Правила

Разбиране на информацията, позволяваща лично идентифициране (PII), в договорите и правилата на Google

В много договори, общи условия и правила за продуктите на Google за рекламиране и измерване се говори за „информация, позволяваща лично идентифициране (PII)“. В такива договори, правила и общи условия за предоставяне и ползване на услугите може да намерите забрана за предаване на информация към Google, която Google може да използва или разпознае като информация, позволяваща лично идентифициране.

В тази статия се обяснява как Google тълкува термина „информация, позволяваща лично идентифициране (PII)“ в случай, че той не е дефиниран в съществуващия Ви договор или приложими правила или общи условия за ползване на продукта. Целта ни е да сведем до мининум объркването сред клиентите, особено в светлината на Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД), който от 25 май 2018 г. ще разшири обхвата на определението за „лични данни“ според законодателството на ЕС. 

Какво Google приема за информация, позволяваща лично идентифициране (PII)

Google тълкува информацията, позволяваща лично идентифициране (PII), като информация, която би могла да се използва самостоятелно, така че пряко да се идентифицира дадено физическо лице, да се установи контакт с него или да се определи точното му местоположение. Това включва:

  • имейл адреси;
  • пощенски адреси;
  • телефонни номера;
  • точно местоположение (като например GPS координати – но вижте бележката по-долу);
  • пълни имена или потребителски имена.

Например ако сте издател, чийто договор Ви забранява да предавате информация, позволяваща лично идентифициране, към Google, URL адресите на страниците на уебсайта Ви, които показват реклами от Google, не трябва да съдържат имейл адреси, защото тези URL адреси се предават към Google с всяка заявка за реклама. Google отдавна тълкува забраната си за информация, позволяваща лично идентифициране, по този начин.

Забележка: Помощните центрове и правилата за определени продукти посочват ограничените средства, чрез които определени форми на PII може да бъдат изпращани до Google. За избягване на съмнение тази статия не коригира тези разпоредби. В този смисъл например определени продукти допускат данни за точното местоположение да бъдат изпращани до Google, при условие че са спазени изискванията на приложимите правила.

Според тълкуването на Google информацията, позволяваща лично идентифициране, не включва например:

  • псевдонимни идентификатори на „бисквитки“;
  • псевдонимни идентификатори за рекламиране;
  • IP адресите;
  • други псевдонимни идентификатори на крайни потребители.

Ако например един IP адрес получи заявка за реклама (което е случаят с почти всяка заявка за реклама в резултат от интернет протоколите), това предаване не нарушава нито една забрана за изпращане на информация, позволяваща лично идентифициране, към Google.

Обърнете внимание, че данните, които се изключват от тълкуването на Google за PII, може все пак да се считат за лични данни според ОРЗД.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?