3 април 2018 г.: Актуализации на отчета за посредничество

Последната актуализация на практическата работа с отчитането в AdMob, бета версията на отчитането в AdMob, включва промени в начина на управление и съхранение на данните за посредничество. 

Отчетът за посредничество в AdMob вече ще извежда ключови показатели за рекламните Ви мрежи с посредничество, като например съответстващи заявки и процент на съответствие – показатели, които обикновено не се извеждат от мрежи трети страни. Освен това ще можете да сегментирате данните си за посредничество чрез групи за посредничество, което ще Ви даде по-добра представа за стратегията Ви за управление на общите постъпления.

За да осигурим по-добро отчитане за посредничеството, оттеглихме данните за посредничество за минали периоди. Имайте предвид, че това е само промяна в отчитането и по никакъв начин няма да повлияе на приходите Ви за минали периоди. Възможно е данните за посредничество за минали периоди, които не са свързани с група за посредничество, да не са налице в новата бета версия на отчитането в AdMob, но могат да бъдат отворени чрез връзката за предишните отчети. За да запазите данните си за минали периоди, експортирайте предишните си отчети.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си