Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Báo cáo

Quản lý báo cáo của bạn

Bạn có thể tìm thấy tất cả các báo cáo AdMob trên trang Báo cáo trong tài khoản AdMob của mình. Để truy cập trang Báo cáo, hãy đăng nhập vào AdMob, sau đó nhấp vào Báo cáo trong thanh bên.

Sử dụng báo cáo mặc định

Ở đầu trang Báo cáo, bạn sẽ thấy hai nút liên kết đến báo cáo mặc định do AdMob cung cấp.

  • Báo cáo mạng AdMob: Hiển thị dữ liệu về ứng dụng, thu nhập và số lần hiển thị của bạn. 
  • Báo cáo dàn xếp: Hiển thị dữ liệu về tác động của thiết lập dàn xếp đối với thu nhập của bạn. 

Được thiết kế như các báo cáo chuyên sâu độc lập, bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo này làm mẫu để bắt đầu báo cáo được lưu của riêng bạn. Bạn có thể tùy chỉnh cả hai báo cáo mặc định bằng cách chọn các chỉ số, thứ nguyên và bộ lọc khác nhau, sau đó lưu chúng làm báo cáo mới.

Sử dụng thư viện báo cáo của bạn

Phần dưới của trang Báo cáo có thư viện báo cáo của bạn, danh sách tất cả các báo cáo tùy chỉnh bạn đã lưu hoặc đã được các thành viên khác trong tài khoản AdMob chia sẻ với bạn. Bạn có thể nhấp vào các tiêu đề cột để sắp xếp các báo cáo trong danh sách. Nhấp vào tên của một báo cáo để xem nó hoặc nhấp vào Xem thêm bên cạnh một báo cáo để xem thêm các tùy chọn.

Nếu bạn là thành viên của tài khoản AdMob nhiều người dùng, báo cáo mà bạn lưu sẽ được thêm vào thư viện báo cáo của tất cả các thành viên trong tài khoản này. Tìm hiểu thêm

 

Thư viện báo cáo sẽ không được tạo cho đến khi bạn lưu báo cáo đầu tiên hoặc có một báo cáo được chia sẻ với bạn.

Ý nghĩa của cột

Các cột trong thư viện báo cáo cung cấp cho bạn thêm thông tin về từng báo cáo được lưu của bạn và báo cáo được lưu mà các thành viên khác của tài khoản AdMob chia sẻ với bạn.

  • Báo cáo: Chứa tên của các báo cáo trong thư viện báo cáo.
  • Loại: Cho biết báo cáo tùy chỉnh dựa trên báo cáo mặc định nào (ví dụ: báo cáo Mạng AdMob, báo cáo Dàn xếp). Các báo cáo này có các tập hợp chỉ số và thứ nguyên duy nhất, do đó bạn có thể cần phải xem xét loại trước khi sử dụng báo cáo được lưu hiện tại làm mẫu cho báo cáo mới.
  • Ngày tạo: Ghi ngày đã tạo và lưu báo cáo vào thư viện báo cáo.
  • Sửa đổi lần cuối: Ghi ngày cuối cùng đã thực hiện thay đổi đối với báo cáo được lưu.

Tùy chọn báo cáo

Đối với mỗi báo cáo trong danh sách, bạn có thể nhấp vào Xem thêm để truy cập vào các tùy chọn sau:

  • Tải xuống CSV: Tải xuống báo cáo dưới dạng tệp .CSV để sử dụng báo cáo bên ngoài AdMob.
  • Lưu dưới dạng: Lưu một bản sao của báo cáo để bắt đầu một báo cáo được lưu mới.
  • Đổi tên: Đổi tên báo cáo ở mọi nơi báo cáo xuất hiện trong AdMob, bao gồm cả thư viện báo cáo.
  • Xóa: Xóa báo cáo khỏi mọi nơi báo cáo xuất hiện trong AdMob, bao gồm cả thư viện báo cáo của bạn. Bạn không thể truy cập hoặc phục hồi báo cáo này nữa. Thao tác này là cuối cùng và không thể được hoàn tác.

Nếu bạn là thành viên của tài khoản AdMob nhiều người dùng, báo cáo mà bạn xóa sẽ bị xóa khỏi thư viện báo cáo của tất cả các thành viên trong tài khoản này. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false