Zarządzanie reklamami

Znajdowanie ciągu znaków kliknięcia reklamy

Ciąg znaków kliknięcia to adres URL, pod którym użytkownik kliknął reklamę. Nazywa się go też tagiem kliknięcia i linkiem monitorującym. Ciąg kliknięcia możesz zobaczyć bezpośrednio na urządzeniu mobilnym lub sprawdzając ruch z komórek w dzienniku ruchu w ramach sesji mobilnych.

Na urządzeniu mobilnym

Zablokuj połączenia z internetem i usługi komórkowe, a następnie kliknij reklamę. Reklama spróbuje otworzyć się w oknie przeglądarki, ale ponieważ wszystkie usługi są wyłączone, nie zostanie załadowana. Ciąg znaków kliknięcia będzie jednak widoczny w adresie URL. Z tej metody uzyskiwania ciągu znaków możesz też korzystać na komputerze.

W dzienniku ruchu w ramach sesji mobilnych

Do wyświetlania dzienników ruchu w ramach sesji mobilnych i wyszukiwania w nich ciągu kliknięcia danej reklamy możesz używać narzędzia proxy do debugowania, np. Charles lub Fiddler.

Wymagania

 • Narzędzie proxy do debugowania stron internetowych np. Charles lub Fiddler
 • Sieć Wi-Fi zezwalająca na ruch typu „peer-to-peer”
 • Komputer stacjonarny lub laptop
 • Urządzenie mobilne z Androidem lub iOS

Konfiguracja serwera proxy

 1. Pobierz adres IP systemu z komputera lub laptopa. Możesz to zrobić, klikając ten link.
 2. Przekaż adres IP komputera do urządzenia mobilnego.
  • Android
   1. Kliknij kolejno Ustawienia > Wi-Fi i wybierz swoją sieć Wi-Fi.
   2. Zaznacz pole wyboru „Pokaż opcje zaawansowane”.
   3. W sekcji „Ustawienia proxy” wybierz opcję ręczną i podaj w polu „Nazwa hosta serwera proxy” adres IP z kroku 1.
   4. W polu „Numer portu serwera proxy” wpisz 8888.
   5. Kliknij Zapisz.
  • iOS
   1. Kliknij kolejno Settings > Wi-Fi (Ustawienia > Wi-Fi) i wybierz swoją sieć Wi-Fi.
   2. W sekcji „HTTP Proxy” (Serwer proxy HTTP) kliknij przycisk Manual (Ręcznie).
   3. W polu „Server” (Serwer) podaj adres IP z kroku 1.
   4. W polu „Port” wpisz 8888.
   5. Zamknij okno.
 3. Skonfiguruj narzędzie proxy do debugowania stron internetowych:
  1. Ustaw numer portu serwera proxy HTTP 8888.
  2. (Tylko w przypadku narzędzia Charles) Jeśli pole „External Proxy Setting” (Ustawienie zewnętrznego proxy) jest zaznaczone, usuń jego zaznaczenie.
  3. (Tylko w przypadku narzędzia Fiddler) Wybierz opcję „Allow remote computers to connect” (Zezwalaj na połączenia komputerów zdalnych).
 4. Skonfiguruj protokół SSL (tylko w przypadku narzędzia Charles):
  1. Na pasku menu kliknij kolejno Proxy > SSL Proxy Settings (Serwer proxy > Ustawienia SSL serwera proxy).
  2. Kliknij Dodaj.
  3. W polu „Host” wpisz pubads.g.doubleclick.netgoogleads.g.doubleclick.net, a w polu „Port” – 443.
   Możesz też wpisać w polu „Host” symbol wieloznaczny „*” i pozostawić pole „Port” puste, by wykorzystać cały ruch. Takie rozwiązanie może być przydatne, jeśli poza dwiema wymienionymi powyżej domenami wystąpi jakiś problem.
  4. Kliknij OK.
  5. Zainstaluj na komputerze certyfikat narzędzia Charles według wytycznych konfiguracji protokołu SSL w narzędziu Charles.
  6. Po ustawieniu w urządzeniu przekazywania do komputera bądź laptopa otwórz przeglądarkę urządzenia i wpisz w niej http://www.charlesproxy.com/getssl, by pobrać i zainstalować certyfikat.
 5. Zacznij przechwytywać ruch HTTP z telefonu (tylko w przypadku narzędzia Charles).
  • Powinien wyświetlić się alert z pytaniem, czy chcesz zezwolić na połączenie z urządzeniem mobilnym. Wybierz Allow (Zezwól).
 6. Pamiętaj, by po zakończeniu przechwytywania ruchu wyłączyć w urządzeniu ustawienia serwera proxy, cofając czynności z kroku 2 (w polu serwera wybierz None (Brak).
 7. Poszukaj w dzienniku ciągów znaków kliknięć wyświetlonych reklam.

Uwagi:

 • Google w żaden sposób nie poleca serwera proxy HTTP Charles ani Fiddler i używasz ich na własne ryzyko.
 • Oprogramowanie serwera proxy HTTP może przechwytywać z urządzenia dowolną aktywność. Pamiętaj, by po zakończeniu rejestrowania wymaganego ruchu wyłączyć serwer proxy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem