Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Правила за рекламни елементи, предлагащи поощрения

Рекламните елементи, предлагащи поощрения, са механизъм за укрепване на отношенията между издателите и потребителите, което е от полза както за издателите, така и за потребителите. За да осигурим положителна практическа работа за издателите, потребителите и рекламодателите, по-долу сме посочили изисквания за естеството и внедряването на рекламните елементи, които предлагат поощрения чрез показвани от Google реклами (Реклами с поощрение).

За целите на тези правила:

 • Преки финансови елементи означава всяка форма на официално плащане или други начини на плащане, които могат да се използват за покупка на стоки или услуги в реалния свят.

  Примери: пари в брой, криптовалута, карта за подарък

 • Непреки или финансови елементи означава всичко с парична стойност, което не е пряк начин на плащане и няма парична стойност в реалния свят.

  Примери: Отстъпки, награди за лоялност или точки, безплатна доставка на продукти, пробен период без парично заплащане за продукт или услуга, допълнителен живот в игри, герои от игри

 • Не може да се прехвърля означава поощрение, което може да се осребри и използва само от същия потребител, който го е получил, и не може да се превръща директно в преки финансови елементи или такива, които могат да се прехвърлят на трета страна.

  Примери: Код за отстъпка, точки за лоялност или елемент в игра, който може да бъде използван само от конкретен потребител чрез влизане в профила и не може да се преобразува директно в пари или да се използва за купуване на елементи, които могат да се прехвърлят на други лица.

Изисквания за поощренията

 1. Директни парични елементи не могат да бъдат предлагани като поощрения при никакви обстоятелства.
 2. Косвени или непарични елементи може да бъдат предлагани като поощрения, при условие че:
  • Поощрението може да се използва само за елемент или услуга в платформата, уебсайта или приложението на издателя.
  • Поощрението не може да се прехвърля (например не се разрешават физически елементи или точки за лоялност, които могат да бъдат прехвърлени на друго лице); и
  • Поощренията, които представляват отстъпка или талон за физически артикули, не трябва да надхвърлят 25% от общата им стойност.
 3. Допускат се произволни поощрения, при условие че:
  • възможността за получаване на произволни поощрения се разкрива на потребителя преди показването на реклами с поощрение (например чрез съобщение „гледайте тази реклама сега и имате шанс да получите произволно поощрение“;
  • Подробностите за всички възможни поощрения са леснодостъпни за потребителя (например чрез посочване на възможните поощрения в разкриването на информация, задържане на курсора на мишката или чрез включване на връзка към страница с подробности). Това включва информация дали е възможно да не бъде получено поощрение; и
  • Вероятността за получаване на поощрение трябва да е по-голяма от 0.

Изисквания за внедряване

 1. Издателите трябва да осигурят ясно, точно и очевидно разкриване на необходимите действия и предлаганите поощрения преди представянето на всеки отделен случай на реклами с поощрение.
  • Може да се използват икони за описание на действията или поощренията, при условие че тези икони са ясни и недвусмислени за потребителите.
  • Ако рекламите с поощрение се представят в пакет или изискват от потребителите да гледат фиксиран брой такива реклами, за да получат поощрение, тези подробности трябва да бъдат ясно представени на потребителя (като например съобщение „гледайте 3 реклами сега, за да получите 100 златни монети“).
 2. Рекламите с поощрение, с изключение на внедрените чрез формата на заставка с поощрение, трябва да се показват само след като потребителят се съгласи изрично и недвусмислено (например чрез докосване на бутон, представящ „да“ или „приемам“). В допълнение:
  • Рекламите с поощрение не трябва да задължават потребителите да взаимодействат с тях (например трябва да е възможно да бъдат пропуснати или отхвърлени).
  • Рекламите с поощрение, внедрени чрез формата на заставка с поощрение, трябва да представят въвеждащ екран с опция „Не“ или „Не приемам“ и на потребителя да бъде дадено достатъчно време да се откаже. Тази опция не трябва да бъде скрита, възпрепятствана или нефункционираща.
  • Пропускането на рекламата с поощрение или избирането на опцията „Не“ или „Не приемам“ не трябва да възпрепятства или пречи на нормалното използване на платформата, уебсайта или приложението.
  • Издателите не трябва да включват текст или икони, освен за да опишат предлаганите поощрения, за да подвеждат или подтикват потребителите към конкретен избор (като например да посочат „гледайте тази реклама, за да подкрепите бизнеса ни“).
 3. Издателите трябва да предоставят обещаното поощрение или съответно поощрения на потребителя след изпълнение на необходимите действия.
 4. Издателите носят пълната и цялата отговорност за предоставянето на поощренията и не трябва да заявяват или намекват, че поощренията са потвърдени или одобрени от Google.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню