นโยบาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการหักรายได้

รายได้ของคุณอาจถูกหักเนื่องจากเหตุผลหลายประการ Google อาจปรับรายได้ของคุณ หากตรวจพบกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณ หรือพบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย Google

นอกจากนี้ Google ยังอาจปรับรายได้ของคุณหากไม่สามารถรับการชำระเงินจากผู้ลงโฆษณาซึ่งเป็นเจ้าของโฆษณาที่แสดงบนเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ผู้ลงโฆษณาเหล่านี้อาจใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา หรือไม่ก็ผิดนัดการชำระเงิน Google ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถรักษาสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ภัยทั้งสำหรับผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ลงโฆษณาไว้ได้

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบบางส่วนของคำถามเกี่ยวกับการหักเงินที่พบในบัญชีของคุณมีดังนี้

ทำไมฉันจึงถูกหักรายได้

เราหักรายได้ของคุณเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Google ทาง Google จะตรวจสอบบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นระยะเพื่อหากิจกรรมดังกล่าว เมื่อเราพบกิจกรรมดังกล่าวในบัญชี เราจะปรับรายได้ของคุณและคืนเงินแก่ผู้ลงโฆษณาที่ชำระเงินสำหรับคลิกและการแสดงผลเหล่านั้นไปแล้ว

ในกรณีที่ไม่พบบ่อย เราจะหักรายได้ของคุณเนื่องจากไม่สามารถรับการชำระเงินจากผู้ลงโฆษณาบางรายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ลงโฆษณาเหล่านี้อาจใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา หรือไม่ก็ผิดนัดการชำระเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราต้องหักรายได้ที่เกี่ยวข้องจากผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาที่แสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาเหล่านั้น

หากฉันต้องการอุทธรณ์การหักเงินนี้ จะทำได้หรือไม่

ไม่ คุณไม่สามารถอุทธรณ์การหักเงินได้ โปรดมั่นใจว่าเราได้ตรวจสอบการเข้าชมในบัญชีของคุณอย่างถี่ถ้วนแล้ว ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเราจะหักเงินเมื่อพบกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณ เมื่อพบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Google หรือเมื่อผู้ลงโฆษณาที่ผิดนัดชำระเงินกับ Google ได้แสดงโฆษณาบนเนื้อหาของคุณ

โปรดทราบว่าเราจะระงับบัญชีของผู้ลงโฆษณาที่ทุจริตซึ่งเราจับได้โดยไม่มีกำหนด และไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาบนเครือข่ายของ Google อีกต่อไป

ฉันสังเกตเห็นว่ารายได้สรุปของฉันไม่เท่ากับรายได้โดยประมาณ ทำไมฉันจึงถูกหักเงินเพิ่มอีก

รายได้โดยประมาณที่คุณเห็นในบัญชีเป็นค่าประมาณที่ใกล้เคียงซึ่งดูจากกิจกรรมในบัญชีล่าสุดเมื่อมีการเข้าชมเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ ในทางกลับกัน รายได้สรุปจะรวมรายได้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับเป็นค่าคลิกและการแสดงผลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ลบด้วยรายได้จากผู้ลงโฆษณาที่ผิดนัดชำระเงินกับ Google และเป็นเจ้าของโฆษณาที่แสดงบนเนื้อหาของคุณ

ในบางครั้ง Google อาจพบกิจกรรมที่มีคลิกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Google ซึ่งคุณได้รับเงินไปแล้ว ในกรณีนั้น Google จะปรับตัวเลขในบัญชีของคุณในรูปของการหักเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้โดยประมาณเทียบกับรายได้สรุป

การหักเงินนี้มีช่วงเวลานานเท่าใด

เราไม่สามารถระบุช่วงเวลาการปรับค่าใช้จ่ายได้ ตามข้อกำหนดในการให้บริการ เราจะให้เครดิตแก่ผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้น 60 วันก่อนออกใบแจ้งหนี้ เมื่อเราตรวจสอบเสร็จและเริ่มประมวลผลเครดิต อาจใช้เวลาถึง 30 วันเพื่อให้การหักเงินปรากฏในบัญชีของคุณ

ฉันจะดูรายละเอียดการหักเงินได้เพิ่มเติมหรือไม่ แอปใดที่เป็นสาเหตุของการหักเงินครั้งนี้

เพื่อคงความถูกต้องของระบบการตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องของเราและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงระบบดังกล่าวได้ เราจึงไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราสังเกตเห็นในบัญชีของคุณได้ ขอแนะนำให้คุณอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายของ AdSense เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกได้อย่างไร

เราแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาคอยตรวจสอบบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้โอกาสเกิดกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

คุณควรทราบว่าการเข้าชมของคุณมาจากที่ใด เราเข้าใจว่าคุณจำเป็นต้องมีแคมเปญโฆษณาเพื่อโปรโมตแอปและเนื้อหาอื่นๆ แต่การตรวจสอบประเภทของการเข้าชมที่เกิดจากการโปรโมตเหล่านี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเข้าชมที่มายังแอปหรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Firebase

และสำหรับแอป เรายังแนะนำให้คุณอ่านหลักเกณฑ์การใช้งาน AdMob เพิ่มเติม โทรศัพท์มือถือมีขนาดหน้าจอที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากตำแหน่งโฆษณามีความสำคัญเป็นพิเศษ ผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ควรติดตั้งโฆษณาอย่างระมัดระวังเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้และหลีกเลี่ยงการคลิกโดยไม่ตั้งใจ

โปรดทราบว่า Google ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าการหักเงินที่เกิดจากการประพฤติมิชอบในการชำระเงินของผู้ลงโฆษณาแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ลงโฆษณาไว้ได้ เราจะระงับบัญชีของผู้ลงโฆษณาที่ทุจริตซึ่งเราจับได้โดยไม่มีกำหนด และไม่ได้อนุญาตให้แสดงโฆษณาบนเครือข่ายของ Google อีกต่อไป

ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง
หากคุณพบกิจกรรมน่าสงสัยใดๆ ในบัญชีของคุณ โปรดแจ้งเราทางแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมระบุข้อมูลในแบบฟอร์มให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดทราบว่าเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ในฐานข้อมูล แต่อาจไม่ตอบกลับจนกว่าจะพบปัญหาที่มีนัยสำคัญจริงๆ ในบัญชีของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว