Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ

Cung cấp quảng cáo toàn trang xuất hiện tại các khoảng nghỉ và điểm chuyển tiếp tự nhiên trong ứng dụng của bạn #interstitialad #adunits

Đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn. Hãy đặt các quảng cáo này tại các điểm ngắt và điểm chuyển tiếp tự nhiên trong giao diện ứng dụng của bạn, chẳng hạn như sau khi người dùng hoàn thành một cấp độ trong một ứng dụng trò chơi.

Hướng dẫn về quảng cáo xen kẽ của AdMob

Khi bạn triển khai đơn vị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng của mình, hãy nhớ xem mục Chính sách trong trung tâm trợ giúp của AdMob. Bạn có thể tải hướng dẫn triển khai quảng cáo xen kẽ và tìm hiểu thêm về những cách triển khai quảng cáo xen kẽ mà chúng tôi không khuyến khích.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn tạo đơn vị quảng cáo mới trong tài khoản AdMob, sau đó triển khai đơn vị quảng cáo đó trong mã của ứng dụng. Bạn phải hoàn thành tất cả các bước sau để bắt đầu hiển thị quảng cáo trong đơn vị quảng cáo này.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu không tìm thấy ứng dụng đó trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Nhấp vào Chọn cho định dạng quảng cáo Xen kẽ.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Mẹo: Hãy thêm thông tin có liên quan (như định dạng và vị trí quảng cáo) vào ứng dụng của bạn để dễ xác định hơn sau này.

 8. (không bắt buộc) Hoàn tất phần cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị trong đơn vị quảng cáo này. Bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp loại quảng cáo nào bằng cách chọn các hộp. Việc bỏ chọn tất cả các hộp sẽ dẫn đến lỗi. Bạn phải chọn ít nhất một loại quảng cáo cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mẹo: Để dùng thử và tối đa hoá doanh thu từ đơn vị quảng cáo này, bạn nên đánh dấu vào tất cả các ô.

   Lưu ý: Theo mặc định, cả video có thể bỏ qua và video không thể bỏ qua đều được cho phép trong quảng cáo xen kẽ. Tìm hiểu cách tắt video không thể bỏ qua trong quảng cáo xen kẽ.
  • Giới hạn tần suất: Xác định số lần đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho cùng một người dùng. Bạn có thể chọn không đặt giới hạn, hoặc có thể giới hạn quảng cáo cho mỗi người dùng theo số lần hiển thị mỗi phút, mỗi giờ hoặc mỗi ngày.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo mà bạn tạo. eCPM sàn sẽ ra hiệu để Mạng AdMob không phân phát quảng cáo cho đơn vị quảng cáo có các giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt. Hãy chọn cách bạn muốn đặt eCPM sàn:

   1.  Được Google tối ưu hoá: Google đặt eCPM sàn linh động dựa trên vị trí địa lý của người dùng, lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo và dữ liệu trong quá khứ của bạn. Việc sử dụng eCPM sàn được Google tối ưu hoá có thể giúp bạn tối đa hoá tổng doanh thu. Bạn có thể chọn cách Google tối ưu hoá eCPM sàn của bạn bằng cách chọn một trong các phương thức sau:
    • Giá trị sàn cao (thử nghiệm): Google sẽ tối đa hoá số lượng quảng cáo trả phí cao hơn.
    • Giá trị sàn trung bình (thử nghiệm): Google sẽ cân bằng giữa số lượng quảng cáo trả tiền cao hơn và tỷ lệ lấp đầy. 
    • Tất cả mức giá: Google sẽ tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy ở tất cả điểm giá.  
     Giao diện AdMob thể hiện eCPM theo đơn vị quảng cáo.
   2. Giá trị sàn thủ công: Bạn tự đặt giá trị eCPM tối thiểu cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mạng AdMob sẽ không phân phát quảng cáo có eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt cho đơn vị quảng cáo.
   3. Đã vô hiệu hoá: Không có giá trị eCPM sàn nào cho đơn vị quảng cáo này.
   Lưu ý: eCPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tuỳ chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp.
  • (không bắt buộc) Giá trị sàn theo quốc gia cụ thể: Nếu đã chọn Giá sàn thủ công làm eCPM sàn ở bước trước, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm giá trị sàn theo quốc gia cụ thể để thêm eCPM sàn theo quốc gia cụ thể cho đơn vị quảng cáo này. eCPM sàn theo quốc gia cụ thể sẽ chỉ ghi đè giá trị eCPM chung của đơn vị quảng cáo này khi yêu cầu quảng cáo xuất phát từ quốc gia đã chọn.
   1. Chọn quốc gia mà bạn muốn đặt một giá trị sàn cụ thể. Quốc gia này sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia đã chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ khu vực hoặc mở rộng từng mục để xem từng quốc gia trong một khu vực.
   2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia hoặc khu vực mà bạn đã chọn, rồi nhập giá trị eCPM sàn. 
   3. Nhấp vào Đặt để lưu giá trị eCPM. 
   4. Lặp lại các bước này nếu cần.
 9. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 10. Làm theo hướng dẫn dành cho Android, iOS hoặc Unity trên Google Developers để triển khai các đơn vị quảng cáo xen kẽ trong mã của ứng dụng. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo này, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.

Tắt video không thể bỏ qua trong quảng cáo xen kẽ trong tài khoản của bạn

Theo mặc định, cả video có thể bỏ qua và video không thể bỏ qua đều được cho phép trong quảng cáo xen kẽ. Bạn có thể chọn chỉ cho phép quảng cáo xen kẽ dạng video có thể bỏ qua bằng cách tắt chế độ cài đặt Video không thể bỏ qua trong quảng cáo xen kẽ. Xin lưu ý rằng việc này sẽ giới hạn nhu cầu có thể được phân phát đến ứng dụng của bạn và có thể ảnh hưởng đến doanh thu của bạn.

Chế độ cài đặt này chỉ áp dụng cho quảng cáo do Mạng AdMob phân phát. Các nguồn quảng cáo của bên thứ ba vẫn có thể hiển thị quảng cáo không thể bỏ qua.

Cách tắt video không thể bỏ qua trong quảng cáo xen kẽ trên ứng dụng của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Tài khoản.
 4. Tắt nút bật/tắt bên cạnh mục Video không thể bỏ qua trong quảng cáo xen kẽ.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính