Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Tìm hiểu về PII (Thông tin nhận dạng cá nhân) trong các hợp đồng và chính sách của Google

Nhiều hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách cho các sản phẩm quảng cáo và đo lường của Google đề cập đến "Thông tin nhận dạng cá nhân" (PII). Đây là cách phân loại khác đối với dữ liệu mà Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu gọi là "dữ liệu cá nhân".

Xin lưu ý rằng dữ liệu không có trong nội dung diễn giải của Google về thông tin nhận dạng cá nhân vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân theo GDPR hoặc thông tin cá nhân theo luật tương tự bất kỳ trong số các luật thiết lập quyền khác nhau cho cư dân ở các tiểu bang của Hoa Kỳ, do đó có thể phải tuân theo các luật này.

Bài viết này giải thích cách Google diễn giải thuật ngữ thông tin nhận dạng cá nhân trong trường hợp thông tin nhận dạng cá nhân không được định nghĩa trong hợp đồng hiện tại của bạn hoặc các điều khoản dịch vụ/chính sách của sản phẩm hiện hành. Điều này là để giảm thiểu sự nhầm lẫn của khách hàng và để phân biệt PII với khái niệm dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California). và luật khác về quyền riêng tư.

Dữ liệu nào được Google xem là PII

Google giải thích PII là thông tin có thể dùng để xác định trực tiếp, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân. Thông tin này bao gồm:

  • địa chỉ email
  • địa chỉ gửi thư
  • số điện thoại
  • vị trí chính xác (chẳng hạn như tọa độ GPS – nhưng hãy xem ghi chú bên dưới)
  • tên đầy đủ hoặc tên người dùng

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản và hợp đồng của bạn nghiêm cấm việc chuyển thông tin nhận dạng cá nhân cho Google, thì URL của các trang trên trang web hiển thị quảng cáo do Google phân phát không được bao gồm địa chỉ email, vì các URL đó sẽ được chuyển đến Google trong mọi yêu cầu quảng cáo. Google từ lâu đã diễn giải quy định cấm thông tin nhận dạng cá nhân theo cách này.

Lưu ý: Trung tâm trợ giúp và chính sách của một số sản phẩm có nêu một vài cách thức gửi một số dạng thông tin nhận dạng cá nhân nhất định cho Google. Để tránh nghi ngờ, bài viết này sẽ không sửa đổi các quy định đó. Ví dụ: một số sản phẩm nhất định cho phép gửi dữ liệu vị trí gần đúng đến Google, miễn là dữ liệu đó đáp ứng yêu cầu của các chính sách hiện hành.

Google quy định rằng PII không bao gồm các thông tin sau và một số thông tin khác:

  • Mã cookie có biệt danh
  • Mã nhận dạng cho quảng cáo có biệt danh
  • địa chỉ IP
  • các giá trị nhận dạng người dùng cuối khác

Ví dụ: nếu địa chỉ IP được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết mọi yêu cầu quảng cáo do cách thức hoạt động của các giao thức Internet), thì hoạt động truyền dữ liệu đó không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc cấm gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho Google.

Xin lưu ý rằng dữ liệu không có trong nội dung diễn giải của Google về thông tin nhận dạng cá nhân vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR và luật khác về quyền riêng tư.  Bài viết này không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hợp đồng hoặc chính sách nào liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo các luật đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false