קמפיינים

ניהול מודעות

אם רוצים לוודא שהמודעות מוצגות בהתאם לציפיות שלכם, אפשר לעיין בסטטוס שלהן. בטבלה 'סטטוס המודעות' מוצג מידע על המודעות שכלולות בקמפיין. בעמודה 'סטטוס המודעה' מצוין אם המודעות זמינות להצגה, אם הן הושהו או אם הן לא אושרו. 

איפה מצוין סטטוס המודעה?

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. גוללים לשורה שמתייחסת לקמפיין שאת הסטטוס של המודעות שמשויכות אליו רוצים לבדוק.
 4. משמאל לשורת הנתונים שמתייחסת לקמפיין, לוחצים על חץ למטה. לחיצה על סמל החץ הזה תפתח את טבלת הסטטוסים של מודעות.

משמעויות הסטטוסים של מודעות

בטבלה שבהמשך מוצגים סוגי הסטטוסים השונים של מודעות והמשמעות שלהם.

סטטוס משמעות
Green circle icon המודעה זמינה להצגה.
המודעה לא זמינה להצגה כי היא הושהתה.
Red exclamation point icon המודעה לא זמינה להצגה כי היא לא אושרה. כל המודעות שכלולות בקמפיין חייבות להיות תואמות לכללי המדיניות בפלטפורמות השונות של Google. למידע נוסף

שינוי סטטוס של מודעה

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על קמפיינים.
 3. לוחצים על השם של הקמפיין שאליו משויכת המודעה שרוצים לשנות.
 4. Click the Ads tab.
 5. מאתרים את המודעה שרוצים לשנות ולוחצים על התפריט הנפתח שמוצג לצד סמל הסטטוס. משנים את הסטטוס:
  • מופעלת: בחירה בסטטוס הזה תפעיל את המודעה ותאפשר להציג אותה.
  • מושהית: בחירה בסטטוס הזה תשהה את המודעה והיא לא תוצג עד שתפעילו אותה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה