Zprostředkování

Správa skupin zprostředkování

Změna priority skupin zprostředkování a filtrování, pozastavení, aktivace, odstranění nebo kopírování skupin v tabulce zprostředkování

Úprava skupiny zprostředkování

Skupiny zprostředkování můžete upravovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce klikněte na název skupiny, kterou chcete změnit. 
 4. Proveďte požadované změny. 
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.
 

Změna priority skupin zprostředkování

Služba AdMob pomocí nastavené priority předchází konfliktům při shodě žádosti o reklamu s několika skupinami zprostředkování. K vyplnění žádosti o reklamu vždy použije vhodnou skupinu s nejvyšší prioritou. Další informace o prioritě

Prioritu skupin zprostředkování změníte takto:  

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce umístěte kurzor nad požadovanou hodnotu ve sloupci Priorita.
 4. Klikněte na ikonu Upravit.
 5. Zadejte číslo. 
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

 

Filtrování tabulky skupin zprostředkování

Tabulku skupin zprostředkování můžete třídit pomocí filtrů. Filtry jsou užitečné zvláště v případě, že používáte hodně skupin nebo se snažíte najít všechny skupiny podle určitého kritéria.

Příklad
 
Majitel stránek chce zjistit, které skupiny zprostředkování cílí na uživatele iOS v Mexiku. Přidá tedy filtry pro iOS (platformu) a Mexiko (zemi nebo oblast) a zobrazí si tak seznam jen těch skupin, které mají nastavený systém iOS jako platformu a Mexiko jako zemi.

Filtry můžete v tabulce skupin zprostředkování nastavit takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce skupin klikněte na ikonu Filtrovat.
 4. Vyberte požadované filtry.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Po použití filtrů se v tabulce budou zobrazovat jen ty skupiny, které odpovídají zadaným kritériím. 

Filtr můžete odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit.

 

Pozastavení skupiny zprostředkování

Skupinu zprostředkování lze pozastavit takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka skupin, které chcete pozastavit. 
 4. Klikněte na možnost Změnit stav
 5. Klikněte na Pozastavit.
 

Aktivace skupiny zprostředkování

Pozastavenou skupinu zprostředkování můžete aktivovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka skupin, které chcete aktivovat. 
 4. Klikněte na možnost Změnit stav
 5. Klikněte na tlačítko Aktivovat.
 

Odstranění skupiny zprostředkování

Skupinu zprostředkování můžete odstranit pomocí tohoto postupu. Poznámka: Odstraněná skupina se již nebude zprostředkování účastnit a nebude možné ji obnovit.

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka skupin, které chcete odstranit.
 4. Klikněte na možnost Změnit stav
 5. Klikněte na Odstranit.
 
Skupinu zprostředkování AdMob (výchozí) nelze upravit, pozastavit ani odstranit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory