Báo cáo

Bắt đầu báo cáo được lưu mới

Báo cáo được lưu là báo cáo tùy chỉnh mà bạn tạo và lưu trong AdMob. Bạn có thể quay lại để xem các báo cáo này bất cứ lúc nào và tải dữ liệu của bảo cáo xuống tệp .CSV. Bạn phải tạo báo cáo được lưu từ báo cáo hiện tại ở một trong các vị trí sau trong giao diện người dùng AdMob:

Bắt đầu báo cáo được lưu mới từ một trong những báo cáo mặc định

Trên trang Báo cáo, bạn có thể bắt đầu báo cáo mới sử dụng một trong các báo cáo mặc định làm mẫu. Hoàn thành các bước sau:  

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Báo cáo trong thanh bên.
 3. Nhấp vào một trong các báo cáo mặc định ở đầu trang. Báo cáo bạn chọn sẽ được sử dụng làm mẫu cho báo cáo được lưu mới của bạn.
 4. Thực hiện các điều chỉnh mong muốn đối với các chỉ số, bộ lọc và thứ nguyên trong báo cáo. 
 5. Nhấp vào LƯU ở đầu báo cáo.
 6. Nhập tên cho báo cáo mới. 
 7. Nhấp vào Lưu. Báo cáo được lưu mới sẽ xuất hiện trong thư viện báo cáo của tài khoản.

Bắt đầu báo cáo được lưu mới từ thư viện báo cáo

Trên trang Báo cáo, bạn có thể bắt đầu báo cáo mới bằng cách sử dụng một báo cáo được lưu trước đó trong thư viện báo cáo làm mẫu. Hoàn thành các bước sau: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Báo cáo trong thanh bên.
 3. Trong thư viện báo cáo, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm bên cạnh báo cáo bạn muốn sao chép và sử dụng làm mẫu cho báo cáo được lưu mới của bạn.
 4. Chọn Lưu dưới dạng.
 5. Nhập tên cho báo cáo và nhấp vào Lưu.
 6. Thực hiện các điều chỉnh mong muốn đối với các chỉ số, bộ lọc và thứ nguyên trong báo cáo. 
 7. Nhấp vào Lưu. Báo cáo được lưu mới sẽ xuất hiện trong thư viện báo cáo của tài khoản.

Bắt đầu báo cáo được lưu mới trong khi xem báo cáo hiện tại

Nếu đang xem sẵn một báo cáo, bạn có thể bắt đầu một báo cáo mới sử dụng báo cáo hiện tại làm mẫu. Hoàn thành các bước sau: 

 1. Trong khi xem báo cáo, hãy thực hiện các điều chỉnh mong muốn đối với các chỉ số, bộ lọc và thứ nguyên.
 2. Nhấp vào Thêm > Lưu dưới dạng.
 3. Nhập tên cho báo cáo mới. 
 4. Nhấp vào Lưu. Báo cáo được lưu mới sẽ xuất hiện trong thư viện báo cáo của tài khoản. Để tìm thấy báo cáo, hãy nhấp vào Báo cáo trong thanh bên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố