Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Přidání srovnávacích grafů do přehledů

Srovnávací graf slouží k porovnání jedné metriky ve všech vašich aplikacích, reklamních jednotkách, formátech reklamy nebo zemích, kde jsou vaši uživatelé.

Srovnávací graf může zobrazit až jedenáct čar. Prvních pět čar ukazuje pět nejvýznamnějších položek vybrané srovnávací dimenze. Těchto pět položek je vybráno ve výchozím nastavení. Kliknutím na Zobrazit více zobrazíte deset nejvýznamnějších položek a zbývající ostatní položky. Čára Ostatní pak představuje součet všech ostatních položek v dané dimenzi.

Význam každé čáry je uveden dole v legendě grafu. Když na jednotlivé čáry umístíte kurzor, uvidíte příslušné hodnoty.

Příklad srovnávacího grafu ve službě AdMob

Nastavení srovnávacího grafu

Nastavení, která pro srovnávací graf zvolíte, se zobrazí ve štítku názvu a rozbalovací nabídky. Uvádějí dimenze a metriky, podle nichž jsou data v grafu uspořádána.

 • Srovnávací metrika: Metrika, kterou jste použili k vytvoření grafu, než jste ho převedli na srovnávací graf. Pokud chcete srovnávací metriku upravit, klikněte na ikonu Upravit graf Upravit. Dostupné srovnávací metriky najdete v rozbalovací nabídce Metrika 1.
 • Srovnávací dimenze: Dimenze použitá k rozdělení dat v grafu. Data znázorňují různobarevné čáry, které jsou popsané v legendě ve spodní části grafu.
 • Řazení: Pořadí, v jakém jsou data v grafu prezentována. V současné době lze vybrat pouze možnost Od nejvyššího, která je vybrána ve výchozím nastavení.
 • Metrika řazení: Měřená hodnota, vyjádřená body čar a čísly na stupnici vlevo.

Příklad srovnávacího grafu v přehledech služby AdMob. Graf znázorňuje řazení, srovnávací dimenzi, metriku řazení a srovnávací metriku.

Příklady

Porovnání zobrazení z reklamních jednotek s pozorovanou eCPM

Vytvořte graf, který srovnává zobrazení z reklamních jednotek s pozorovanou eCPM. Zkontrolujte, které reklamní jednotky vám pravděpodobně přinesou nejvyšší tržby.

Pozorovaná eCPM představuje odhadovanou průměrnou eCPM reklamní sítě třetí strany vypočtenou na základě historických údajů o tržbách. Pozorovaná eCPM se bude zobrazovat pouze u optimalizovaných reklamních sítí třetích stran.

Nastavení

 • Srovnávací metrika: Zobrazení
 • Srovnávací dimenze: Reklamní jednotka
 • Pořadí řazení: Od nejvyššího
 • Metrika řazení: Pozorovaná eCPM

Graf

Příklad srovnávacího grafu zobrazení z reklamních jednotek s pozorovanou eCPM v přehledech služby AdMob

Porovnání odhadovaných příjmů ze zemí s nejvyššími odhadovanými příjmy

Vytvořte graf, který srovnává odhadované příjmy v různých zemích, v nichž se vaše aplikace používají. Zjistěte, kde jsou vaše aplikace nejziskovější.

Nastavení

 • Srovnávací metrika: Odhadované příjmy
 • Srovnávací dimenze: Země
 • Pořadí řazení: Od nejvyššího
 • Metrika řazení: Odhadované příjmy

Graf

Příklad přehledu služby AdMob s odhadovanými příjmy ze zemí s nejvyššími odhadovanými příjmy

Porovnání zobrazení ze zdrojů reklam s nejvyšším počtem zobrazení

Vytvořte graf, který porovnává zobrazení ze zdrojů reklam, které generují nejvíce zobrazení. Zjistěte, který zdroj reklamy si uživatelé zobrazují nejvíce. Dimenze Zdroje reklam je dostupná pouze v přehledu Zprostředkování a v uložených přehledech, které jsou podle něj vytvořeny.

Nastavení

 • Srovnávací metrika: Zobrazení
 • Srovnávací dimenze: Zdroj reklamy
 • Pořadí řazení: Od nejvyššího
 • Metrika řazení: Zobrazení

Graf

Příklad srovnávacího grafu zobrazení ze zdrojů reklamy s největším počtem zobrazení v přehledech služby AdMob

Porovnání CTR zobrazení z aplikací s nejvyšším počtem zobrazení

Vytvořte graf porovnávající CTR zobrazení z vašich aplikací, které generují nejvíce zobrazení. Zjistěte, které z vašich aplikací mají nejvyšší míru prokliku.

CTR zobrazení: Míra prokliku (CTR); počet kliknutí uživatelů na reklamy zobrazené v aplikaci vydělený počtem zobrazení reklamy v aplikaci.

Nastavení

 • Srovnávací metrika: CTR (%)
 • Srovnávací dimenze: Aplikace
 • Pořadí řazení: Od nejvyššího
 • Metrika řazení: Zobrazení

Graf

Příklad srovnávacích grafů CTR (%) z aplikací s největším počtem zobrazení v přehledech služby AdMob

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka