování reklam. 
 • Aplikace: Aplikace, pro kterou bylo ohlášeno porušení zásad.
 • Porušení: Zásady, které vaše aplikace porušila.

Kliknutím na ikonu Šipka dolů rozbalte část Aplikace, u nichž dochází k porušování zásad a prohlédněte si další informace o porušování zásad, včetně data oznámení porušení a informací, jak ho vyřešit.

Porušení zásad služby AdMob

V části Porušení zásad služby AdMob najdete porušení, stav kontroly a datum, kdy bylo porušení oznámeno.

Další informace o porušených zásadách zjistíte kliknutím na názvy jednotlivých zásad v části Porušení. Získáte tak další informace o tom, jak určit a odstranit příčinu porušení. Jakmile aplikaci opravíte, můžete požádat o kontrolu, aby mohlo být zobrazování reklam v této aplikaci obnoveno.  

Porušení zásad Google Play

V části Porušení zásad Google Play zjistíte, zda máte pozastavenu službu Google Play, a datum, kdy bylo pozastavení oznámeno. Klikněte na možnost Opravit v Google Play a zjistěte, jak tento problém vyřešit.  

Žádost o kontrolu

Pokud jste porušení opravili nebo chcete možné porušení zásad rozporovat, můžete požádat o kontrolu aplikace. Pokud žádáte o kontrolu, protože jste porušení opravili, nezapomeňte nahrát novou verzi aplikace do obchodu Google Play nebo App Store a teprve poté požádat o kontrolu.  

Poznámka: Chcete-li obnovit zobrazování reklam v aplikaci nebo v něm pokračovat, požádejte v Centru zásad o kontrolu všech aplikací s oznámením o porušení zásad.  

How to submit a review in the App Policy Center

Jak požádat o kontrolu aplikace:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Klikněte na Centrum zásad.
 3. V části Aplikace, u nichž dochází k porušování zásad klikněte na ikonu Šipka dolů.
 4. V části Porušení zásad služby AdMob klikněte na odkaz Požádat o kontrolu.
 5. Zkontrolujte informace v dialogovém okně a popište změny provedené pro zajištění souladu s programovými zásadami nebo uveďte, proč podle vás k porušení nedochází.
 6. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste připraveni na kontrolu.
 7. Klikněte na možnost Požádat o kontrolu

Stav kontroly

Stav kontroly můžete sledovat v části Porušení zásad služby AdMob pod nadpisem Stav kontroly:

 • Nevyřízeno: Kontrola aplikace ještě neskončila a nebylo přijato rozhodnutí. 
 • Neschváleno: Aplikace podle výsledků kontroly stále porušuje naše zásady. Znovu si projděte údaje o porušování zásad a upravte aplikaci podle nich. Jakmile znovu zkontrolujete zásady a provedete další změny, můžete požádat o další kontrolu. 

Pokud bude kontrola neúspěšná, dostanete oznámení v Centru zásad a e-mailem. Pokud bude kontrola úspěšná, bude případ porušení odstraněn z Centra zásad a dostanete oznámení e-mailem.

Časté dotazy k centru zásad

V této části naleznete odpovědi na některé z nejčastějších dotazů k centru zásad:

Opravil jsem aplikaci podle podrobností o porušení zásad. Proč se mi porušení stále zobrazuje v Centru zásad?

Než porušení odstraněno, musíte požádat o kontrolu aplikace. Postupujte podle pokynů pro žádost o kontrolu.

Jsou v Centru zásad zobrazeny všechny aplikace, které porušují programové zásady společnosti Google?

Ne. V Centru zásad jsou zobrazeny pouze aplikace, které porušují zásady a v posledních 7 dnech odesílaly žádosti o reklamy. Některé stránky (například stránky s velmi nízkou denní návštěvností) se v Centru zásad nezobrazují. 

Pokud se v Centru zásad nezobrazí porušení zásad pro některou aplikaci, znamená to, že je aplikace v souladu s programovými zásadami?

Nikoli nezbytně. Centrum zásad zobrazuje aplikace, u kterých naše kontroly zjistily porušení jedné nebo více programových zásad. Kontroly neustále vylepšujeme, nemohou však odhalit všechna porušení. Pokud porušení zjistíme jiným způsobem, můžeme vás upozornit mimo Centrum zásad.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?