Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Правила за реклами, предлагащи поощрения

Понастоящем Google поддържа два типа рекламни формати, които предлагат поощрения: реклами с поощрение и рекламни заставки с поощрение. Тези общи правила за поощренията важат винаги когато реклами, които предлагат поощрения, се показват чрез рекламните продукти на Google:

 • Поощренията от рекламите с поощрение се разменят единствено между издателя и потребителя. Google не предоставя и не проверява поощрения.
 • Издателите нямат право да искат от други лица да кликват върху показваните от тях реклами, нито да използват методи за измамно внедряване, за да получават кликвания. Това включва, но не само, предлагане на парично възнаграждение на потребителите за преглеждане на реклами или извършване на търсения, обещания за генериране на приходи за трети страни за подобни дейности или поставяне на подвеждащи изображения до отделни реклами.
 • Издателите нямат право да насърчават потребителите да се ангажират с рекламите с поощрение, като използват фрази, посочващи, че ангажирането с рекламата ще помогне директно на издателя, като например „подкрепете ни“ или подобни изрази.
 • Рекламите с поощрение не трябва да се разполагат в потребителска навигация, която предлага парично възнаграждение или други поощрения, които могат да се преобразуват в парично възнаграждение (включително карти за подарък, намаления за физически стоки или услуги и криптовалути).
 • Всяка реклама на рекламно място с поощрение трябва да се предлага поотделно.
 • Липсващи поощрения: Издателите, поставящи реклами от Google на рекламни места с поощрение, нямат право:
  • да предлагат поощрение, което не може да бъде „осребрено“; или
  • да не предават поощрението на потребителя след изпълнението на изисканата задача.
 • Разнообразни поощрения: Издателите, поставящи реклами от Google на рекламни места с поощрение, имат право да предлагат разнообразни поощрения, стига вероятността за получаване на различни награди да е разкрита на потребителя.
 • Изисквания за описание на поощрението: Издателите, поставящи реклами от Google на рекламни места с поощрение, трябва ясно и точно да разкриват следното:
  • действието, което трябва да се извърши (напр. Вижте тази реклама, за да получите 100 златни монети или Вижте тази реклама, за да получите Покосяващия меч);
   • Може да се използват икони за описание на необходимото действие, но трябва да става ясно, че това е практическа работа с реклама, в идеалния случай чрез използването на думата „Реклама“ заедно с иконата.
  • поощрението в приложението за извършване на действието (напр. Вижте рекламата, за да получите 100 златни монети). Обърнете внимание, че поощрението трябва да може да бъде осребрено в приложението, където е поставена рекламата с поощрение.
   • Може да се използват икони за обяснение на поощрението, стига да са достатъчно ясни за потребителите на приложението.

Правила за конкретни рекламни формати с поощрение

В допълнение към общите правила за рекламните места с поощрение рекламите с поощрение трябва да спазват и следните конкретни правила за формата:

 • Рекламите с поощрение може да се показват само след като потребителят с положителност избере да види такава реклама. Освен това потребителят трябва да избере да вижда всяка реклама с поощрение поотделно и не може да избира да ги преглежда автоматично.

Конкретни правила за рекламните заставки с поощрение

В допълнение към общите правила за рекламните места с поощрение рекламните заставки с поощрение трябва да спазват и следните конкретни правила за формата:

 • Следвайте указанията за рекламните заставки за Неразрешено и Препоръчително внедряване на заставки
 • Всяка рекламна заставка с поощрение трябва да има ясен, четлив встъпителен екран 
 • Встъпителният екран трябва ясно да описва поощрението според изискванията за описания на поощренията
 • Встъпителният екран трябва да дава на потребителя време да разбере връзката с поощрението, както и достатъчно време да се откаже, ако това е решението му
 • Встъпителният екран за заставка с поощрение трябва да има ясна и четлива опция за отказ 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Печелете повече, като мигрирате още рекламни места към офериране!

Забелязахме, че не сте мигрирали целия си отговарящ на условията трафик към офериране от AdMob. Оферирането подсигурява, че получавате възможно най-високи приходи за импресиите си, докато източниците на реклама се конкурират в реално време. Още днес увеличете приходите и ефективността си с офериране!

Мигрирайте сега!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73175
false