Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Разбиране на информацията, позволяваща лично идентифициране (PII), в договорите и правилата на Google

В много договори, общи условия и правила за продуктите на Google за рекламиране и измерване се говори за „информация, позволяваща лично идентифициране (PII)“. Това категоризиране на данните се различава от определеното в Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД) като „лични данни“.

Моля, обърнете внимание, че данните, които се изключват от тълкуването на Google за PII, може все пак да се считат за лични данни съгласно ОРЗД или за лична информация съгласно който и да е от няколкото закона, които установяват различни права за лицата, пребиваващи постоянно в съответния щат на САЩ, и следователно може да са предмет на тези закони.

В тази статия се обяснява как Google тълкува термина „информация, позволяваща лично идентифициране (PII)“, в случай че той не е дефиниран в съществуващия Ви договор или приложими правила или общи условия за използване на продукта. Целта е да се сведе до минимум объркването сред клиентите и да се разграничи информацията, позволяваща лично идентифициране, от концепциите за лични данни или лична информация съгласно ОРЗД, CPRA и друго законодателство за поверителността.

Какво Google приема за информация, позволяваща лично идентифициране (PII)

Google тълкува информацията, позволяваща лично идентифициране (PII), като информация, която би могла да се използва самостоятелно, така че пряко да се идентифицира дадено физическо лице, да се установи контакт с него или да се определи точното му местоположение. Това включва:

  • имейл адреси;
  • пощенски адреси;
  • телефонни номера;
  • точно местоположение (като например GPS координати – но вижте бележката по-долу);
  • пълни имена или потребителски имена.

Например ако сте издател, чийто договор Ви забранява да предавате информация, позволяваща лично идентифициране, към Google, URL адресите на страниците на уебсайта Ви, които показват реклами от Google, не трябва да съдържат имейл адреси, защото тези URL адреси се предават към Google с всяка заявка за реклама. Google отдавна тълкува забраната си за информация, позволяваща лично идентифициране, по този начин.

Забележка: Помощните центрове и правилата за определени продукти посочват ограничените средства, чрез които определени форми на PII може да бъдат изпращани до Google. За избягване на съмнение тази статия не коригира тези разпоредби. В този смисъл например определени продукти допускат данни за приблизителното местоположение да бъдат изпращани до Google, при условие че са спазени изискванията на приложимите правила.

Според тълкуването на Google информацията, позволяваща лично идентифициране, не включва например:

  • псевдонимни идентификатори на „бисквитки“;
  • псевдонимни идентификатори за рекламиране;
  • IP адреси;
  • други псевдонимни идентификатори на крайни потребители.

Ако например със заявка за реклама се изпрати IP адрес (какъвто е случаят с почти всяка заявка за реклама в резултат на интернет протоколите), това предаване не нарушава нито една забрана за изпращане на информация, позволяваща лично идентифициране, към Google.

Обърнете внимание, че данните, които се изключват от тълкуването на Google за PII, може все пак да се считат за лични данни или лична информация според ОРЗД и друго законодателство за поверителността. Тази статия не засяга договорни клаузи или правила относно личните данни или личната информация съгласно тези закони.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню