Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tổng quan về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng

Sử dụng quảng cáo có tặng thưởng để cung cấp các mặt hàng trong ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng mức độ tương tác #rewardedads #adunits

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng của AdMob cho phép bạn tặng thưởng cho người dùng các mặt hàng trong ứng dụng khi họ tương tác với quảng cáo dạng video, quảng cáo có thể chơi và tham gia cuộc khảo sát. 

Tìm cảm hứng. Hãy tìm hiểu cách người dùng AdMob tăng doanh thu nhờ sử dụng quảng cáo có tặng thưởng.

Quảng cáo có tặng thưởng của AdMob hoạt động như thế nào?

Quảng cáo có tặng thưởng được phân phát sau khi người dùng chọn xem quảng cáo đó. Điều này giúp người dùng kiểm soát được trải nghiệm của mình trong ứng dụng.

Quảng cáo có tặng thưởng hiển thị cho người dùng và người dùng có thể chọn xem quảng cáo này để đổi lấy phần thưởng, chẳng hạn như thêm mạng hoặc tiền trong ứng dụng. 

Bạn có thể chỉ định giá trị phần thưởng được liên kết với đơn vị quảng cáo trong ứng dụng và đặt các phần thưởng khác nhau cho từng đơn vị quảng cáo. Người dùng sẽ nhận được phần thưởng vì đã tương tác với quảng cáo mà không cần cài đặt gì cả.

Định dạng và tính năng của quảng cáo có tặng thưởng của AdMob

Quảng cáo có tặng thưởng của AdMob là quảng cáo dạng video toàn màn hình, quảng cáo dạng hình ảnh hoặc quảng cáo tương tác, chẳng hạn như quảng cáo có thể chơi hoặc bản khảo sát. 

Người dùng sẽ thấy một nút đóng cùng với đồng hồ đếm ngược cho biết số giây còn lại trước khi người dùng nhận phần thưởng. Thời lượng thực tế của đồng hồ đếm ngược phụ thuộc vào mẫu quảng cáo và có thể là thời lượng bất kỳ từ 5 đến 30 giây.

Lưu ý: Âm lượng được điều khiển dựa vào âm lượng của thiết bị (không có nút điều khiển âm lượng dành riêng cho ứng dụng). Nếu ứng dụng của bạn có các nút điều khiển âm lượng riêng (chẳng hạn như âm lượng hiệu ứng âm thanh hoặc âm lượng nhạc tuỳ chỉnh), thì bạn có thể cho phép quảng cáo áp dụng các chế độ cài đặt âm lượng của ứng dụng. Biểu tượng tắt tiếng cũng được hỗ trợ. Tìm hiểu thêm hướng dẫn dành cho Android hoặc iOS

Quảng cáo tương tác được đưa vào theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể tuỳ ý loại trừ quảng cáo này trong phần Cài đặt nâng cao của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng trong AdMob.

AdMob rewarded ads best practices

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8936422739418101721
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175