Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Typ reklamy

Výberom typov reklamy v rámci reklamnej jednotky určujete, ktoré typy reklám môže reklamná jednotka zobrazovať používateľom. Keď reklamná jednotka požiada AdMob o reklamu, môže prijať iba reklamu, ktorá zodpovedá niektorému z pridelených typov reklamy.

 • Textové, obrázkové a multimediálne reklamy: textové, obrázkové alebo multimediálne reklamy, prípadne reklamy vo formáte HTML5. Mohol by to byť iba text, statické obrázky, animované obrázky (GIF) alebo multimédiá (napr. interaktívne reklamy).
 • Videoreklamy: reklamy s videoobsahom a zvukovým obsahom. Videoreklamy zobrazované v bannerových reklamných jednotkách sa vždy spustia s vypnutým zvukom. V prípade záujmu si používatelia môžu zapnúť zvuk reklamy pomocou tlačidla od Google na zapnutie a vypnutie zvuku.
 • Interaktívne: reklamy s interaktívnym prvkom, ako je hrateľná reklama alebo prieskum.

Typy reklamy dostupné pre reklamnú jednotku závisia od formátu reklamy, ktorý ste vybrali pri vytváraní reklamnej jednotky.

Ak chcete vybrať dostupné typy reklamy pre reklamné jednotky:

 1. Na bočnom paneli kliknite na Aplikácie.
 2. Vyberte názov aplikácie súvisiacej s reklamnou jednotkou, ktorú chcete upraviť. Poznámka: Ak sa vám nezobrazuje v zozname nedávnych aplikácií, môžete kliknúť na položku Všetky aplikácie a potom kliknúť na názov aplikácie.
 3. Na bočnom paneli kliknite na položku Reklamné jednotky.
 4. Kliknite na názov reklamnej jednotky.
 5. Začiarknite všetky políčka pri možnosti Typ reklamy.
   
  Typ reklamy     Modré začiarkavacie políčko   Text
  Modré začiarkavacie políčko   Obrázok
  Modré začiarkavacie políčko   Video
 6. Kliknite na možnosť Uložiť a zopakujte tieto kroky v ďalších aplikáciách.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka