Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Zprostředkování

Správa skupin zprostředkování

Změna priority skupin zprostředkování a filtrování, pozastavení, aktivace, odstranění nebo kopírování skupin v tabulce zprostředkování
Mediation illustration.

Úprava skupin zprostředkování

Skupinu zprostředkování můžete upravit takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce skupin zprostředkování klikněte na název skupiny, ve které chcete provést změny. 
 4. Proveďte požadované změny. 
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.
 

Změna priority skupin zprostředkování

Služba AdMob pomocí nastavené priority předchází konfliktům při shodě žádosti o reklamu s několika skupinami zprostředkování. Služba AdMob k vyplňování žádosti o reklamu vždy vybere odpovídající skupinu zprostředkování s nejvyšší prioritou. Další informace o prioritě

Priority přiřazené skupinám zprostředkování změníte takto: 

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce umístěte kurzor nad hodnotu ve sloupci Priorita, kterou chcete změnit.
 4. Klikněte na Upravit.
 5. Zadejte číslo. 
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Příklad možnosti priority Vytvořit skupinu zprostředkování

 

Filtrování tabulky skupin zprostředkování

Tabulku skupin zprostředkování můžete třídit pomocí filtrů. Filtry jsou užitečné zvláště v případě, že používáte hodně skupin nebo se snažíte najít všechny skupiny podle určitého kritéria.

Příklad
 
Majitel stránek chce zjistit, které skupiny zprostředkování cílí na uživatele iOS v Mexiku. Přidá tedy filtry pro iOS (platformu) a Mexiko (zemi nebo oblast), a zobrazí si tak seznam jen těch skupin, které mají nastavený systém iOS jako platformu a Mexiko jako zemi.

Filtr můžete do tabulky skupin zprostředkování přidat takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. V tabulce klikněte na ikonu Filtrovat.
 4. Vyberte požadované filtry.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Po použití filtrů se v tabulce budou zobrazovat jen ty skupiny, které odpovídají zadaným kritériím. 

Filtr můžete odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit.

Příklad filtrů v tabulce skupin zprostředkování

 

Pozastavení skupiny zprostředkování

Skupinu zprostředkování lze pozastavit takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka u skupin, které chcete pozastavit. 
 4. Klikněte na Změnit stav
 5. Klikněte na Pozastavit.
 

Aktivace skupiny zprostředkování

Pozastavenou skupinu zprostředkování můžete aktivovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka u skupin, které chcete aktivovat. 
 4. Klikněte na Změnit stav
 5. Klikněte na Povolit.
 

Odstranění skupiny zprostředkování

Skupinu zprostředkování můžete odstranit pomocí následujícího postupu. Poznámka: Odstraněná skupina se již nebude zprostředkování účastnit a nebude možné ji obnovit.

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčka u skupin, které chcete odstranit.
 4. Klikněte na Změnit stav
 5. Klikněte na Odstranit.
Poznámka: Skupinu zprostředkování AdMob (výchozí) nelze upravit, pozastavit ani odstranit.
 

Kopírování skupiny zprostředkování

Kopii skupiny zprostředkování vytvoříte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Zaškrtněte políčko u skupiny, kterou chcete zkopírovat.
  Poznámka: Kopírovat můžete naráz vždy jenom jednu skupinu zprostředkování.
 4. Klikněte na tlačítko Kopírovat.
 5. Zadejte nový název pro zkopírovanou skupinu zprostředkování.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1498414354344819867
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true