Bắt đầu

Đăng ký AdMob

Chào mừng bạn đến với AdMob! 

AdMob kết hợp tất cả chức năng quảng cáo trên thiết bị di động mà bạn cần trong một nền tảng để bạn có thể làm được nhiều hơn và tìm cách kiếm được nhiều thu nhập hơn. Thiết kế tập trung vào ứng dụng mới nghĩa là chúng tôi đặt ứng dụng của bạn lên trước và ở giữa.

Đăng ký

Bạn có thể đăng ký AdMob bằng Tài khoản Google hiện có hoặc tạo tài khoản mới. AdMob cũng sử dụng tài khoản AdSense và Google Ads để quản lý một số tính năng của AdMob như thanh toán và quảng cáo cho cùng một công ty. Nếu bạn chưa có các tài khoản này, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản khi bạn đăng ký.  

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để bắt đầu đăng ký AdMob.

Tôi đã có tài khoản AdSense. Tôi cần một tài khoản Google Ads.

Hãy hoàn tất các bước sau nếu bạn đã liên kết tài khoản AdSense với Tài khoản Google mà bạn đang sử dụng để đăng ký AdMob:

 1. Truy cập https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào mục Đăng ký Tài khoản Google của bạn để đăng ký AdMob bằng Tài khoản Google được liên kết với tài khoản AdSense hiện có. Làm theo lời nhắc trên màn hình để đăng nhập bằng tài khoản này. 
 3. Xem lại thông tin tài khoản AdSense đã được tự động nhập vào AdMob. 
 4. Hoàn tất thông tin tài khoản để tạo tài khoản Google Ads mới:
  1. Đơn vị tiền tệ thanh toán Google Ads: Chọn đơn vị tiền tệ mong muốn. Đây là đơn vị tiền tệ mà bạn sẽ sử dụng để thanh toán cho Google nếu quyết định sử dụng Google Ads để chạy chiến dịch có trả tiền. Bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ này sau.
  2. Múi giờ: Chọn múi giờ của bạn. Bạn nên đặt cùng một múi giờ cho tài khoản AdSense và Google Ads của mình để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu báo cáo. 
 5. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách chương trình, Điều khoản và điều kiện của AdSense cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads.
 6. Nhấp vào mục Tạo tài khoản AdMob.

Tôi đã có cả tài khoản AdSense và tài khoản Google Ads.

Hãy hoàn tất các bước sau nếu bạn đã có tài khoản AdSense và tài khoản Google Ads được liên kết với Tài khoản Google mà bạn đang sử dụng để đăng ký AdMob:

 1. Truy cập https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào mục Đăng ký bằng Tài khoản Google của bạn để đăng ký AdMob bằng Tài khoản Google được liên kết với tài khoản AdSense và Google Ads hiện có. Nếu bạn muốn tạo Tài khoản Google mới, hãy nhấp vào mục Tạo Tài khoản Google mới và làm theo lời nhắc trên màn hình.
 3. Xem lại thông tin tài khoản AdSense và Google Ads đã được tự động nhập vào AdMob. 
 4. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách chương trình, Điều khoản và điều kiện của AdSense cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads.
 5. Nhấp vào mục Tạo tài khoản AdMob.

Tôi đã có tài khoản Google Ads. Tôi cần có tài khoản AdSense.

Hoàn tất các bước sau nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Ads với Tài khoản Google mà bạn đang sử dụng để đăng ký AdMob:

 1. Truy cập https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Đăng ký bằng Tài khoản Google của bạn để đăng ký AdMob bằng Tài khoản Google được liên kết với tài khoản Google Ads hiện có của bạn. Làm theo lời nhắc trên màn hình để đăng nhập bằng tài khoản này. 
 3. Hoàn tất thông tin tài khoản để tạo tài khoản AdSense mới của bạn:
  1. Quốc gia hoặc lãnh thổ: Chọn quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định đơn vị tiền tệ chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn.
  2. Múi giờ: Chọn múi giờ của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt cùng một múi giờ cho tài khoản AdSense và Google Ads của mình để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu báo cáo. 
 4. Xem lại thông tin tài khoản Google Ads đã được tự động nhập vào AdMob. 
 5. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách chương trình, Điều khoản và điều kiện của AdSense cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads.
 6. Nhấp vào mục Tạo tài khoản AdMob.

Tôi chưa có tài khoản AdSense hoặc Google Ads. Tôi cần cả hai tài khoản này.

Hoàn tất các bước sau nếu bạn chưa có tài khoản AdSense hoặc Google Ads được liên kết với Tài khoản Google mà bạn đang sử dụng để đăng ký AdMob:

 1. Truy cập https://apps.admob.com.

 2. Nhấp vào Đăng ký bằng Tài khoản Google để đăng ký bằng Tài khoản Google hiện có hoặc nhấp vào Tạo Tài khoản Google mới nếu bạn muốn tạo một tài khoản mới. Làm theo lời nhắc trên màn hình.
 3. Hoàn tất thông tin tài khoản để tạo tài khoản AdSense và Google Ads mới:
  1. Quốc gia hoặc lãnh thổ: Chọn quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định đơn vị tiền tệ chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn.
  2. Múi giờ: Chọn múi giờ của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt cùng một múi giờ cho tài khoản AdSense và Google Ads của mình để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu báo cáo. 
  3. Đơn vị tiền tệ thanh toán Google Ads: Chọn đơn vị tiền tệ mong muốn. Đây là đơn vị tiền tệ mà bạn sẽ sử dụng để thanh toán cho Google nếu quyết định sử dụng Google Ads để chạy chiến dịch có trả tiền. Bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ này sau.
 4.  Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách chương trình, Điều khoản và điều kiện của AdSense cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads.
 5. Nhấp vào mục Tạo tài khoản AdMob.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố