Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Актуализации на отчета за посредничеството

3 април 2018 г.

Последната актуализация на практическата работа с отчитането в AdMob, бета версията на отчитането в AdMob, включва промени в начина на управление и съхранение на данните за посредничество.

Отчетът за AdMob Посредничество вече ще извежда ключови показатели за рекламните Ви мрежи с посредничество, като например съответстващи заявки и процент на съответствие – показатели, които обикновено не се извеждат от мрежи трети страни. Освен това ще можете да сегментирате данните си за посредничество чрез групи за посредничество, което ще Ви даде по-добра представа за стратегията Ви за управление на общите постъпления.

За да осигурим по-добро отчитане за посредничеството, оттеглихме данните за посредничество за минали периоди. Имайте предвид, че това е само промяна в отчитането и по никакъв начин няма да повлияе на приходите Ви за минали периоди. Възможно е данните за посредничество за минали периоди, които не са свързани с група за посредничество, да не са налице в новата бета версия на отчитането в AdMob, но могат да бъдат отворени чрез връзката за предишните отчети. За да запазите данните си за минали периоди, експортирайте предишните си отчети.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню