Zprostředkování

Přidání reklamní sítě třetí strany do skupiny zprostředkování

Po vytvoření skupiny zprostředkování je nutné přidat zdroje reklam, díky nimž se budou plnit obdržené žádosti o reklamu. Přidáte-li reklamní síť třetí strany, můžete (nebo nemusíte) ji optimalizovat, nastavit hodnotu eCPM (pokud funkci používáte) a aktivovat či deaktivovat další nastavení.


Chcete-li do skupiny zprostředkování přidat reklamní síť třetí strany, vyberte si jednu z následujících možností.

Přidání reklamní sítě třetí strany s optimalizací

Pomocí tohoto postupu přidáte reklamní síť třetí strany do skupiny zprostředkování jako zdroj reklamy s využitím optimalizace: 

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Klikněte na název skupiny, do které síť přidáváte. 
 4. Klikněte na možnost Přidat reklamní síť v tabulce zdrojů reklam.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte reklamní síť. Možnost Optimalizovat je ve výchozím nastavení zapnuta. Poznámka: Některé reklamní sítě nemusí optimalizaci podporovat. V takovém případě se tato možnost nezobrazí.
 6. Zadejte identifikační údaje k vybrané reklamní síti. Poznámka: Pokud jste již tuto reklamní síť použili v některé jiné skupině zprostředkování, výzva k zadání identifikačních údajů se znovu nezobrazí.
 7. Přečtěte si podmínky a zaškrtnutím políčka Autorizace umožněte službě AdMob a Googlu přístup k vašemu účtu. Poznámka: Pokud jste již u této reklamní sítě autorizaci provedli, výzva se znovu nezobrazí.
 8. Zadejte hodnotu eCPM, která se u této sítě bude používat, dokud služba AdMob nezíská dostatek dat k optimalizaci. Tato hodnota bude sloužit k dynamickému nastavování pozice sítě v řetězci zprostředkování. Síť v něm bude soutěžit o plnění žádostí o reklamy s ostatními zdroji reklam.
 9. Klikněte na Pokračovat.
 10. Zadejte podrobnosti konfigurace jednotlivých reklamních jednotek. Ve většině případů budou tyto údaje dostupné u dané reklamní sítě ve vašem účtu.

 11. Klikněte na Hotovo.

 12. Klikněte na tlačítko Uložit. Skupina zprostředkování se uloží.

 

 

Při implementaci zprostředkování v aplikacích nezapomeňte použít příručku pro vývojáře Google. Pokud neprovedete tento krok, nebude zprostředkování při vyplňování příchozích žádostí o reklamu fungovat.

 

Přidání reklamní sítě třetí strany bez optimalizace

Pomocí tohoto postupu přidáte reklamní síť třetí strany do skupiny zprostředkování jako zdroj reklamy bez využití optimalizace: 

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Klikněte na název skupiny, do které síť přidáváte. 
 4. Klikněte na možnost Přidat reklamní síť v tabulce zdrojů reklam.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte reklamní síť.
 6. Možnost Optimalizovat je ve výchozím nastavení zapnuta. Kliknutím na přepínač ji vypněte.
 7. Zadejte ručně hodnotu eCPM, která se u reklamní sítě použije. Tato hodnota bude sloužit k dynamickému nastavování pozice sítě v řetězci zprostředkování. Síť v něm bude soutěžit o plnění žádostí o reklamy s ostatními zdroji reklam.
 8. Klikněte na Pokračovat.
 9. Zadejte podrobnosti konfigurace jednotlivých reklamních jednotek. Ve většině případů budou tyto údaje dostupné u dané reklamní sítě ve vašem účtu.

 10. Klikněte na Hotovo.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Skupina zprostředkování se uloží.

  

Při implementaci zprostředkování v aplikacích nezapomeňte použít příručku pro vývojáře Google. Pokud neprovedete tento krok, nebude zprostředkování při vyplňování příchozích žádostí o reklamu fungovat.


 

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?