התראה

בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

המדיניות של תוכניות AdMob ו-AdSense

המדיניות בנושא יחידות מודעות שמוצעים בהן תגמולים

יחידות מודעות שמוצעים בהן תגמולים הן מנגנון לחיזוק הקשר בין בעלי האפליקציות למשתמשים, ושני הצדדים מפיקים ממנו תועלת. כדי לספק חוויה חיובית לבעלי האפליקציות, למשתמשים ולמפרסמים, הגדרנו את הדרישות הבאות לגבי האופי וההטמעה של יחידות המודעות שמוצגות ב-Google ומוצעים בהן תגמולים ("מודעות מתגמלות").

למטרות המדיניות הזו:

 • המשמעות של "פריטים כספיים ישירים" היא כל צורה של הילך חוקי, או אמצעי תשלום אחרים שאפשר להשתמש בהם ישירות כדי לרכוש מוצרים או שירותים בעולם האמיתי.

  דוגמאות: כסף מזומן, מטבע וירטואלי, כרטיס מתנה

 • המשמעות של "פריטים עקיפים או לא כספיים" היא כל דבר שיש לו ערך כספי אבל הוא לא אמצעי תשלום ישיר בעולם האמיתי, או כל דבר שאין לו ערך כספי בעולם האמיתי.

  דוגמאות: הנחות, תגמולים או נקודות של מועדון, משלוח חינם למוצר, תקופת ניסיון בחינם למוצר או לשירות, חיים נוספים לדמות במשחק, סקין לדמות במשחק

 • המשמעות של "לא ניתן להעברה" היא שרק המשתמש שקיבל את התגמול יכול לממש אותו ולהשתמש בו, ואי אפשר להמיר אותו ישירות לפריטים כספיים ישירים או לפריטים שאפשר להעביר לצד שלישי.

  דוגמאות: קוד הנחה, נקודות מועדון או פריט במשחק שרק משתמש מסוים יכול לממש אותו ולהשתמש בו דרך החשבון שאליו הוא מחובר, ואי אפשר להמיר אותו ישירות למזומן או להשתמש בו לרכישת פריטים שאפשר להעביר לאדם אחר

הדרישות לגבי התגמולים

 1. אסור להציע פריטים שמספקים תגמול כספי ישיר בשום מקרה.
 2. מותר להציע פריטים שמספקים תגמול עקיף או לא כספי בכפוף לתנאים הבאים:
  • אפשר לממש את התגמול ולהשתמש בו רק לצורך פריט או שירות בפלטפורמה, באתר או באפליקציה של בעל התוכן הדיגיטלי.
  • התגמול לא ניתן להעברה (לדוגמה, אסור להציע כתגמול פריטים פיזיים או נקודות מועדון שאפשר להעביר למשתמש אחר).
  • השווי של תגמולים שהם שובר או הנחה על פריטים פיזיים לא יעלה על 25% מהערך הכולל של הפריט.
 3. מותר להציע תגמולים אקראיים, בכפוף לתנאים הבאים:
  • חובה לחשוף בפני המשתמש את ההסתברות לקבלת תגמולים אקראיים לפני הצגת המודעות המתגמלות (למשל, אפשר לכתוב "צפו במודעה עכשיו ותוכלו לזכות בתגמול אקראי").
  • צריך לוודא שהמשתמשים יוכלו לגשת בקלות לפרטים על כל התגמולים האפשריים (למשל, אפשר לפרט את התגמולים האפשריים בגילוי הנאות, לכלול קישור לדף עם הפרטים או להוסיף סימן שיציג חלון עם הפרטים כשהמשתמש יעביר מעליו את העכבר. בפרטים האלה חובה גם לציין אם קיימת אפשרות לא לקבל את התגמול.
  • ההסתברות לקבלת התגמול חייבת להיות גדולה מ-0.

דרישות הטמעה

 1. חובה על בעלי התוכן הדיגיטלי להציג גילוי נאות לגבי הפעולות הנדרשות והתגמולים שמוצעים לפני כל הצגה של המודעות המתגמלות. הגילוי הנאות חייב להיות ברור ומדויק ולהופיע במיקום בולט.
  • אפשר להשתמש בסמלים כדי לתאר את הפעולות או התגמולים, בתנאי שהסמלים האלה יהיו ברורים למשתמשים ושאי אפשר יהיה לפרש אותם באופן שמשתמע לשתי פנים.
  • אם המודעות המתגמלות מוצגות בחבילה, או אם המשתמשים נדרשים לצפות במספר קבוע של מודעות מתגמלות כדי לקבל את התגמול, צריך לחשוף את המידע הזה בפני המשתמשים בצורה ברורה (למשל, אפשר לכתוב "צפו ב-3 מודעות עכשיו כדי לקבל 100 מטבעות זהב").
 2. אפשר להציג את המודעות המתגמלות, למעט אלה שהוטמעו בפורמט מעברון מתגמל, רק אחרי שהמשתמש הסכים חד-משמעית לצפות במודעה מתגמלת (למשל הקיש על לחצן שהמשמעות שלו היא 'כן' או 'אישור'). כמו כן:
  • אסור להגדיר את המודעות המתגמלות כך שלא תהיה למשתמש אפשרות להימנע מאינטראקציה איתן (לדוגמה, חייבת להיות אפשרות לדלג עליהן או לסגור אותן). 
  • מודעות מתגמלות שהוטעמו בפורמט מעברון מתגמל חייבות לכלול מסך פתיחה עם אפשרות שמייצגת 'לא' או 'אני לא רוצה לאשר'. בנוסף, מסך הפתיחה חייב להופיע מספיק זמן כדי שהמשתמש יוכל לבטל את ההסכמה. אסור שהאפשרות הזו תהיה מוסתרת, לא פעילה או לא תקינה.
  • אם המשתמש מדלג על המודעה המתגמלת או בוחר באפשרות 'לא' או 'אני לא רוצה לאשר', אסור שזה ימנע ממנו או יפריע לו להשתמש כרגיל בפלטפורמה, באתר או באפליקציה.
  • אסור לבעלי התוכן הדיגיטלי לכלול טקסט או סמלים כלשהם, למעט כאלה שנועדו לתאר את התגמולים שמוצעים. כמו כן, אסור להם להטעות את המשתמשים או לעודד אותם לבחור באפשרות מסוימת (למשל, אסור לכתוב "צפו במודעה כדי לתמוך בעסק שלנו").
 3. בעלי התוכן הדיגיטלי חייבים לספק למשתמש את התגמולים שהובטחו אחרי שישלים את הפעולות הנדרשות.
 4. בעלי התוכן הדיגיטלי נושאים באחריות המלאה והבלעדית למתן התגמולים, ואסור להם לציין או לרמוז ש-Google אימתה את התגמולים או המליצה עליהם.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי