Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Минималните eCPM вече се намират в настройките на рекламния елемент

14 март 2018 г.

Актуализираме начина, по който се настройват минималните eCPM в AdMob.

С настройването на минимална eCPM указвате на мрежата на AdMob да не показва реклами, които са под зададената от Вас минимална eCPM.

Преди стойността на минимална eCPM се въвеждаше при създаването на група за посредничество. От днес трябва вместо това да зададете стойността за минимална eCPM за мрежата на AdMob, когато създавате или редактирате рекламен елемент. Минималната eCPM може да се зададе за всеки от рекламните Ви елементи поотделно.

Научете повече за минималните eCPM за мрежата на AdMob

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9787508944175255716
true
Търсене в Помощния център
true
true
true