Sprostredkovanie

Pridanie kaskádového zdroja reklamy do skupiny sprostredkovania

Po vytvorení skupiny sprostredkovania bude potrebné pridať zdroje reklamy tretej strany, ktoré budú spĺňať prijaté žiadosti o reklamy. 


Ak chcete pridať reklamnú sieť tretej strany do skupiny sprostredkovania, vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Pridanie kaskádového zdroja reklamy s optimalizáciou

Ak chcete pridať reklamnú sieť tretej strany ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania, vykonajte kroky uvedené nižšie. 

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Sprostredkovanie.
 3. Kliknite na názov skupiny sprostredkovania, do ktorej sieť pridávate. 
 4. V tabuľke Kaskádové zdroje reklamy kliknite na Pridať zdroj reklamy.
 5. V zobrazenom zozname vyhľadajte zdroj reklamy alebo začnite písať názov zdroja reklamy do vyhľadávacieho poľa. Kliknite na Vybrať vedľa zdroja reklamy, ktorý chcete pridať. Možnosť Optimalizovať je predvolene aktivovaná. Poznámka: Niektoré reklamné siete nemusia podporovať optimalizáciu a táto možnosť sa nemusí zobrazovať. Skontrolujte v stĺpci Podporuje optimalizáciu informácie o zdroji reklamy.
 6. Zadajte poverenia požadované vybratým zdrojom reklamy. Poznámka: Ak ste už túto reklamnú sieť použili v inej skupine sprostredkovania, nebude sa od vás znovu požadovať zadanie poverení.
 7. Skontrolujte a začiarknite políčko Autorizácia na oprávnenie služby AdMob a Googlu na prístup k vášmu účtu. Poznámka: Ak ste tento zdroj reklamy autorizovali už predtým, výzva sa nezobrazí znova.
 8. Zadajte hodnotu eCTZ, ktorá sa bude používať pre túto sieť, kým AdMob nezhromaždí dostatok údajov na optimalizáciu. eCTZ sa bude používať na dynamické umiestňovanie siete do reťazca sprostredkovania, kde táto sieť bude súperiť s ďalšími zdrojmi reklamy o uspokojovanie žiadostí o reklamu.
 9. Kliknite na položku Pokračovať.
 10. Zadajte podrobnosti mapovania jednotlivých reklamných jednotiek. Vo väčšine prípadov budú tieto podrobnosti k dispozícii vo vašom účte s reklamnou sieťou.
 11. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

 12. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Skupina sprostredkovania sa uloží.

 

 

Nezabudnite použiť príručku Google Developers na implementáciu sprostredkovania do svojich aplikácií. Ak nevykonáte tento krok, sprostredkovanie nedokáže uspokojovať prichádzajúce žiadosti o reklamu.

 

Pridanie kaskádového zdroja reklamy bez optimalizácie

Ak chcete pridať reklamnú sieť tretej strany ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania, vykonajte kroky uvedené nižšie. 

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Sprostredkovanie.
 3. Kliknite na názov skupiny sprostredkovania, do ktorej sieť pridávate. 
 4. V tabuľke Kaskádové zdroje reklamy kliknite na Pridať zdroj reklamy.
 5. V zobrazenom zozname vyhľadajte zdroj reklamy alebo začnite písať názov zdroja reklamy do vyhľadávacieho poľa. Kliknite na Vybrať vedľa zdroja reklamy, ktorý chcete pridať.
 6. Ak podporuje zdroj reklamy optimalizáciu, možnosť Optimalizovať je predvolene aktivovaná. Ak ju chcete deaktivovať, kliknite na prepínač.
 7. Zadajte manuálnu eCTZ, ktorá sa má používať s touto reklamnou sieťou. eCTZ sa bude používať na dynamické umiestňovanie siete do reťazca sprostredkovania, kde táto sieť bude súperiť s ďalšími zdrojmi reklamy o uspokojovanie žiadostí o reklamu.
 8. Kliknite na položku Pokračovať.
 9. Zadajte podrobnosti mapovania jednotlivých reklamných jednotiek. Vo väčšine prípadov budú tieto podrobnosti k dispozícii vo vašom účte s reklamnou sieťou.
 10. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Skupina sprostredkovania sa uloží.

  

Nezabudnite použiť príručku Google Developers na implementáciu sprostredkovania do svojich aplikácií. Ak nevykonáte tento krok, sprostredkovanie nedokáže uspokojovať prichádzajúce žiadosti o reklamu.


 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory