Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Đăng ký AdMob

Được thiết kế dành cho nhà phát triển, AdMob giúp bạn kiếm thêm tiền từ ứng dụng, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích – tất cả bằng những công cụ tự động hoá đảm nhiệm công việc phức tạp này thay cho bạn. 

Hãy hoàn thành tất cả các bước sau để có thể sử dụng tài khoản AdMob:

Bước 1: Tạo tài khoản AdMob

Bạn có thể đăng ký AdMob bằng Tài khoản Google mới hoặc hiện có. Hãy hoàn tất các bước sau để tạo tài khoản AdMob:

 1. Truy cập https://apps.admob.com.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn chưa có Tài khoản Google, hãy nhấp vào Tạo tài khoản
 3. Chọn xem bạn có muốn nhận thông tin trợ giúp và các đề xuất giúp nâng cao hiệu suất mà AdMob gửi riêng cho bạn hay không.  
 4. Chọn quốc gia/lãnh thổ nơi bạn đang sinh sống để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn và đảm bảo bạn sẽ được thanh toán. Bạn không thể thay đổi thông tin này sau khi chọn. 
 5. Hoàn tất việc điền thông tin tài khoản để tạo tài khoản nhà xuất bản Google với AdMob:

  Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng Tài khoản Google. Nếu bạn đã có tài khoản nhà xuất bản Google với AdSense hoặc các sản phẩm khác, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Tài khoản Google đã liên kết với tài khoản nhà xuất bản đó.

  Để thay đổi Tài khoản Google trước khi đăng ký AdMob, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn ở trên cùng bên phải. Sau đó, hãy nhấp vào "Thêm tài khoản".  

 6. Đánh dấu vào ô để xác nhận rằng bạn đã xem các điều khoản và điều kiện.
 7. Nhấp vào Bắt đầu sử dụng AdMob.

Bước 2: Xác minh Tài khoản Google

 1. Nhập số điện thoại của bạn. 
  Bạn không cần phải xác minh qua điện thoại nếu đã được Google xác minh trước đây. Nếu cần phải xác minh qua điện thoại, bạn sẽ được nhắc trong quá trình đăng ký AdMob.
 2. Chọn xem bạn muốn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản (SMS) hay cuộc gọi thoại.
 3. Nhấp vào Gửi. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn theo phương thức mà bạn đã chọn ở bước trước.
 4. Nhập mã xác minh gồm 6 chữ số mà bạn nhận được, rồi nhấp vào Gửi. Nếu chưa nhận được mã PIN, bạn có thể nhấp vào Gửi lại mã để thử lại.

Bước 3: Nhập thông tin thanh toán 

Khi bạn đăng ký AdMob lần đầu, tài khoản của bạn phải được xác minh trước khi được phê duyệt để phân phát quảng cáo. Để xác minh tài khoản, bạn phải nhập thông tin thanh toán. Thông tin thanh toán bao gồm tên, loại tài khoản (cá nhân hoặc doanh nghiệp) và địa chỉ thanh toán. 

Quy trình xác minh thường mất tới 24 giờ, nhưng trong một số ít trường hợp có thể mất đến 2 tuần.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính