Правила

Коригирайте нарушенията на правилата в своя Център за правила

В резултат от скорошни промени в правилата ни някои типове съдържание, които преди бяха в нарушение на правилата ни, вече се допускат, но ще получават ограничено (или евентуално нулево) показване на реклами. Полагаме усилия да актуализираме Центъра за правила, така че да улесним определянето на това кои проблеми задължително трябва да бъдат отстранени и кои – не, но в такъв случай ще водят до ограничено търсене.

За да определите дали даден проблем трябва да бъде отстранен, кликнете върху него в Центъра за правила, за да разгънете дефиницията на правилото.  Ако правилото започва с Показването на някои източници на рекламиране е ограничено при съдържание, което:, това означава ограничение за рекламните места на издателя, което не е нужно да бъде отстранено, но ще получава ограничено показване на реклами. Всичко останало е нарушение на правилата, което трябва да бъде отстранено.

Центърът за правила на AdMob Ви дава информация за нарушенията на правилата, установени в приложенията Ви, както и за стъпките за коригиране на проблемите с показването на реклами и как да заявите преглед, след като сте извършили промени.

Използвайте Центъра за правила, за да видите:

 • за кои от приложенията Ви сме установили, че има нарушения на правилата;
 • информация за това, защо приложението Ви нарушава правилата;
 • необходимите стъпки за спазване на програмните правила;
 • как да заявите преглед на приложението си, след като сте коригирали нарушенията.

За да отворите Центъра за правила, влезте в профила си в AdMob и кликнете върху Център за правила

В тази статия:

Understanding the App Policy Center for AdMob

Уведомления за нарушение на правилата

Ако е установено нарушение на правилата, ще бъдете уведомени в таблото за управление на началната страница в профила Ви в AdMob и по електронна поща. 

Има три типа уведомления за нарушение на правилата:

 • Предупреждение: Едно или повече от приложенията Ви понастоящем не спазват програмните правила. За да разрешите този проблем, трябва да направите промени в приложението си, така че да спазва правилата до датата на наложената мярка, посочена в предупреждението. Ако не извършите промени до тази дата, показването на реклами може да бъде ограничено или деактивирано и може да бъдат предприети допълнителни действия по отношение на приложението или профила Ви. 
 • Ограничено показване на реклами: Едно от приложенията Ви понастоящем не спазва програмните правила. В резултат на това приложението Ви няма да генерира приходи от всички източници на търсене с Google. За да разрешите този проблем, направете промени в приложението си, така че да спазва правилата. Ако не извършите промени, може да бъдат предприети допълнителни действия по отношение на приложението или профила Ви. 
 • Деактивирано показване на реклами: Едно от приложенията Ви понастоящем не спазва програмните правила и в резултат на това показването на реклами в него е деактивирано. За да разрешите този проблем, прегледайте нарушението и направете промени в приложението, така че да спазва правилата ни. 

Когато направите необходимите промени, заявете преглед за всяко приложение с уведомление(я) за нарушение на правилата, ако искате рекламите Ви да бъдат възобновени или да продължат да се показват в приложението. 

Преглед на нарушенията на правилата 

За да видите подробностите за нарушението на правилата:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. В таблото за управление на началната страница в AdMob ще намерите уведомлението за нарушението на правилата. Кликнете върху Преглед в Центъра за правила.

Подробности за нарушението на правилата

В секцията „Приложения с нарушения на правилата“ можете да видите подробностите за нарушението на правилата:

 • Състояние на приложението: Състоянието на приложението, което нарушава правилата; дали е получилo предупреждение или показването на реклами е било ограничено или деактивирано. 
 • Приложение: Приложението, което нарушава правилата.
 • Нарушение: Правилото, което е нарушило приложението.

Разгънете секцията Приложения с нарушения на правилата, като кликнете върху Стрелка за надолу, за да видите повече информация за нарушението(ята) на правилата, включително кога е издадено нарушението и как да го отстраните.

Нарушения в AdMob

В секцията Нарушения в AdMob ще видите нарушението, състоянието на прегледа и датата на издаване на нарушението.

За да научите повече за нарушените правила, кликнете върху името на всяко правило под Нарушение. Това предоставя повече информация за това как да установите и отстраните причината за нарушението. След като извършите промени, за да коригирате приложението си, можете да заявите преглед, ако искате рекламите Ви да бъдат възобновени или да продължат да се показват в приложението Ви.  

Нарушения в Google Play

Секцията „Нарушения в Google Play“ показва, ако имате спиране в Google Play и датата на издаване. Кликнете върху Отстраняване на нарушението в Google Play, за да научите как да отстраните нарушението.  

Заявка за преглед

Можете да заявите преглед на приложението си, след като сте отстранили нарушенията или ако искате да оспорите нарушение. Ако заявявате преглед, защото сте отстранили нарушенията, уверете се че сте качили новата версия на приложението Ви в Google Play и/или App Store, преди да заявите преглед.  

Забележка: Ако искате рекламите Ви да бъдат възобновени или да продължат да се показват в приложението, заявете преглед за всяко приложение с уведомление(я) за нарушение на правилата в Центъра за правила.  

How to submit a review in the App Policy Center

За да заявите преглед на приложението си:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Център за правила.
 3. В секцията „Приложения с нарушения на правилата“ кликнете върху Стрелка за надолу.
 4. В секцията „Нарушения в AdMob“ кликнете върху Заявка за преглед.
 5. Прегледайте информацията в диалоговия прозорец, след това опишете промените, които сте направили за спазване на програмните правила или обяснете причината, поради която смятате, че е възможно да не става въпрос за нарушение.
 6. Поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите, че сте готови за преглед.
 7. Кликнете върху Заявка за преглед

Състояние на прегледа

Можете да проверите състоянието на прегледа си в секцията Нарушения в AdMob под Състояние на прегледа:

 • Предстоящ: Приложението Ви се проверява и все още не е взето решение. 
 • Неодобрен: При прегледа на приложението Ви е установено, че то все пак нарушава правилата ни. Проверете отново подробностите за нарушението на правилата, за да се уверите, че сте направили подходящите промени в приложението си. След като прегледате отново правилата и направите допълнителни промени, можете да заявите друг преглед. 

Ако този преглед не бъде одобрен, ще бъдете уведомени в Центъра за правила и по електронна поща. Ако прегледът е бил успешен, нарушението ще бъде премахнато от Центъра за правила и ще бъдете известени по електронна поща.

Често задавани въпроси относно Центъра за правила

По-долу са представени отговорите на някои често задавани въпроси относно Центъра за правила.

Коригирах приложението си въз основа на подробностите за нарушението на правилата. Защо все още виждам нарушение в Центъра за правила?

Трябва да заявите преглед, преди нарушението да бъде отстранено. Изпълнете стъпките за заявяване на преглед.

Всички приложения, за които е установено, че са в нарушение на програмните правила на Google, ли се показват в Центъра за правила?

Не. Центърът за правила показва нарушаващи правилата приложения, които са генерирали заявки за реклама през последните 7 дни. Някои приложения (например тези с много нисък дневен трафик) няма да се показват в Центъра за правила. 

Ако в Центъра за правила не се показва нарушение на правилата за дадено приложение, това означава ли, че приложението е в съответствие с програмните правила?

Не е задължително. Центърът за правила показва приложения, за които нашите процеси за проверка са установили, че нарушават едно или повече програмни правила. Макар постоянно да работим за подобряването на тези процеси, те не могат да установят всяко нарушение. Можем да Ви уведомим извън Центъра за правила, ако по друг начин установим нарушение.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?