Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Atlyginamų skelbimų rinkinių apžvalga

Naudodami atlyginamus skelbimus pateikite programoje produktus, kurie pagerina naudotojų patirtį ir padidina sąveiką #rewardedads #adunits

Naudodami „AdMob“ atlyginamų skelbimų rinkinius, galite programoje nustatytais elementais atlyginti naudotojams už sąveikavimą su vaizdo įrašo skelbimais, skelbimais su bandomuoju žaidimu ir apklausomis. 

Pasisemkite įkvėpimo. Sužinokite, kaip „AdMob“ naudotojas padidino pajamas pasirinkęs atlyginamus skelbimus.

Kaip veikia „AdMob“ atlyginami skelbimai?

Atlyginami skelbimai teikiami, kai naudotojas pasirenka peržiūrėti atlyginamą skelbimą. Taip naudotojas gali valdyti programoje jam teikiamas paslaugas.

Atlyginami skelbimai naudotojams rodomi mainais už premiją, pvz., papildomą gyvybę ar valiutą programoje. 

Galite nurodyti premijų vertes, susietas su skelbimų rinkiniais programoje, ir nustatyti skirtingas įvairių skelbimų rinkinių premijas. Naudotojai gaus premiją už sąveikavimą su skelbimu ir jiems nereikės nieko įdiegti.

„AdMob“ atlyginamo skelbimo formatas ir funkcijos

„AdMob“ atlyginami skelbimai yra vaizdo įrašo, vaizdo arba interaktyvieji skelbimai viso ekrano režimu, pvz., skelbimai su bandomuoju žaidimu arba apklausos. 

Naudotojui rodomas uždarymo mygtukas su atvirkštiniu laikmačiu, rodančiu, kiek sekundžių naudotojui liko iki premijos gavimo. Faktinė atvirkštinio laikmačio trukmė gali būti nuo 5 iki 30 sekundžių, priklausomai nuo skelbimo failo.

Atminkite, kad garsumo valdiklis yra pagrįstas įrenginio garsumu (ne konkrečios programos garsumo valdikliais). Jei programoje yra atskiri garsumo, pvz., tinkinto muzikos ar garso efektų garsumo, valdikliai, galite leisti, kad skelbimuose būtų atsižvelgiama į programos garsumo nustatymus. Nutildymo piktogramos taip pat palaikomos. Sužinokite daugiau apie skelbimų tikrintuvo suaktyvinimą sistemoje „Android“ arba „iOS“

Interaktyvūs skelbimai įtraukiami pagal numatytuosius nustatymus, bet galite juos išskirti „AdMob“ atlyginamų skelbimų rinkinio išplėstiniuose nustatymuose.

AdMob rewarded ads best practices

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
15747124691078203362