Programmabeleid van AdMob en AdSense

Veelgestelde vragen over inhoudingen op inkomsten

Op uw inkomsten kunnen om diverse redenen bedragen zijn ingehouden. Google kan uw inkomsten corrigeren als wordt geconstateerd dat er in uw account ongeldige activiteit heeft plaatsgevonden of activiteit die in strijd is met beleid van Google.

Google kan uw inkomsten ook corrigeren als er in uw content advertenties zijn weergegeven van adverteerders van wie we geen betalingen kunnen innen. Betreffende adverteerders kunnen bijvoorbeeld een gestolen creditcard hebben gebruikt of op andere wijze financieel in gebreke zijn gebleven. Google doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat een dergelijk scenario zich zelden voordoet, zodat we een veilig ecosysteem voor gebruikers, uitgevers en adverteerders in stand kunnen houden.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele antwoorden op vragen die u misschien heeft over inhoudingen die u in uw account heeft opgemerkt:

Waarom zijn er op mijn inkomsten bedragen ingehouden?

Op uw inkomsten zijn bedragen ingehouden vanwege ongeldige activiteit of vanwege activiteit die in strijd is met het beleid van Google. Google controleert regelmatig uitgeversaccounts om te zien of dergelijke activiteit plaatsvindt. Wanneer zulke activiteit in uw account wordt geconstateerd, passen we uw inkomsten aan en betalen we de adverteerders de bedragen terug die zij voor deze klikken en vertoningen hebben betaald.

In zeldzame gevallen werden uw inkomsten ingehouden omdat we van bepaalde adverteerders geen betalingen konden innen. Betreffende adverteerders kunnen bijvoorbeeld een gestolen creditcard hebben gebruikt of op andere wijze financieel in gebreke zijn gebleven. Als dit gebeurt, brengen we de hiermee samenhangende inkomsten in mindering bij de uitgevers van de content waarin de advertenties van deze adverteerders zijn weergegeven.

Ik wil bezwaar aantekenen tegen de inhouding. Kan dat?

Nee, tegen inhoudingen kan geen bezwaar worden aangetekend. U kunt erop vertrouwen dat wij uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het beoordelen van het verkeer in uw account. Zoals eerder gezegd, worden er alleen bedragen op uw inkomsten ingehouden als we in uw account ongeldige activiteit constateren, als we activiteit vaststellen die in strijd is met het beleid van Google of als er in uw content advertenties zijn weergegeven van adverteerders die in gebreke blijven bij hun betalingen aan Google.

U kunt erop vertrouwen dat we accounts van frauduleuze adverteerders na ontdekking voor onbepaalde tijd opschorten en dat er geen advertenties van dergelijke adverteerders meer in het netwerk van Google worden weergegeven.

Ik zie dat mijn definitieve inkomsten afwijken van mijn geschatte inkomsten. Waarom is er een extra inhouding toegepast?

De geschatte inkomsten die u in uw account ziet, geven een nauwkeurige schatting van recente accountactiviteit zodra het verkeer aan uw account wordt toegerekend. Uw definitieve inkomsten daarentegen omvatten alle inkomsten die u met geverifieerde klikken en vertoningen heeft gegenereerd, minus inkomsten van advertenties die in uw content zijn weergegeven en afkomstig zijn van adverteerders die in gebreke blijven bij betalingen aan Google.

Een heel enkele keer constateert Google dat activiteit waarvoor u al betaald heeft gekregen, ongeldig is of in strijd is met het beleid van Google. In zulke gevallen boekt Google een correctie op uw account in de vorm van een inhouding. Meer informatie over geschatte versus definitieve inkomsten.

Op welke periode had deze inhouding betrekking?

We kunnen u geen informatie verstrekken over de periode waarover de correctie is toegepast. Krachtens onze Algemene voorwaarden crediteren wij de rekeningen van onze adverteerders voor ongeldig verkeer dat is geboekt over een periode van 60 dagen voorafgaand aan de factuurdatum. Vanaf het moment dat we ons onderzoek hebben afgerond en beginnen met de kredietverwerking kan het 30 dagen duren totdat de inhoudingen in uw account worden weergegeven.

Kan ik nadere informatie krijgen over de inhouding? Welke apps zijn verantwoordelijk voor deze inhouding?

We kunnen geen details verstrekken over de activiteit die we hebben aangetroffen in uw account. Dit om de integriteit van ons detectiesysteem voor ongeldige activiteit te waarborgen en om te voorkomen dat gebruikers het systeem omzeilen. We raden u aan de veelgestelde vragen over het AdSense-beleid door te lezen voor meer informatie.

Hoe zorg ik ervoor dat dit niet weer gebeurt?

Wij raden uitgevers aan hun accounts constant in de gaten te houden en te letten op tekenen van mogelijk ongeldige activiteit.

Het is voor u van belang te weten waar uw verkeer vandaan komt. We begrijpen dat advertentiecampagnes een belangrijke rol spelen bij de promotie van uw apps of andere content, maar het is net zo belangrijk om in de gaten te houden wat voor type verkeer door deze promoties wordt ontvangen. Voor het beste resultaat raden we u aan het verkeer dat naar uw apps of andere content wordt gestuurd, te controleren met een analysetool, zoals Firebase.

Voor apps raden we u bovendien aan de richtlijnen voor AdMob-implementatie door te nemen. Mobiele telefoons hebben een beperkte schermgrootte. Daarom is het belangrijk dat de advertentieplaatsing zorgvuldig wordt gepland. AdMob-uitgevers moeten advertenties zorgvuldig implementeren om een goede gebruikerservaring te bieden en onbedoelde klikken te voorkomen.

Google doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat inhoudingen als gevolg van betalingsfraude door adverteerders zelden voorkomen, zodat we een veilig ecosysteem voor gebruikers, uitgevers en adverteerders in stand kunnen houden. Accounts van frauduleuze adverteerders worden na ontdekking voor onbepaalde tijd opgeschort. Dergelijke adverteerders mogen geen advertenties meer weergeven in het netwerk van Google.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er ongeldige activiteit plaatsvindt?
Als u verdachte activiteit opmerkt in uw account, kunt u ons waarschuwen via dit online formulier. Verstrekt u in het formulier zo veel mogelijk details. We bewaren deze informatie in onze administratie, maar het is mogelijk dat we niet reageren, tenzij zich een ernstig probleem met uw account voordoet.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen