Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Kampaně

Typy cílů kampaně

K dispozici máte čtyři typy cílů pro vlastní reklamní kampaně a přímo prodávané kampaně:

 1. Maximální cena za instalaci (Android beta)
 2. Zprostředkované reklamy (doporučeno pro záložní reklamy)
 3. Počet zobrazení
 4. Počet kliknutí
 5. Procento zobrazení

1. Maximální cena za instalaci (Android beta)

Poznámka: Tento typ cíle je v současnosti ve verzi beta pouze pro aplikace pro Android.

Kampaně s maximální cenou za instalaci umožňují nastavit maximální částku, kterou vás bude stát v potenciálních tržbách z reklam, když získáte nového uživatele své aplikace. Tento typ cíle je určen pouze pro kampaně s vlastními reklamami.

Služba AdMob vypočítá pro každé zobrazení odhadované náklady (tj. tržby ušlé kvůli zobrazení reklamy z kampaně). Pokud jsou odhadované náklady nižší než nastavená maximální cena za instalaci, zobrazí se reklama z kampaně. Pokud jsou odhadované náklady vyšší než vámi nastavená maximální cena za instalaci, reklama z kampaně se nezobrazí. Další informace o typu cíle kampaně Maximální cena za instalaci

2. Zprostředkované reklamy (doporučeno pro záložní reklamy)

Vaše reklamy soutěží ve zprostředkovacím řetězci. Používá se přitom eCPM, kterou lze optimalizovat s ohledem na záložní reklamy. Způsob řazení reklam v řetězci zprostředkování si můžete zvolit. Možnosti jsou:

 • Optimalizováno Googlem pro záložní reklamy: Použijte své vlastní reklamy jako záložní v případech, kdy by placené reklamy měly zanedbatelnou hodnotu. 
 • Manuální eCPM: Hodnota eCPM, kterou jste nastavili při vytvoření kampaně; na základě této hodnoty kampaň konkuruje ostatním zdrojům reklam založeným na CPM, jako je síť AdMob, kampaně využívající minimální eCPM nebo reklamní sítě třetích stran. Pokud jsou vaše placené reklamy pod touto hodnotou eCPM, zobrazí se místo reklam z placených sítí vaše kampaň.
  Poznámka: Manuální eCPM se zobrazuje jako peněžní hodnota, i když jsou zprostředkované vlastní reklamy vždy zdarma.

  U kampaní se zprostředkovanými reklamami není povinné zadání data ukončení (ale je to možné).  

3. Počet zobrazení

Tyto kampaně mají stanoveno datum zahájení a ukončení i konkrétní cílový počet zobrazení. Služba AdMob bude zobrazování reklam zrychlovat nebo zpomalovat tak, aby bylo dosaženo cílového počtu zobrazení.

Cílový počet zobrazení se obvykle používá u kampaní propagujících značku, protože inzerenti obvykle potřebují mít jistotu, že jejich kampaň dosáhne konkrétního počtu zobrazení.

4. Počet kliknutí

Tyto kampaně mají stanoveno datum zahájení a ukončení i konkrétní cílový počet kliknutí. Tyto kampaně jsou založené na výkonu.

Kampaně využívající cílový počet kliknutí je například vhodné použít, když potřebujete v obchodě s aplikacemi zajistit konkrétní počet zobrazení stránky aplikace.

5. Procento zobrazení

Tyto kampaně lze též označovat jako sponzorské kampaně. U stanoveného procenta zobrazení bude vaše kampaň zařazena jako prioritní. Tyto kampaně mají stanoveno datum zahájení a ukončení, ale žádný konkrétní cílový počet zobrazení. Mají nejvyšší prioritu, mohou proto využít určený podíl reklamního inventáře aplikace.

Příklad: Pokud kampaň cílí na více reklamních jednotek, bude zobrazovat reklamy v rámci uvedeného procenta zobrazení každé reklamní jednotky. Například kampaň s cílem 10 % zobrazení bude tedy zobrazovat reklamy v 10 % zobrazení každé reklamní jednotky, na kterou cílí.

Kampaň s cílem 100% zobrazení bude mít jako první prioritu zobrazovat reklamy pro všechna zobrazení. To ale neznamená, že reklamy kampaně se budou zobrazovat v rámci všech zobrazení. Budou existovat případy, kdy se místo toho budou zobrazovat placené reklamy:

 • pokud kreativa neprojde kontrolou Google Ads,
 • pokud cílení kampaně nebude odpovídat žádosti o reklamu (např. žádost bude pocházet ze Spojených států, ale kampaň bude cílit na Japonsko),
 • pokud bude mít kampaň omezení frekvence, které již bylo splněno,
 • pokud velikost kreativy nebude odpovídat velikosti formátu reklamní jednotky (např. velikost banneru bude výrazně menší než velikost reklamy),
 • pokud žádost bude pocházet z aplikace zaměřené na děti nebo z návštěvnosti orientované na děti.
Tip: Před rezervací kampaně doporučujeme analyzovat historické údaje o návštěvnosti dané reklamní jednotky a její cílení a podle toho pak odhadnout dostupný rozsah reklamní plochy (kliknutí, zobrazení, provoz). Lépe tak dosáhnete plné realizace kampaně a splnění závazků vůči inzerentům. Bez analýzy historických údajů byste mohli byste nastavit příliš vysoké cíle, kterých by kampaň nedokázala dosáhnout.

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka