Strona główna i pierwsze kroki

Rejestrowanie się w AdMob

Witamy w AdMob! 

AdMob w jednym miejscu oferuje dostęp do wszystkich funkcji reklam mobilnych, których potrzebujesz, by zwiększyć skuteczność oraz przychody. Nowy, skoncentrowany na aplikacjach interfejs zapewnia ich lepszą widoczność.

Rejestracja

Aby zarejestrować się w AdMob, możesz użyć dotychczasowego konta Google lub utworzyć nowe. AdMob korzysta również z Twoich kont AdSense i Google Ads do zarządzania pewnymi funkcjami, np. płatnościami i autoreklamami. Jeśli nie masz jeszcze tych kont, pomożemy Ci je utworzyć przy rejestracji.  

Wybierz jedną z poniższych opcji, by rozpocząć rejestrację w AdMob.

Mam już konto AdSense. Potrzebuję konta Google Ads.

Jeśli masz już konto AdSense powiązane z kontem Google, którego chcesz użyć do rejestracji w AdMob, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na https://apps.admob.com.
 2. Kliknij Zarejestruj się na koncie Google, by zarejestrować się w AdMob za pomocą konta Google powiązanego z obecnym kontem AdSense. Aby zarejestrować się za pomocą tego konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
 3. Sprawdź dane konta AdSense zaimportowane automatycznie do AdMob. 
 4. Podaj dane konta, by utworzyć nowe konto Google Ads:
  1. Waluta rozliczeniowa Google Ads: wybierz odpowiednią walutę. W walucie tej będziesz płacić Google, gdy zdecydujesz się na prowadzenie płatnych kampanii w Google Ads. Nie można jej później zmienić.
  2. Strefa czasowa: wybierz swoją strefę czasową. Zalecamy ustawienie tej samej strefy czasowej dla kont AdSense i Google Ads, by zapewnić dokładność danych w raportach. 
 5. Zaznacz pole wyboru, by potwierdzić znajomość zasad programu AdMob, Warunków korzystania z usługi AdSense i Warunków korzystania z usługi Google Ads oraz wyrazić na nie zgodę.
 6. Kliknij Utwórz konto AdMob.

Mam już konta AdSense i Google Ads.

Jeśli masz już konta AdSense i Google Ads powiązane z kontem Google, którego chcesz użyć do rejestracji w AdMob, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na https://apps.admob.com.
 2. Kliknij Zarejestruj się na koncie Google, by zarejestrować się w AdMob za pomocą konta Google powiązanego z obecnymi kontami AdSense i Google Ads. Jeśli zamiast tego chcesz utworzyć nowe konto Google, kliknij Utwórz nowe konto Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Sprawdź dane kont AdSense i Google Ads zaimportowane automatycznie do AdMob. 
 4. Zaznacz pole wyboru, by potwierdzić znajomość zasad programu AdMob, Warunków korzystania z usługi AdSense i Warunków korzystania z usługi Google Ads oraz wyrazić na nie zgodę.
 5. Kliknij Utwórz konto AdMob.

Mam już konto Google Ads. Potrzebuję konta AdSense.

Jeśli masz już konto Google Ads powiązane z kontem Google, którego chcesz użyć do rejestracji w AdMob, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na https://apps.admob.com.
 2. Kliknij Zarejestruj się na koncie Google, by zarejestrować się w AdMob za pomocą konta Google powiązanego z obecnym kontem Google Ads. Aby zarejestrować się za pomocą tego konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
 3. Podaj dane konta, by utworzyć nowe konto AdSense:
  1. Kraj lub terytorium: wybierz kraj lub terytorium. Wybór ten wpłynie na walutę, w której będziesz płacić.
  2. Strefa czasowa: wybierz swoją strefę czasową. Zalecamy ustawienie tej samej strefy czasowej dla kont AdSense i Google Ads, by zapewnić dokładność danych w raportach. 
 4. Sprawdź dane konta Google Ads zaimportowane automatycznie do AdMob. 
 5. Zaznacz pole wyboru, by potwierdzić znajomość zasad programu AdMob, Warunków korzystania z usługi AdSense i Warunków korzystania z usługi Google Ads oraz wyrazić na nie zgodę.
 6. Kliknij Utwórz konto AdMob.

Nie mam ani konta AdSense, ani konta Google Ads. Potrzebuję obu.

Jeśli nie masz jeszcze ani konta AdSense, ani konta Google Ads powiązanego z kontem Google, którego chcesz użyć do rejestracji w AdMob, wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź na https://apps.admob.com.

 2. Kliknij Zarejestruj się na koncie Google, by zarejestrować się w AdMob za pomocą obecnego konta Google, lub kliknij Utwórz nowe konto Google, jeśli chcesz utworzyć nowe konto. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Podaj dane kont, by utworzyć nowe konta AdSense i Google Ads:
  1. Kraj lub terytorium: wybierz kraj lub terytorium. Wybór ten wpłynie na walutę, w której będziesz płacić.
  2. Strefa czasowa: wybierz swoją strefę czasową. Zalecamy ustawienie tej samej strefy czasowej dla kont AdSense i Google Ads, by zapewnić dokładność danych w raportach. 
  3. Waluta rozliczeniowa Google Ads: wybierz odpowiednią walutę. W walucie tej będziesz płacić Google, gdy zdecydujesz się na prowadzenie płatnych kampanii w Google Ads. Nie można jej później zmienić.
 4.  Zaznacz pole wyboru, by potwierdzić znajomość zasad programu AdMob, Warunków korzystania z usługi AdSense i Warunków korzystania z usługi Google Ads oraz wyrazić na nie zgodę.
 5. Kliknij Utwórz konto AdMob.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?