Sprostredkovanie

Používanie Siete AdMob v skupine sprostredkovania

 

Keď vytvoríte skupinu sprostredkovania, Sieť AdMob sa automaticky pridá ako zdroj reklamy a zapne sa aktuálna eCTZ. 

Aktuálna eCTZ umožňuje dynamicky umiestňovať Sieť AdMob v kaskáde sprostredkovania na princípe jednotlivých zobrazení. Ak bude môcť AdMob zobraziť reklamu s vyššou CTZ, než akú ponúkajú iné zdroje reklamy v kaskáde sprostredkovania, potom danej žiadosti vyhovie. 

Vypnutie aktuálnej eCTZ:

  1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
  2. Na bočnom paneli kliknite na položku Sprostredkovanie.
  3. Kliknite na názov skupiny sprostredkovania, ktorú chcete zmeniť. 
  4. V tabuľke Kaskádové zdroje reklamy kliknite na ikonu Napísať správu vedľa položky Aktuálna eCTZ.
  5. Ak chcete deaktivovať možnosť Optimalizovať, kliknite na ňu.
  6. Zadajte manuálnu eCTZ, ktorú chcete používať pre Sieť AdMob. eCTZ sa bude používať na umiestňovanie Siete AdMob do kaskády sprostredkovania, kde bude súperiť s ďalšími zdrojmi reklamy o uspokojovanie žiadostí o reklamy. 
  7. Kliknite na Potvrdiť
  8. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Skupina sprostredkovania sa uloží.

 

Nezabudnite použiť príručku Google Developers na implementáciu sprostredkovania do svojich aplikácií. Ak nevykonáte tento krok, sprostredkovanie nedokáže uspokojovať prichádzajúce žiadosti o reklamu.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory