קמפיינים

מידע על סוגי יעדים שאפשר להגדיר בקמפיינים

יש ארבעה סוגים של יעדים שאפשר להגדיר בקמפיינים מסוג 'מודעת בית' ו'מכירה ישירה':

1. מודעות בתהליך בחירת הרשת (יעד מומלץ למילוי חוסר (backfill))

המודעות שלכם יתחרו בשרשרת של תהליך בחירת הרשת. המחיר שעל בסיסו הן יתחרו הוא העלות בפועל לאלף חשיפות, שאפשר יהיה להגדיר לה אופטימיזציה למילוי חוסר (backfill). אפשר לקבוע את הסדר שבו יוצבו המודעות בשרשרת של תהליך בחירת הרשת (Mediation) באחת מהשיטות הבאות:

  • אופטימיזציה של Google למילוי חוסר (backfill): המערכת תשתמש במודעות הבית שלכם למילוי חוסר (backfill) במקרים שבהם הערך של המודעות בתשלום יהיה זניח. 
  • הגדרה ידנית של עלות בפועל לאלף חשיפות: המערכת תשתמש בערך העלות בפועל לאלף חשיפות שתגדירו במהלך היצירה של הקמפיין כבסיס להצבת הקמפיין בתחרות מול מקורות מודעות אחרים שמבוססים על עלות לאלף חשיפות, כולל רשת AdMob, קמפיינים שהוגדרו להם ערכי סף תחתון לעלות בפועל לאלף חשיפות ורשתות מודעות של גורמים חיצוניים. אם ערך העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדר למודעות בתשלום יהיה נמוך מהערך שקיים במערכת, יוצגו מודעות מהקמפיין שלכם במקום מודעות בתשלום מהרשת.

    הערה: אומנם ערך העלות בפועל לאלף חשיפות שמגדירים ידנית מוצג כערך כספי, אבל מודעות בית בתהליך בחירת הרשת לא עולות לכם כסף.

בקמפיינים שמוגדר בהם היעד 'מודעות בתהליך בחירת הרשת' לא חובה להגדיר תאריך סיום, אבל אפשר להגדיר להם תאריך סיום אם רוצים.  

2. מספר חשיפות

בקמפיינים שבוחרים להם את היעד הזה צריך להגדיר תאריכי התחלה וסיום ויעדי חשיפות ספציפיים. מערכת AdMob תאיץ או תאט את הצגת המודעות במטרה לעמוד ביעד החשיפות. לרוב, מפרסמים משתמשים ביעד חשיפות בקמפיינים לחשיפת המותג, במטרה להבטיח שהקמפיין יוצג מספר מסוים של פעמים.

3. מספר קליקים 

בקמפיינים שבוחרים להם את היעד הזה צריך להגדיר תאריכי התחלה וסיום ויעדי קליקים ספציפיים. מדובר בקמפיינים שההגדרה שלהם מבוססת ביצועים. לדוגמה, כדאי להגדיר בקמפיין יעד קליקים אם רוצים להבטיח שמספר מסוים של אנשים שצפו במודעות יגיע לדף של האפליקציה שלכם בחנות האפליקציות.

4. אחוז חשיפות 

אפשר להתייחס לקמפיינים האלה גם כקמפיינים בחסות. המערכת תיתן לקמפיין עדיפות עליונה עד להשגת אחוז החשיפות שהוגדר. לקמפיינים מסוג זה יש תאריכי התחלה וסיום מוגדרים, אבל אין להם יעדים ספציפיים של הופעות. הם מוגדרים בעדיפות עליונה, ולכן המערכת תציג אותם בהתאם לנתח שצוין ממלאי שטחי הפרסום של האפליקציה.

אם הקמפיין ממקד למספר יחידות של מודעות, המערכת תציג מודעות ממנו בכל יחידת מודעות שאליה הוא ממקד בהתאם לאחוז החשיפות שהוגדר (למשל, אם הוגדר לקמפיין היעד "10% מהחשיפות", המערכת תציג מודעות מהקמפיין בשיעור של 10% מהחשיפות בכל יחידת מודעות שהוא ממקד אליה). אם יוגדר לקמפיין יעד חשיפות של 100%, המערכת תציג רק מודעות ממנו כך שהוא יקבל את כל החשיפות. קמפיינים שמוגדר בהם יעד של אחוז חשיפות מחויבים במודל של עלות ליום (CPD).
 

לפני שמזמינים קמפיין, כדאי לעיין בנתונים היסטוריים על תנועת הגולשים ביחידת המודעות ובמיקוד שלה, כדי לאמוד את מלאי שטחי הפרסום הזמין (קליקים, חשיפות, תנועת גולשים). כך תוכל להבטיח שהקמפיין יוצג במלואו ושההתחייבויות למפרסם יקוימו. אם לא תבדקו את הנתונים ההיסטוריים, אתם עשויים להגדיר יעדים בשיעור גבוה יותר מכפי שהקמפיין יכול להשיג.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה