Посредничество

Добавяне на мрежата на AdMob към група за посредничество

След като създадете група за посредничество, трябва да добавите източници на рекламата, които да изпълняват заявките за реклами, които групата ще получава. Когато добавяте рекламна мрежа на трета страна, можете да изберете дали да я оптимизирате, или не, да зададете стойност на еСРМ (ако е приложимо) и да активирате или деактивирате други функции.

Изберете една от следните опции за добавяне на мрежата на AdMob към група за посредничество.

Добавяне на мрежата на AdMob чрез оптимизиране

Изпълнете стъпките по-долу, за да добавите мрежата на AdMob като източник на рекламата в група за посредничество чрез оптимизиране:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. Кликнете върху името на групата за посредничество, към която добавяте мрежата. 
 4. Кликнете върху Добавяне на рекламна мрежа в таблицата с източници на рекламата.
 5. От падащото меню изберете AdMob.
 6. Кликнете върху Готово.
 7. Кликнете върху Запазване. Групата за посредничество ще бъде запазена.

 

Не забравяйте да използвате ръководството на Google Developers, за да внедрите посредничество в приложенията си. Ако не изпълните тази стъпка, посредничеството няма да може да запълва входящи заявки за реклами.

 

Добавяне на мрежата на AdMob без оптимизиране

Изпълнете стъпките по-долу, за да добавите мрежата на AdMob като източник на рекламата в група за посредничество, без да използвате оптимизиране:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. Кликнете върху името на групата за посредничество, към която добавяте мрежата. 
 4. Кликнете върху Добавяне на рекламна мрежа в таблицата с източници на рекламата. 
 5. От падащото меню изберете AdMob.
 6. Кликнете върху превключвателя Оптимизиране, за да го изключите. 
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Кликнете върху Запазване. Групата за посредничество ще бъде запазена.

Не забравяйте да използвате ръководството на Google Developers, за да внедрите посредничество в приложенията си. Ако не изпълните тази стъпка, посредничеството няма да може да запълва входящи заявки за реклами.

 

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?