Báo cáo

Chia sẻ báo cáo của bạn

Nếu bạn là thành viên của tài khoản AdMob nhiều người dùng, báo cáo được lưu của bạn sẽ được chia sẻ tự động với các thành viên khác của tài khoản. 

Bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản AdMob đều có thể xem báo cáo được chia sẻ trong thư viện báo cáo và sao chép các báo cáo đó. Tuy nhiên, chỉ người tạo (chủ sở hữu) có thể thực hiện thay đổi đối với báo cáo.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố