Multiple Customer Management (beheer van meerdere klanten; MCM)

Uitgevers die MCM gebruiken

Voordat een MCM-overeenkomst kan worden aangegaan, moet u de uitgever-ID leveren aan de beheerder. U en de beheerder moeten het ook eens worden over het percentage voor automatische betaling. Dat is het percentage van uw inkomsten dat u automatisch betaalt aan de beheerder voor zijn services.

Nadat de beheerder uw uitgever-ID heeft gekregen en u akkoord bent gegaan met het percentage voor automatische betaling, stuurt de beheerder u een MCM-uitnodiging via AdMob. Als u de uitnodiging accepteert, krijgt de beheerder toegang tot uw account en treedt het percentage voor automatische betaling in werking.

Houd er rekening mee dat het percentage inkomsten voor automatische betaling alleen van toepassing is op AdMob-opbrengst. Opbrengst van een extern netwerk kan niet automatisch worden betaald via AdMob. 
 
Houd er ook rekening mee dat u niet kunt deelnemen aan de bètaversie van 'Open bieden' als u een MCM-overeenkomst met een beheerder heeft.

Uitnodigingen van beheerders bekijken

MCM is een initiatief waaraan alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen. U kunt zelf beslissen met welke beheerder u samenwerkt. De beheerder stuurt u een uitnodiging die u kunt bekijken op het homepage-dashboard van AdMob. U moet een uitnodiging accepteren om een overeenkomst aan te gaan.

Uw account kan maar door één beheerder worden beheerd. U kunt echter wel meerdere uitnodigingen ontvangen. U kunt de uitnodigingen bekijken op het homepage-dashboard van AdMob.  

Uitnodigingen van beheerders accepteren of weigeren

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. U vindt de uitnodiging op het homepage-dashboard van AdMob. Klik op Voorstel bekijken.
 3. Bekijk de voorgestelde overeenkomst, inclusief het door de beheerder gewenste percentage voor automatische betaling. Dat is het percentage van uw inkomsten dat de beheerder automatisch krijgt in ruil voor zijn services.
 4. Als u klaar bent, vinkt u het selectievakje aan om te bevestigen dat u de algemene voorwaarden van MCM heeft gelezen.
 5. Klik op Accepteren of Weigeren.

Wijzigingen in percentages voor automatische betaling accepteren of weigeren

Als de beheerder een wijziging in het percentage voor automatische betaling voorstelt, krijgt u een melding op uw homepage-dashboard. U moet de wijziging controleren en accepteren voordat deze in werking kan treden. De wijziging accepteren of weigeren:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. U vindt het voorstel in het homepage-dashboard van AdMob. Klik op Voorstel bekijken.
 3. Bekijk het nieuwe percentage voor automatische betaling.
 4. Klik op Accepteren of Weigeren.

De beheerdersovereenkomst beëindigen

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik op Instellingen in de zijbalk.
 3. Klik in de rij Account beheerd door.
 4. Bekijk de informatie op het scherm en vink het selectievakje aan.
 5. Klik op Overeenkomst beëindigen.

De beheerder krijgt een melding dat u de overeenkomst heeft beëindigd. De beëindiging van de beheerdersovereenkomst en de automatische betaling wordt aan het einde van de dag van kracht.

Als de beheerder de beheerdersovereenkomst beëindigt, krijgt u een melding per e-mail en op het homepage-dashboard.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen