Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Използване на мрежата на AdMob в група за посредничество

Когато създавате група за посредничество, мрежата на AdMob автоматично се добавя като източник на реклама с офериране. За да използвате други източници на реклама с офериране, мрежата на AdMob трябва да бъде един от източниците Ви на реклама с офериране.

За да преобразувате мрежата на AdMob в източник на реклама от каскадата:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху името на групата за посредничество, която искате да промените. 
  4. За да преобразувате мрежата на AdMob в източник на реклама от каскадата, първо трябва да премахнете другите източници на офериране.

  5. Кликнете върху Още и изберете Преместване към каскадните източници на реклами.

За да преобразувате мрежата на AdMob обратно в източник на реклама с офериране, кликнете върху Още и изберете Преместване в източниците на реклами за офериране

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню