Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tìm ID ứng dụng và ID đơn vị quảng cáo của bạn

ID ứng dụng là số ID duy nhất được chỉ định cho ứng dụng của bạn khi được thêm vào AdMob. ID ứng dụng được dùng để xác định ứng dụng của bạn.

ID đơn vị quảng cáo là số ID duy nhất được chỉ định cho từng đơn vị quảng cáo của bạn khi được tạo trong AdMob. ID đơn vị quảng cáo được thêm vào mã của ứng dụng và được dùng để xác định yêu cầu quảng cáo từ đơn vị quảng cáo.

Lưu ý: Trong bước cuối cùng của quá trình tạo đơn vị quảng cáo, bạn cần sao chép và dán ID ứng dụng và mọi ID đơn vị quảng cáo vào mã của ứng dụng. Để biết thêm thông tin về cách triển khai, hãy xem lại hướng dẫn Bắt đầu sử dụng Google Developers (Android, iOS) cho (các) định dạng quảng cáo thích hợp: quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo gốc.

Hãy hoàn tất các bước sau để tìm và sao chép ID ứng dụng và (các) ID đơn vị quảng cáo của bạn:

Tìm ID ứng dụng

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
  3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
  4. Nhấp vào biểu tượng Sao chép trong cột ID ứng dụng để sao chép ID của ứng dụng.

Tìm ID đơn vị quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
  3. Nhấp vào tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
  4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
  5. Nhấp vào biểu tượng Sao chép trong cột ID đơn vị quảng cáo để sao chép ID của đơn vị quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175