Správa reklam

Nalezení řetězce kliknutí reklamy

Řetězec kliknutí je adresa URL, která uživatele přenese k reklamě. Označuje se také jako značka kliknutí nebo měřicí adresa URL. Řetězec kliknutí můžete nalézt přímo v mobilním zařízení nebo můžete zkontrolovat mobilní návštěvy v záznamu návštěvnosti z mobilního zařízení.

Z mobilního zařízení

Odpojte zařízení od internetu i mobilních sítí a poté klepněte na reklamu. Reklama se pokusí o otevření v okně prohlížeče, ale protože není zařízení připojeno k síti, nebude možné stránku načíst. Řetězec kliknutí se však zobrazí v řádku adresy URL. Stejně lze postupovat i na počítači.

Ze záznamu návštěvnosti z mobilního zařízení

Pomocí proxy serveru pro ladění, jakým je například Charles nebo Fiddler, můžete zobrazit záznamy mobilní návštěvnosti a v něm řetězec kliknutí reklamy vyhledat.

Požadavky

 • proxy server pro ladění, například Charles nebo Fiddler
 • Wi-Fi síť, která umožňuje využívat provoz typu peer-to-peer
 • stolní počítač nebo notebook
 • mobilní zařízení s operačním systémem iOS nebo Android

Konfigurace proxy serveru

 1. Na stolním počítači nebo notebooku si vyhledejte IP adresu systému. Tu můžete zjistit například kliknutím na tento odkaz.
 2. Zadejte do mobilního zařízení IP adresu počítače.
  • Android
   1. Klikněte na Nastavení > Wi-Fi a vyberte svou Wi-Fi síť.
   2. Vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit pokročilé možnosti.
   3. V část Nastavení proxy serveru vyberte možnost ručního nastavení a do pole Název hostitele proxy zadejte IP adresu z kroku 1.
   4. Do pole Port proxy serveru zadejte hodnotu 8888.
   5. Klikněte na tlačítko Uložit.
  • iOS
   1. Klikněte na Nastavení > Wi-Fi a vyberte svou Wi-Fi síť.
   2. V části HTTP Proxy klepněte na tlačítko Manuální.
   3. Do pole Server zadejte IP adresu z kroku 1.
   4. Do pole Port zadejte hodnotu 8888.
   5. Zavřete nastavení.
 3. Konfigurace webového nástroje proxy pro ladění:
  1. Zadejte do pole HTTP proxy port hodnotu 8888.
  2. (Pouze nástroj Charles) Pokud je vybrána možnost External Proxy Setting (Externí nastavení proxy), výběr možnosti zrušte.
  3. (Pouze nástroj Fiddler) Vyberte možnost „Allow remote computers to connect“ (Povolit možnost připojení vzdálených počítačů).
 4. Nastavení SSL (pouze nástroj Charles):
  1. V liště s nabídkou přejděte na Proxy > SSL Proxy Settings (Nastavení SSL proxy serveru).
  2. Klikněte na možnost Přidat.
  3. Do pole Host (Hostitel) zadejte pubads.g.doubleclick.netgoogleads.g.doubleclick.net, do pole Port zadejte hodnotu 443.
   Můžete také zvážit možnost zachycení veškerého provozu. K tomu slouží zástupný znak „*“, který je třeba zadat do pole Host (Hostitel), pole Port je pak třeba nechat bez hodnoty. Tento postup může být vhodný, pokud existuje nějaký problém nad oběma doménami.
  4. Klikněte na OK.
  5. Nainstalujte do počítače certifikát Charles podle pokynů nástroje Charles k nastavení protokolu SSL.
  6. Jakmile bude zařízení fungovat jako proxy server vašeho stolního počítače nebo notebooku, zadejte do prohlížeče v telefonu adresu http://www.charlesproxy.com/getssl, ze které stáhnete a nainstalujete certifikát počítače.
 5. Začněte zaznamenávat provoz HTTP ze svého mobilního telefonu (pouze nástroj Charles).
  • Mělo by se zobrazit upozornění s dotazem, zda chcete povolit připojení mobilního zařízení. Zvolte možnost Allow (Povolit).
 6. Až budete se zaznamenáváním síťového provozu hotovi, nezapomeňte nastavení proxy serveru v zařízení vypnout. Vraťte se ke kroku 2 a postupujte opačně (proxy server nastavte na Žádné).
 7. Vyhledejte v záznamu řetězce kliknutí prohlížených reklam.

Důležité informace

 • Společnost Google se v žádném případě nijak nestaví za proxy servery HTTP Charles a Fiddler. Používáte je na vlastní nebezpečí.
 • Software proxy serveru dokáže zachytit veškerou aktivitu vašeho zařízení. Až budete se zaznamenáváním relevantního provozu hotovi, nezapomeňte proxy server vypnout.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory