Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Typ reklamy

Wybierając typy reklam w danej jednostce reklamowej, wybierasz rodzaje reklam, które chcesz wyświetlać użytkownikom. Gdy jednostka reklamowa zażąda reklamy z AdMob, może otrzymać tylko reklamę, która pasuje do jednego z typów przypisanych do tej jednostki reklamowej.

 • Tekstowa, graficzna i multimedialna: reklamy tekstowe, graficzne, w formacie HTML5 i multimedialne. Taka reklama może zawierać tylko tekst, statyczne obrazy, animowane obrazy (GIF) lub rich media (np. reklamy interaktywne).
 • Wideo: reklamy z materiałami wideo i audio. Reklamy wideo wyświetlane w jednostkach banerów reklamowych zawsze rozpoczynają się wyciszone. W razie potrzeby użytkownicy mogą wyłączyć wyciszenie, korzystając z przycisku wyciszenia udostępnionego przez Google.
 • Interaktywna: reklamy zawierające elementy interaktywne, np. reklamy demonstracyjne gier lub ankiety.

Typy reklam dostępne w jednostce reklamowej zależą od formatu reklamy wybranego podczas tworzenia tej jednostki.

Aby wybrać typy reklam dostępne w przypadku Twoich jednostek reklamowych:

 1. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 2. Wybierz nazwę aplikacji powiązanej z jednostką reklamową, którą chcesz edytować. Uwaga: jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, możesz kliknąć Wszystkie aplikacje, a następnie wybrać nazwę aplikacji.
 3. Kliknij Jednostki reklamowe na pasku bocznym.
 4. Kliknij nazwę jednostki reklamowej.
 5. Zaznacz wszystkie pola wyboru Typ reklamy.
   
  Typ reklamy     Niebieskie pole wyboru   tekstowa
  Niebieskie pole wyboru   graficzna
  Niebieskie pole wyboru   wideo
 6. Kliknij Zapisz i powtórz te kroki dla każdej z pozostałych aplikacji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10466078575767750305