Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Osobní údaje ve smlouvách a zásadách společnosti Google

Mnohé smlouvy, smluvní podmínky a zásady týkající se reklamních a měřicích služeb společnosti Google zmiňují „údaje umožňující zjištění totožnosti“ (osobní údaje). Toto označení ale nepředstavuje stejnou kategorii osobních údajů, jakou definuje obecné nařízení o jejich ochraně (GDPR) v EU.

Upozorňujeme, že i údaje, jež podle výkladu společnosti Google nepatří mezi údaje umožňující zjištění totožnosti, mohou být považovány za osobní údaje podle nařízení GDPR nebo za osobní údaje podle některých dalších právních předpisů, jež stanovují různá práva pro obyvatele příslušných států USA, a proto mohou podléhat působnosti těchto zákonů.

V tomto článku se dozvíte, jak bude společnost Google vykládat pojem „údaje umožňující zjištění totožnosti“ (osobní údaje) v případě, že nebude definován ve vaší stávající smlouvě, smluvních podmínkách či zásadách dané služby. Cílem je co nejlépe informovat zákazníky a odlišit údaje umožňující zjištění totožnosti od osobních údajů podle nařízení GDPR, kalifornského zákona CPRA a další legislativy na ochranu soukromí.

Co Google považuje za údaje umožňující zjištění totožnosti (osobní údaje)

Google vykládá osobní údaje jako informace, které by bylo možné použít k přímému zjištění totožnosti, kontaktování nebo přesnému vyhledání osoby. Mezi takové údaje patří:

  • e-mailové adresy,
  • korespondenční adresy,
  • telefonní čísla,
  • údaje o přesné poloze, například souřadnice GPS (s výjimkami uvedenými níže),
  • jména a příjmení nebo uživatelská jména.

Pokud jste například majitelem stránek, jemuž smlouva zakazuje předávat společnosti Google osobní údaje, nesmí adresy URL stránek vašeho webu, kde se zobrazují reklamy Google, obsahovat e-mailové adresy. Tyto URL jsou totiž předávány Googlu v každé žádosti o reklamu. Tímto způsobem vykládá Google svůj zákaz osobních údajů už dlouho.

Poznámka: V centrech nápovědy a zásadách určitých služeb jsou vysvětleny omezené způsoby, kterými lze určité formy osobních údajů společnosti Google posílat. Aby nedošlo k pochybnostem, tento článek taková ustanovení nijak nekoriguje. Určité služby tedy například umožňují odesílat Googlu přibližné údaje o poloze, musí však být při tom splněny požadavky příslušných zásad.

Mezi osobní údaje podle Googlu nepatří například:

  • pseudonymní ID souborů cookie,
  • pseudonymní inzertní ID,
  • IP adresy,
  • jiné pseudonymní identifikátory koncových uživatelů.

Pokud se například v rámci žádosti o reklamu odešle IP adresa (což bude vzhledem k principu internetových protokolů téměř vždy), není tento přenos porušením zákazu předávání osobních údajů společnosti Google.

Data, která podle výkladu společnosti Google údaji umožňujícími zjištění totožnosti nejsou, mohou být přesto považována za osobní údaje podle nařízení GDPR a dalších právních předpisů upravujících ochranu soukromí. Informacemi v tomto článku nejsou dotčena žádná ujednání smlouvy ani zásady týkající se osobních údajů podle výše uvedených právních předpisů.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka