Използване на мрежата на AdMob в група за посредничество

 

Когато създавате група за посредничество, мрежата на AdMob автоматично се добавя като източник на реклама и се включва eCPM в реално време. 

eCPM в реално време дава възможност за динамично позициониране на мрежата на AdMob в каскадата от посредничества за всяка отделна импресия. Ако може да покаже дадена реклама при по-голяма CPM в сравнение с другите източници на реклама в каскадата от посредничества, AdMob ще изпълни заявката. 

Как да изключите eCPM в реално време:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху името на групата за посредничество, която искате да промените. 
  4. В таблицата „Каскадни източници на реклама“ кликнете върху Ново съобщение до eCPM в реално време.
  5. Кликнете върху превключвателя Оптимизиране, за да го изключите.
  6. Въведете ръчна eCPM, която да се използва за мрежата на AdMob. Тя ще се използва за позициониране на мрежата на AdMob в каскадата от посредничества, където ще се съревновава с други източници на реклама за изпълняване на заявки за реклами. 
  7. Кликнете върху Потвърждаване
  8. Кликнете върху Запазване. The mediation group will be saved.

 

Не забравяйте да използвате ръководството на Google Developers, за да внедрите посредничество в приложенията си. Ако не изпълните тази стъпка, посредничеството няма да може да запълва входящи заявки за реклами.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?