Zprostředkování

Přidání kaskádového zdroje reklamy do skupiny zprostředkování

Po vytvoření skupiny zprostředkování je nutné přidat zdroje reklam třetích stran, díky nimž se budou plnit obdržené žádosti o reklamy. 


Chcete-li do skupiny zprostředkování přidat reklamní síť třetí strany, vyberte si jednu z níže uvedených možností.

Přidání kaskádového zdroje reklamy s optimalizací

Postup přidání reklamní sítě třetí strany jako zdroje reklamy do skupiny zprostředkování: 

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Klikněte na název skupiny zprostředkování, do které síť přidáváte. 
 4. Klikněte na možnost Přidat zdroj reklamy v tabulce kaskádových zdrojů reklamy.
 5. V seznamu, který se zobrazí, najděte požadovaný zdroj reklamy, případně začněte psát jeho název do vyhledávacího pole. Vedle zdroje reklamy, který chcete přidat, klikněte na Vybrat. Možnost Optimalizovat je ve výchozím nastavení zapnuta. Poznámka: Některé reklamní sítě nemusí optimalizaci podporovat. V takovém případě se tato možnost nezobrazí. Informace o zdroji reklamy naleznete ve sloupci Podporuje optimalizaci.
 6. Zadejte identifikační údaje k vybranému zdroji reklamy. Poznámka: Pokud jste již tuto reklamní síť použili v některé jiné skupině zprostředkování, výzva k zadání identifikačních údajů se znovu nezobrazí.
 7. Přečtěte si podmínky a zaškrtnutím políčka Autorizace umožněte službě AdMob a Googlu přístup k vašemu účtu. Poznámka: Pokud jste u tohoto zdroje reklamy už autorizaci provedli, výzva se znovu nezobrazí.
 8. Zadejte hodnotu eCPM, která se u této sítě bude používat, dokud služba AdMob nezíská dostatek dat k optimalizaci. Tato hodnota bude sloužit k dynamickému nastavování pozice sítě v řetězci zprostředkování. Síť v něm bude soutěžit o zobrazení reklamy s ostatními zdroji reklam.
 9. Klikněte na Pokračovat.
 10. Zadejte údaje o mapování jednotlivých reklamních jednotek. Ve většině případů budou tyto údaje dostupné u dané reklamní sítě ve vašem účtu.
 11. Klikněte na Hotovo.

 12. Klikněte na tlačítko Uložit. Skupina zprostředkování se uloží.

 

 

Při implementaci zprostředkování v aplikacích nezapomeňte použít příručku pro vývojáře Google. Pokud neprovedete tento krok, nebude zprostředkování při vyplňování příchozích žádostí o reklamu fungovat.

 

Přidání kaskádového zdroje reklamy bez optimalizace

Postup přidání reklamní sítě třetí strany jako zdroje reklamy do skupiny zprostředkování: 

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Klikněte na název skupiny zprostředkování, do které síť přidáváte. 
 4. Klikněte na možnost Přidat zdroj reklamy v tabulce kaskádových zdrojů reklamy.
 5. V seznamu, který se zobrazí, najděte požadovaný zdroj reklamy, případně začněte psát jeho název do vyhledávacího pole. Vedle zdroje reklamy, který chcete přidat, klikněte na Vybrat.
 6. Pokud příslušný zdroj reklamy podporuje optimalizaci, je ve výchozím nastavení zapnuta možnost Optimalizovat. Kliknutím na přepínač ji vypněte.
 7. Zadejte ručně hodnotu eCPM, která se u reklamní sítě použije. Tato hodnota bude sloužit k dynamickému nastavování pozice sítě v řetězci zprostředkování. Síť v něm bude soutěžit o zobrazení reklamy s ostatními zdroji reklam.
 8. Klikněte na Pokračovat.
 9. Zadejte údaje o mapování jednotlivých reklamních jednotek. Ve většině případů budou tyto údaje dostupné u dané reklamní sítě ve vašem účtu.
 10. Klikněte na Hotovo.
 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Skupina zprostředkování se uloží.

  

Při implementaci zprostředkování v aplikacích nezapomeňte použít příručku pro vývojáře Google. Pokud neprovedete tento krok, nebude zprostředkování při vyplňování příchozích žádostí o reklamu fungovat.


 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory