Chính sách

Tìm hiểu về PII (Thông tin nhận dạng cá nhân) trong các hợp đồng và chính sách của Google

Nhiều hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách cho các sản phẩm quảng cáo và đo lường của Google đề cập đến "Thông tin nhận dạng cá nhân" (PII). Trong các hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách như vậy, bạn có thể tìm thấy điều khoản cấm việc chuyển thông tin tới Google mà Google có thể sử dụng hoặc nhận dạng là PII.

Bài viết này giải thích cách Google diễn giải thuật ngữ PII trong trường hợp PII không được định nghĩa trong hợp đồng hiện tại của bạn hoặc trong các điều khoản dịch vụ cũng như chính sách của sản phẩm hiện hành. Điều này nhằm giảm thiểu các trường hợp nhầm lẫn của khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của EU đã mở rộng định nghĩa "dữ liệu cá nhân" theo luật của Liên minh Châu Âu kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. 

Những dữ liệu được Google coi là PII

Google giải thích PII là thông tin có thể dùng để xác định trực tiếp, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân. Thông tin này bao gồm:

  • địa chỉ email
  • địa chỉ gửi thư
  • số điện thoại
  • vị trí chính xác (chẳng hạn như tọa độ GPS - nhưng hãy xem ghi chú bên dưới)
  • tên đầy đủ hoặc tên người dùng

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản có hợp đồng cấm bạn chuyển PII cho Google, thì URL của các trang trên trang web hiển thị quảng cáo của Google không được bao gồm địa chỉ email, vì các URL đó sẽ được chuyển tới Google trong bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào. Google từ lâu đã giải thích quy định cấm PII theo cách này.

Lưu ý: Trung tâm trợ giúp và chính sách của một số sản phẩm có nêu một vài cách thức có thể chuyển một số dạng PII nhất định tới Google. Để tránh việc hiểu không rõ ràng, bài viết này sẽ không sửa đổi các quy định đó. Ví dụ: một số sản phẩm nhất định cho phép gửi dữ liệu vị trí gần đúng đến Google, miễn là đáp ứng yêu cầu của các chính sách hiện hành.

Google giải thích PII để loại trừ, ví dụ:

  • Mã cookie có biệt danh
  • Mã nhận dạng cho quảng cáo có biệt danh
  • địa chỉ IP
  • các giá trị nhận dạng người dùng cuối khác

Ví dụ: nếu địa chỉ IP được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết mọi yêu cầu quảng cáo do cách thức hoạt động của các giao thức internet) thì hoạt động truyền dữ liệu này không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc cấm gửi PII cho Google.

Xin lưu ý rằng dữ liệu không có trong phần giải thích của Google về PII vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân theo GDPR, hoặc được coi là thông tin cá nhân theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố