Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Opprett nye lagrede rapporter

Lagrede rapporter er egendefinerte rapporter du oppretter og lagrer i AdMob. Du kan når som helst lese dem og laste ned dataene til CSV-filer.

Du kan opprette lagrede rapporter ut fra eksisterende rapporter på disse stedene i AdMob:

Opprett nye lagrede rapporter fra én av standardrapportene

Du kan opprette en ny rapport ved å bruke en standardrapport som mal. Følg denne fremgangsmåten: 

 1. Logg på AdMob-kontoen din på https://apps.admob.com.
 2. Klikk på Rapporter i sidefeltet.
 3. Klikk på én av standardrapportene øverst på siden. Rapporten du velger, blir brukt som mal for den nye lagrede rapporten.
 4. Gjør de ønskede endringene i rapportens filtre, beregninger og dimensjoner. 
 5. Klikk på LAGRE øverst i rapporten.
 6. Gi den nye rapporten et navn. 
 7. Klikk på Lagre. Den nye lagrede rapporten blir vist i rapporteringsbiblioteket for kontoen din.

Opprett nye lagrede rapporter fra rapporteringsbiblioteket

Du kan opprette nye rapporter ved å bruke tidligere lagrede rapporter i rapporteringsbiblioteket som maler. Følg denne fremgangsmåten: 

 1. Logg på AdMob-kontoen din på https://apps.admob.com.
 2. Klikk på Rapporter i sidefeltet.
 3. Åpne rapporteringsbiblioteket, og klikk på Mer ved siden av rapporten du vil kopiere og bruke som mal for den nye lagrede rapporten.
 4. Velg Lagre som.
 5. Gi rapporten et navn, og klikk på Lagre.
 6. Gjør de ønskede endringene i rapportens filtre, beregninger og dimensjoner. 
 7. Klikk på Lagre. Den nye lagrede rapporten blir vist i rapporteringsbiblioteket for kontoen din.

Opprett nye lagreed rapporter mens du leser eksisterende rapporter

Hvis du leser en rapport, kan du opprette en ny rapport med den nåværende rapporten som mal. Følg denne fremgangsmåten: 

 1. Gjør de ønskede endringene i filtrene, beregningene og dimensjonene i rapporten du leser.
 2. Klikk på Mer og deretter på Lagre som.
 3. Gi den nye rapporten et navn. 
 4. Klikk på Lagre. Den nye lagrede rapporten blir vist i rapporteringsbiblioteket for kontoen din. Finn den ved å klikke på Rapporter i sidefeltet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny