Правила

Правила за рекламните места с поощрение

Тези правила важат винаги когато реклами с поощрение се показват посредством рекламни продукти на Google:

 • Поощренията от рекламите с поощрение се разменят единствено между издателя и потребителя. Google не предоставя и не проверява поощрения.
 • Издателите нямат право да искат от други лица да кликват върху показваните от тях реклами, нито да използват методи за измамно внедряване, за да получават кликвания. Това включва, но не само, предлагане на парично възнаграждение на потребителите за преглеждане на реклами или извършване на търсения, обещания за генериране на приходи за трети страни за подобни дейности или поставяне на подвеждащи изображения до отделни реклами.
 • Издателите нямат право да насърчават потребителите да се ангажират с рекламите с поощрение, като използват фрази, посочващи, че ангажирането с рекламата ще помогне директно на издателя, като например „подкрепете ни“ или подобни изрази.
 • Рекламите с поощрение не трябва да се разполагат в потребителска навигация, която предлага парично възнаграждение или други поощрения, които могат да се преобразуват в парично възнаграждение (включително карти за подарък, намаления за физически стоки или услуги и криптовалути).
 • Рекламите с поощрение може да се показват само след като потребителят с положителност избере да види такава реклама. Освен това той трябва да избере да вижда всяка реклама с поощрение поотделно и не може да избира да ги преглежда автоматично.
 • Липсващи поощрения: Издателите, поставящи реклами от Google в рекламни места с поощрение, нямат право:
  • да предлагат поощрение, което не може да бъде „осребрено“; или
  • да не предават поощрението на потребителя след изпълнението на изисканата задача.
 • Разнообразни поощрения: Издателите, поставящи реклами от Google в места с поощрение, имат право да предлагат разнообразни поощрения, стига вероятността за получаване на различни награди да е разкрита на потребителя.
 • Изисквания за описание на поощрението: Издателите, поставящи реклами от Google в рекламни места с поощрение, трябва ясно и точно да разкрият следното:
  • действието, което трябва да се извърши (напр. „Вижте тази реклама, за да получите 100 златни монети“ или „Вижте тази реклама, за да получите Покосяващия меч“).
   • Може да се използват икони за описание на необходимото действие, но трябва да става ясно, че това е практическа работа с реклама, в идеалния случай чрез използването на думата „Реклама“ заедно с иконата.
  • поощрението в приложението за изпълнение на действието (напр. „Вижте рекламата, за да получите 100 златни монети“). Обърнете внимание, че поощрението трябва да може да се осребри в приложението, където е поставена рекламата с поощрение.
   • Може да се използват икони за обяснение на поощрението, стига тези икони да са достатъчно ясни за потребителите на приложението.
     
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си