Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Quản lý nhóm dàn xếp

Thay đổi mức độ ưu tiên và bộ lọc cho nhóm dàn xếp, tạm dừng, kích hoạt, loại bỏ hoặc sao chép nhóm dàn xếp trong bảng dàn xếp
Mediation illustration.

Chỉnh sửa nhóm dàn xếp

Hãy hoàn tất những bước sau để chỉnh sửa nhóm dàn xếp.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong bảng nhóm dàn xếp, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp mà bạn muốn thay đổi. 
 4. Chỉnh sửa theo ý muốn. 
 5. Nhấp vào Lưu.
 

Thay đổi mức độ ưu tiên nhóm dàn xếp

AdMob sử dụng mức độ ưu tiên để ngăn xung đột khi một yêu cầu quảng cáo phù hợp với nhiều nhóm dàn xếp. AdMob luôn chọn nhóm dàn xếp phù hợp có mức độ ưu tiên cao nhất để thực hiện yêu cầu quảng cáo. Tìm hiểu thêm về mức độ ưu tiên

Hãy hoàn tất những bước sau để thay đổi mức độ ưu tiên được chỉ định cho nhóm dàn xếp:  

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong bảng nhóm dàn xếp, hãy di chuột qua giá trị trong cột Mức độ ưu tiên mà bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
 5. Nhập một số. 
 6. Nhấp vào Lưu.

Ví dụ về lựa chọn mức độ ưu tiên "Tạo nhóm dàn xếp"

 

Lọc bảng nhóm dàn xếp

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để sắp xếp bảng các nhóm dàn xếp. Bộ lọc đặc biệt hữu ích nếu bạn có danh sách dài các nhóm dàn xếp hoặc nếu bạn đang cố gắng tìm tất cả các nhóm có một tiêu chí cụ thể.

Ví dụ:
 
Một nhà xuất bản muốn tìm hiểu nhóm dàn xếp nào đang nhắm đến người dùng iOS tại Mexico. Nhà xuất bản này có thể thêm các bộ lọc cho iOS (nền tảng) và Mexico (quốc gia hoặc khu vực) để xem danh sách chỉ gồm những nhóm dàn xếp đã chọn iOS làm nền tảng và đang nhắm mục tiêu đến Mexico.

Hãy hoàn tất các bước sau để thêm bộ lọc vào bảng nhóm dàn xếp:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Lọc trong bảng nhóm dàn xếp.
 4. Chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sau khi bộ lọc được áp dụng, bảng nhóm dàn xếp sẽ chỉ hiển thị những nhóm dàn xếp phù hợp với tiêu chí. 

Để loại bỏ một bộ lọc, hãy nhấp vào Xóa.

Ví dụ về các bộ lọc trong bảng nhóm dàn xếp.

 

Tạm dừng nhóm dàn xếp

Hãy hoàn tất những bước sau để tạm dừng nhóm dàn xếp.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Đánh dấu vào hộp đánh dấu bên cạnh (những) nhóm dàn xếp mà bạn muốn tạm dừng. 
 4. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 5. Nhấp vào Tạm dừng.
 

Bật nhóm dàn xếp

Hãy hoàn tất những bước sau để bật một nhóm dàn xếp đang bị tạm dừng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Đánh dấu vào hộp đánh dấu bên cạnh (những) nhóm dàn xếp mà bạn muốn kích hoạt. 
 4. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 5. Nhấp vào Bật.
 

Loại bỏ nhóm dàn xếp

Hoàn tất những bước sau để loại bỏ nhóm dàn xếp. Lưu ý: Nếu bạn loại bỏ một nhóm dàn xếp, nhóm đó sẽ không còn tham gia quá trình dàn xếp nữa và không thể khôi phục.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Đánh dấu vào hộp đánh dấu bên cạnh (những) nhóm dàn xếp mà bạn muốn loại bỏ.
 4. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 5. Nhấp vào Xoá.
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xoá nhóm dàn xếp AdMob (mặc định).
 

Sao chép nhóm dàn xếp

Hãy hoàn tất những bước sau để tạo bản sao của nhóm dàn xếp.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Đánh dấu vào hộp đánh dấu bên cạnh nhóm dàn xếp mà bạn muốn sao chép.
  Lưu ý: Mỗi lần bạn chỉ có thể sao chép một nhóm dàn xếp.
 4. Nhấp vào Sao chép.
 5. Nhập tên mới cho nhóm dàn xếp đã sao chép.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính