Kampaně

Typy cílů kampaně

K dispozici máte čtyři typy cílů pro vlastní reklamní kampaně a kampaně typu přímý prodej:

1. Zprostředkované reklamy (doporučeno pro záložní reklamy)

Vaše reklamy soutěží ve zprostředkovacím řetězci. Používá se přitom eCPM, kterou lze optimalizovat s ohledem na záložní reklamy. Způsob řazení reklam v řetězci zprostředkování si můžete zvolit. Možnosti jsou:

  • Optimalizováno Googlem pro záložní reklamy: Použijte své vlastní reklamy jako záložní v případech, kdy by placené reklamy měly zanedbatelnou hodnotu. 
  • Manuální eCPM: Hodnota eCPM, kterou jste nastavili při vytvoření kampaně; na základě této hodnoty kampaň konkuruje ostatním zdrojům reklam založeným na CPM, jako je síť AdMob, kampaně využívající minimální eCPM nebo reklamní sítě třetích stran. Pokud jsou vaše placené reklamy pod touto hodnotou eCPM, zobrazí se místo reklam z placených sítí vaše kampaň.

    Poznámka: Manuální eCPM se zobrazuje jako peněžní hodnota, i když jsou zprostředkované vlastní reklamy vždy zdarma.

U kampaní se zprostředkovanými reklamami není povinné zadání data ukončení (ale je to možné).  

2. Počet zobrazení

Tyto kampaně mají stanoveno datum zahájení a ukončení i konkrétní cílový počet zobrazení. Služba AdMob bude zobrazování těchto reklam urychlovat nebo zpomalovat tak, aby bylo dosaženo cílového počtu zobrazení. Cílový počet zobrazení se obvykle používá u kampaní propagujících značku, protože inzerenti obvykle potřebují mít jistotu, že jejich kampaň dosáhne konkrétního počtu zobrazení.

3. Počet kliknutí 

Tyto kampaně mají určené datum zahájení i ukončení, stejně jako konkrétní cíle pro kliknutí. U těchto kampaní je důležitý výkon. Kampaně využívající cílový počet kliknutí je například vhodné použít, když potřebujete v obchodě s aplikacemi zajistit konkrétní počet zobrazení stránky aplikace.

4. Procento zobrazení 

Tyto kampaně lze též označovat jako sponzorské kampaně. U stanoveného procenta zobrazení bude vaše kampaň zařazena jako prioritní. Tyto kampaně mají stanoveno datum zahájení a ukončení, nikoli však konkrétní cíle zobrazení. Aby dokázaly využít určený podíl reklamní plochy aplikace, mají nejvyšší prioritu.

Pokud kampaň cílí na více reklamních jednotek, bude zobrazovat reklamy v rámci uvedeného procenta zobrazení každé reklamní jednotky. Například kampaň s cílem 10 % zobrazení bude tedy zobrazovat reklamy v 10 % zobrazení každé reklamní jednotky, na kterou cílí. Kampaň s cílem 100% zobrazení bude zobrazovat reklamy pro všechna zobrazení. Kampaně založené na procentuálním podílu zobrazení využívají model ceny za den (CPD).
 

Před rezervací kampaně doporučujeme analyzovat historické údaje o návštěvnosti dané reklamní jednotky a její cílení a podle toho pak odhadnout dostupný rozsah reklamní plochy (kliknutí, zobrazení, provoz). Lépe tak dosáhnete plné realizace kampaně a splnění závazků vůči inzerentům. Bez analýzy historických údajů byste mohli byste nastavit příliš vysoké cíle, kterých by kampaň nedokázala dosáhnout.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory